Vad händer med undervisningen?

Hej!

Vad tror du händer med undervisningen och elevernas lärande på din skola/era skolor nästa termin och de kommande läsåren?

 • Om skolchef/rektor organiserar gemensamt systematiskt fokus på dimensioner av undervisning på vetenskaplig grund.
 • När ni tillsammans – skolledare och lärare – konkret kan se och prata om iakttagbara läraraktiviteter som beskriver de viktiga detaljerna av undervisningsskicklighet på vetenskaplig grund.
 • Om lärarna i sommarpresent får ett eget ex av boken Skicklig undervisning (80 sidor) med de iakttagbara läraraktiviteterna och forskningsbakgrunden samlad.
 • När ni med statistik kan se och analysera hela kollegiets styrkor och utvecklingsområden samt hur undervisningens kvalitet utvecklas över tid. Parallellt jämför ni med progressionen i elevernas kunskapsutveckling.

Forskarna kallar det 4:e generationens skolutveckling.

Läs mer och beställ här.

Se utvecklingen på en av skolorna i Uppvidinge kommun – motsvarande utveckling på alla sex skolorna den här terminen.

Vårhälsningar!
Team BRAVOLesson

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Okänd kvalitetskris i skolan

75 procent av lektionerna har inte fokus på lärande.

Vi har systematiskt observerat undervisningen under 2100 lektioner i svenska klassrum. Då har vi sett många exempel på fantastisk och skicklig undervisning. Vi har dock sett ännu mer undervisning som inte är skicklig, som inte vilar på vetenskaplig grund och som inte är likvärdig eller kompensatorisk. Undervisning som ger lite stöd för elevernas kunskapsutveckling och speciellt för elever med behov av mycket stöd.
Ett exempel: Under 75 procent av en serie på 500 observerade lektioner på 28 grundskolor var det under lektionen inte fokus på att lära utan istället på att göra eller att hinna med. Läs fler exempel i vår appell till Skolriksdagen 2023 den 8-9/5 – se länk nedan.

Den stora mängd data om undervisning på vetenskaplig grund i svenska klassrum som vi systematiskt samlat har, vad vi känner till, ingen annan samlat under de senaste decennierna. Forskare vid Linköpings Universitet har därför bestämt sig för att tillsammans med oss analysera våra data i en rapport som presenteras under ett seminarium den 22/11.

Vi väljer att publicera detta dokument redan nu inför Skolriksdagen den 8-9 maj. Vi upplever att det i skolan och i debatten är för lite fokus på det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas lärande, undervisningens kvalitet.
Många skolchefer och rektorer som vi träffar håller med om att det är viktigast men säger att de inte har tid att prioritera det nu, trots låga elevresultat år efter år och trots Skollagens skrivningar om likvärdig undervisning samt vetenskaplig grund.
Fler skolor har börjat att prioritera undervisningen men det finns inte någon uppfattning om att det brådskar eller är angeläget att systematiskt förbättra de viktiga detaljerna av undervisning på vetenskaplig grund. Skolans vardag rullar på med mer än 560.000 nya lektioner varje dag. Vilken möjlighet!

– Det är angeläget att öka medvetenheten om betydelsen av undervisningens kvalitet inför nästa läsår. Då kommer det att genomföras ytterligare 100 miljoner lektioner på Sveriges grund- och gymnasieskolor. Många lektioner kan leda till mer lärande. I vår appell och på Skolriksdagen ger vi exempel på hur, säger Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

En appell till Skolriksdagen 2023 med inbjudan till ett seminarium på Linköpings Universitet den 22/11

————————————–

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, telefon 0709-574780 eller epost mats@bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För skolledare som vill lämna “det känns som att undervisningen har blivit bättre” bakom sig

Tillhör du en av de många skolchefer och rektorer som nu diskuterar hur ni ska kunna utveckla undervisningens kvalitet? Är du samtidigt frustrerad över att ni i era kvalitetsdialoger inte har några data att analysera kring undervisningens kvalitet – kring det som har störst påverkan på både studiero och lärande?

Med observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan du börja leda arbetet för att nå samsyn kring vad viktiga evidensbaserade detaljer i undervisningen är. Med övriga delar i Rektorspaketet kan du systematiskt organisera arbetet med lektionsobservationer och auskultationer samt analysera och ha en första bild av undervisningens kvalitet på din skola i december 2023. Fokus på detaljerna som forskning över tid återkommande visat vara viktiga för studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Rektorspaketet innehåller det många skolledare behöver:
1. En konkret plan (olika exempel från skolor, kommuner och oss)
2. Observationsunderlag för undervisning på vetenskaplig grund
3. Systemstöd för systematik, analys samt utveckling
Läs mer nedan.

Rusta dig för att planerat och systematiskt leda detta arbete från och med läsårsstart i augusti. Skaffa Rektorspaketet i vår och förbered dig med stöd av oss.

Vi ses på Skolriksdagen
Vill du veta mer om detta läs nedan eller kom till vår monter på Skolriksdagen den 8-9 maj eller på Framtidens lärande Väst i Karlstad den 14-15 juni. Där kommer vi att berätta om och visa vad skicklig kompensatorisk undervisning är.

Vårhälsningar från
hälsar Team BRAVOLesson

———————————————————-

Rektorspaketet innehåller 1-2-3

1. Plan för bättre och bättre undervisning
Du får en superkonkret plan för HT2023. Du får också olika exempel från skolor och kommuner: Underlag för att du kan skriva din skolas plan för de kommande läsåren.

2. Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken i boken (se bild nedan) är baserat på forskning som återkommande visat vilka detaljer i undervisningen som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Underlaget innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter baserade på mer än 1800 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor.
Möjligt tillval – utbildningen: Vad GÖR en skicklig lärare?

3. BRAVOLesson är app-webb-video för pedagogiskt ledarskap. Verktyget för dig som vill ha stöd för att genomföra och organisera arbetet systematiskt. Paketet omfattar en 1-användarlicens för rektor eller till exempel en förstelärare.

Allt på ett och samma ställe för pedagogisk ledare:
• Lektionsobservationer
• Kollegialt lärande
• Medarbetarsamtal
• Statistik för analys och utveckling

Paketpris för 1-2-3: 11.900 kr exkl. moms och frakt vid beställning före 230630. Pris år 2: 3.950 kr/läsår.
Beställ smidigt här.

Boka en gratis webbvisning här
.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så coachar man lärare kring skicklig undervisning – i England och USA

Så utvecklar, stärker och behåller man professionella lärare.

Två möjligheter för svenska skolledare, utvecklingsledare och förstelärare att få nya perspektiv på skolutveckling. BRAVOLesson erbjuder, med partners i England och USA, två smaka-på-utbildnings-halvdagar*** via webben kring hur skolledare och nyckelpersoner utbildas i hur man coachar lärare. Detta ger en inblick i andra skolkulturer där man över tid har haft fokus på hur lärare kan utvecklas i sin yrkesroll samt hur undervisningen genomförs på vetenskaplig grund och vad den leder till.

Innehåll

 • Why Coaching?
 • What are the skills required to be an Analytical/Instructional Coach?
 • What is the Analytical/Instructional Coaching programme?

Tid: Båda halvdagspassen 13.00 – cirka 16.00 via webben
Pris
: 2.950 kr exkl. moms för båda tillfällena tillsammans
Anmäl dig här.

Begränsat antal platser kvar. Detta är för övrigt en del av utbildningsserien Good to Great! för skolchefer och rektorer.

*** = anpassade utbildningstillfällen för att svenska deltagare ska få en inblick i hur man utbildar skolledare och nyckelpersoner på detta tema.

Välkommen! hälsar
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Välj Rektorspaketet och ha koll på undervisningens kvalitet på din skola i december 2023

Tillhör du en av de många kommuner, skolor och skolledare som nu diskuterar hur ni ska kunna utveckla undervisningens kvalitet för elevernas lärande? En fråga som ni då nästan garanterat har diskuterat är: Har vi samsyn kring vad skicklig undervisning på vetenskaplig grund är?

Med observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan du börja leda arbetet med att skapa och nå samsyn kring det. Med övriga delar i Rektorspaketetkan du systematiskt organisera arbetet med lektionsobservationer och auskultationer samt analysera och ha en första bild av undervisningens kvalitet på din skola i december 2023. Fokus på detaljerna som forskning över tid återkommande visat vara viktiga för studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Rektorspaketet innehåller det många skolledare behöver:
1. En konkret plan (plus flera olika exempel från skolor, kommuner och oss)
2. Observationsunderlag för undervisning på vetenskaplig grund
3. Systemstöd för systematik, analys samt utveckling
Läs mer nedan.

Rusta dig för att planerat och systematiskt leda detta arbete från och med läsårsstart i augusti. Skaffa Rektorspaketet i vår och förbered dig med stöd av oss.

Vi ses på SETT
Vill du veta mer om detta läs nedan eller kom till vår monter M:07 på SETT. Där kommer vi att berätta om och visa vad skicklig kompensatorisk undervisning är.

Välkommen till SETT!
hälsar Team BRAVOLesson

———————————————————-

Rektorspaketet innehåller 1-2-3

1. Plan för bättre och bättre undervisning
Du får en superkonkret plan för HT2023. Du får också olika exempel från skolor och kommuner: Underlag för att du kan skriva din skolas plan för de kommande läsåren.

2. Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken i boken (se bild nedan) är baserat på forskning som återkommande visat vilka detaljer i undervisningen som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Underlaget innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter baserade på mer än 1800 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor.
Möjligt tillval – utbildningen: Vad GÖR en skicklig lärare?

3. BRAVOLesson är app-webb-video för pedagogiskt ledarskap. Verktyget för dig som vill ha stöd för att genomföra och organisera arbetet systematiskt.
Allt på ett och samma ställe för pedagogisk ledare:
• Lektionsobservationer
• Kollegialt lärande
• Medarbetarsamtal
• Statistik för analys och utveckling

Paketpris för 1-2-3: 11.900 kr exkl. moms och frakt vid beställning före 230630. Pris år 2: 3.950 kr/läsår.
Beställ smidigt här.

Boka en gratis webbvisning här
.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

I huvudet på en skolledare som tänker systematiskt – i förskolan

Möt rektorer som systematiskt utvecklar undervisningens kvalitet.
Välkommen till det tredje frukostwebbinariet där du får träffa och kan ställa frågor till intressanta skolledare.
Den 27 april kl. 07.30 – 08.30

Inom Olympicaförskolorna har skolchef/rektor Isabella Herrström tillsammans med övriga rektorer börjat att utveckla både undervisningens kvalitet och måluppfyllelsen – systematiskt. De flyttar successivt fokus på alla planerade aktiviteter med barnen till hur de genomförs och vad de leder. Allt utgår tydligt från förskolans läroplan.

I webbinariet kommer Isabella att berätta om hur de genomför förskolans uppdrag – se rubriker nedan.
Carolina Goldberg, rektor Olympicasförskolan i Hedemora kommer också att delta under webbinariet.

 • deras plan
 • hur rektorerna tittar på verksamheten löpande i vardagen och vid specifika besök
 • hur rektorerna tittar på undervisningen och använder video för didaktiska samtal med personalen
 • vad som händer i personalgrupperna under samtalen
 • hur de använder BRAVOLesson med en portfolio för varje avdelning
 • hur de med BRAVOLesson kan analysera måluppfyllelse
 • hur arbetet påverkat kulturen inom Olympicaförskolorna

Det finns gott om tid att ställa frågor direkt till Isabella och Carolina under och efter genomgången.
Efteråt får du bilderna från Isabellas presentation och annat värdefullt material från BRAVOLesson.
Webbinariet leds av Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Anmäl dig direkt med ett mail till info@bravolesson.se

Välkommen!
hälsar Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Kompensatorisk undervisning i varje klassrum – ny påbyggnadsdel till skolchefs- och rektorsutbildningen

Utbildningen Good to Great är stöd för den växande andel skolchefer och rektorer som idag har mer systematiska ambitioner kring undervisningen. Utbildningen kan ses som en påbyggnadsdel till existerande utbildningar för skolledare. Den handlar om hur skolchefer och rektorer konkret kan leda och genomföra arbetet med att systematiskt analysera samt utveckla undervisningens kvalitet. Fokus ligger på den undervisning som forskning visat leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling. Med andra ord den undervisning som lärare genomför och som i sig är kompensatorisk.

Utbildningen består av en serie korta tillfällen via webben – tidig morgon eller sen eftermiddag – för att skolledare ska kunna passa in den i sina kalendrar. Som en bas för utbildningen finns bland annat data från mer än 2000 systematiskt genomförda lektionsobservationer på skolor i Sverige av arrangörerna: BRAVOLesson och Skolkompaniet/Fibbla Kompetens. De erbjuder utbildningen tillsammans med partners i Sverige, England och USA, bland annat Linköpings Universitet och Emporia State University.

Skolinspektionen: 6 av 10 skolor behöver utveckla undervisningen
Utbildningen är högaktuell efter Skolinspektionens årsrapport för 2022 som släpptes nyligen. Den visar att 6 av 10 kvalitetsgranskade skolor behöver utveckla undervisningen. De skriver att “…arbetet med att höja kompetensen hos befintliga lärare är en underutnyttjad strategi” och att “Vi ser inte tillräckligt kraftfulla kompensatoriska insatser.”

Rapporten såväl som den nya utbildningen har fokus på det kompensatoriska uppdraget. Ordet kompensatorisk används av Skolinspektionen i kombination med många andra olika ord som “insatser”, “åtgärder”, “effekter” men inte i kombination med ordet “undervisning”.

Kompensatorisk undervisning
Av alla typer av möjliga kompensatoriska åtgärder är det nu dags att fokusera på det som är kompensatorisk undervisning. Ett exempel: Data från 486 av de 2000 observerade lektionerna i grundskolan visar att det var enbart 38 procent av lektionerna som läraren arrangerade någon form av samarbetslärande. Med andra ord, att läraren utnyttjade den kraft för studiero och lärande som forskning visat finns i att elever arbetar tillsammans på olika sätt. De elever som drabbas mest av att samarbetslärande inte är en planerad och tränad del av undervisningen är de elever som har störst behov av stöd. Lärarna drabbas också eftersom de då inte hinner med att ge alla elever stöd.

För övrigt nämns ordet/ordstammen “undervisning” 242 gånger på Skolinspektionens årsrapports totalt 67 sidor.

Läs mer om utbildningen Good to Great här.

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson. Epost: mats@bravolesson.se Telefon: 0709-574780

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Good to Great! Utbildning för skolledare med fokus på skicklig undervisning i varje klassrum

NY UTBILDNINGSSERIE

Lägg 45-60 minuter vid 8 tillfällen den här terminen och in i augusti.
Rusta dig själv – som skolchef eller rektor – för att leda kärnan i skolans kvalitetsarbete.
I utbildningen ingår stöd för att du inför de kommande läsåren skriver en Plan för bättre och bättre undervisning.
Väljer du kursstart i april är din/er plan klar inför nästa läsår.

I april startar vår utbildning, en serie via webben, som pågår från april till augusti. En serie med åtta korta utbildningstillfällen. Den kommer att ge dig mycket värdefulla insikter för att utveckla undervisningens kvalitet och bygga kapacitet utifrån evidens – allt i linje med 4:e generationens skolutveckling. Innehållet innebär att du tar ett stort steg för att rusta dig att nästa läsår systematiskt leda och organisera arbetet tillsammans med dina medarbetare – för skolchefer tillsammans med rektorerna och för rektorer tillsammans med lärarna.

Varmt välkommen!

MÅLGRUPP – DU SOM ÄR SKOLCHEF ELLER REKTOR OCH VILL:

 • veta att det genomförs skicklig evidensbaserad kompensatorisk undervisning i varje klassrum
 • utveckla och behålla professionella skickliga lärare
 • göra skillnad för alla elevernas studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling – på riktigt


VÄLJ MELLAN KURSSTART APRIL ELLER AUGUSTI
Anmäl dig redan idag – först till kvarn gäller. Antalet platser är begränsat.
Du kan välja frukostpassen som startar 07.30 eller eftermiddagspassen som startar 16.10.
Se datum/schema här.
Vi erbjuder även seriens innehåll som en hel studiedag i din kommun eller region. Intresserad? Kontakta oss.

MÅL
Att du efter utbildningsserien har en färdig genomtänkt plan klar för att utveckla bättre och bättre undervisning

DETTA FÅR DU LÄRA DIG
Respektive utbildningstillfälle är 45 – 60 minuter

 1. Så leder och organiserar skolchefer och rektorer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.
 2. Så gjorde rektorerna som medvetet mötte lärarnas känslor kring att få besök i klassrummen. Så reagerade lärarna.
 3. Detta GÖR en skicklig lärare. Bli förtrogen med forskningsbakgrunden kring evidensbaserad undervisning som leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling. Känn dig rustad för att samtala med alla lärare om de viktiga detaljerna inom allmändidaktik på vetenskaplig grund.
 4. Så genomför man observationer och didaktiska samtal som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
 5. Så använder du ett systemstöd för systematik och analys av undervisningens kvalitet.
 6. Så skriver du och dina rektorer en Plan för bättre och bättre undervisning. Det enda sättet att nå systematik.
 7. Kvalitetsdialoger 2.0. Så ser statistik och data för analys av undervisningens kvalitet ut – se progression på lärar-, skol- och kommunnivå.
  S O M M A R L O V
 8. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska. Eller: Vad pratar vi och vad pratar vi inte om? Vad/hur dokumenterar vi och vad/hur dokumenterar vi inte?
 9. Extra valbar frågestund för kursdeltagare som har frågor när de skriver sin Plan för bättre och bättre undervisning.

BREDDA DINA PERSPEKTIV
SMAKA-PÅ-UTBILDNINGAR VIA WEBBEN SOM INGÅR I UTBILDNINGSSERIEN
Utbildningarna är cirka 2-3 timmar inkl. pauser med start 09.00 respektive 13.00

 • Analytical coaching av lärare i England. Ges på engelska av OLEVI International med svensk tolk som stöd.
 • Instructional coaching av lärare in USA. Ges på engelska av Howard Pitler, Emporia State University, med svensk tolk som stöd.
  S O M M A R L O V
 • Träningssimulator för lärare. Så funkar det. Ges tillsammans med Linköpings Universitet.

Varje utbildningstillfälle erbjuds både som frukostpass 07.30 och som eftermiddagspass 16.10 på samma datum.
Se datum/schema här.
Man kan enbart anmäla sig till hela serien och väljer då frukostspåret eller eftermiddagsspåret.
Pris: 4.900 kr exkl. moms. Kursmaterial ingår i digitalt format.
Två kollegor från samma skola eller skolhuvudman som tillsammans anmäler sig samtidigt får 10 procents rabatt.
Max 2 x 20 deltagare. Anmälningar gäller utifrån först till kvarn.

ANMÄL DIG HÄR

Välkomna!
Hälsar Team BRAVOLesson med partners

– Linköpings Universitet
– Emporia State University
– OLEVI International
– Skolkompaniet & Fibbla Kompetens

Utbildningsansvarig: Mats Rosenkvist, BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

3 fördelar för rektorer som vill förbättra kunskapsutvecklingen i varje klassrum

Här är tre anledningar till att prova BRAVOLesson gratis i 14 dagar.
Prova och se hur BRAVOLesson ger dig stöd för att systematiskt utveckla det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningens kvalitet.

1. Allt på ett och samma ställe för dig
Som pedagogisk ledare organiserar och samlar du smidigt kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete med lektionsobservationer, auskultationer, videosekvenser, didaktiska samtal och medarbetarsamtal. En portfolio för varje lärare där du har alla underlag för reflektion och samtal tillsammans med hen. Lärare kan också ha egna konton och tillgång till densamma samt besöka varandra för kollektivt lärande.

2. Det skickliga lärare GÖR
Ni kan lägga in precis de underlag ni vill i BRAVOLesson. Väljer ni det nya evidensbaserade observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan ni fokusera på vad skickliga lärare GÖR i klassrummet. Med konkreta iakttagbara läraraktiviteter kan ni se, prata om och utveckla detaljerna kring 10 dimensioner av den undervisning som forskning visat leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

3. Statistik för att analysera undervisningens kvalitet
Se styrkor och utvecklingsområden på lärar-, skol- och kommunnivå. Diskutera och reflektera med medarbetare och skolchef i era kvalitetsdialoger. Utveckla detaljerna i undervisningens kvalitet. Jämför med progressionen i elevernas kunskapsutveckling per årskull.

Prova gratis i 14 dagar – klicka här

Senaste nytt
Den här veckan börjar Karlbo skola i Avesta kommun, Västra skolan i Eslövs kommun och 14 skolor i Reykjavik på Island med BRAVOLesson.

www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Stimulera lärarnas utvecklingsglädje med 10 dimensioner av skicklig undervisning

Sedan februari 2022 ger observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken skolledare och lärare möjlighet att se, prata om och utveckla undervisningens kvalitet i varje klassrum. Det används redan på nästan 100 skolor. I vissa kommuner har man valt det till alla skolor. Fler och fler skolor ger ett ex av boken till varje lärare.

Med den, som innehåller både underlaget och forskningsbakgrunden, kan skolledare stimulera lärarnas intresse för att utveckla sin praktik.

“Som ett resultat av att lärare har läst boken har vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, bitr. rektor Tiundaskolan i Uppsala

Läs om de 10 dimensionerna här.

Beställ observationsunderlaget och boken här.

 

 

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Kompetensutveckling för rektorer som leder till mer lärande för eleverna

Vad GÖR en skicklig lärare?

En mycket konkret utbildning som gör det möjligt för rektorer att känna sig trygga och säkra kring den mest centrala delen i uppdraget som pedagogisk ledare: ansvaret att över tid utveckla och säkerställa likvärdig undervisning av hög kvalitet i varje klassrum för ökad måluppfyllelse.

Målgrupp:
Skolchefer som vill rusta rektorerna eller rektorer som vill rusta sig själva tillsammans med nyckelpersoner på skolan för att kunna:

 • se evidensbaserad skicklig undervisning när den händer i klassrummet
 • fokusera på att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet för lärande tillsammans med lärarna

Ur innehållet:

 • Vad GÖR en skicklig lärare? Iakttagbara läraraktiviteter baserade på forskning och 1800 lektionsobservationer.
 • Hur ser ni på lektionsobservationer som förbättringsteori? Vad säger forskningen?
 • Vad GÖR en skicklig skolledare som främjar undervisning och lärande? Vad säger forskningen?
 • Vad förväntar sig eleverna av sina lärares undervisning? Vad säger forskningen?
 • Hur genomför man systematiska lektionsobservationer och didaktiska, formativa och reflekterande samtal? Våra erfarenheter.

Utbildningen gör det möjligt för rektorer: att börja bli förtrogna med den praktiknära forskning kring allmändidaktik som över tid visat vilka dimensioner i lärarnas undervisning som verkligen leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Det är samtidigt en introduktion till observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken med iakttagbara läraraktiviteter baserade på 1800 lektionsobservationer. Det beskriver konkret hur en skicklig lärare leder undervisningen i klassrummet.

Omfattning: Halv- eller heldag på plats hos er i kommunen eller på skolan.

Pris från: 13.800 kr exkl. moms resa och logi för en halvdag

Utbildningen genomförs: i samarbete med vår partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens som har genomfört 1000-tals lektionsobservationer med därpå följande didaktiska samtal med varje lärare. Arbete som ligger till grund för observationsunderlaget.

Boka via: info@bravolesson.se

Läs mer här om våra utbildningar

—————————-

Från senaste utbildningstillfället i en kommun med 20 deltagande skolledare:

“Mycket bra input och genomförande!”
“Mycket bra och användbart innehåll.”
“Mycket bra och konkret”

Omdöme i snitt för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck: 3,75 av 4 möjliga.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Var tredje lärare låter eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen

Samarbetslärande är en enorm möjlighet för den svenska skolan!

Enbart 1 av 20 lärare hade medvetet utbildat eleverna till att arbeta tillsammans.
1 av 3 lärare lät eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen, vilket är ett stort problem speciellt för de elever som behöver stöd för både motivation och lärande. Läs mer nedan.

Ett av de mest beforskade områdena under de senaste två decennierna är forskning kring vilken kraft för lärande som uppstår när elever får lära tillsammans. Det är därför som samarbetslärande också är en mycket tydlig del av skolans uppdrag enligt läroplanen.
I det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken finns iakttagbara läraraktiviteter i en lärandematris med fyra utvecklingssteg som gör att rektorer och lärare tillsammans kan se, prata om och utveckla samarbetslärande i varje klassrum. Dessutom finns forskningsbakgrunden och texterna från läroplanerna samlat som en del av underlaget. En stor fördel för lärarnas kollegiala och kollektiva lärande.

Motsvarande lärandematriser med iakttagbara läraraktiviteter finns också i underlaget för nio andra dimensioner av undervisning som leder till lärande.

1800 lektionsobservationer och påföljande didaktiska samtal med varje lärare utgör basen för det nya observationsunderlaget. Observationerna är genomförda på svenska skolor och har bland annat visat hur lärare gör kring att skapa möjligheter för elever att lära tillsammans.

I en del av de data som samlats runt de 1800 observationerna har lärares sätt att hantera samarbetslärande jämförts mellan lärare i åk F-6 jämfört med (åk 7-9). Totalt 360 lektionsobservationer*** ingick i jämförelsen:

 • 5 % (4 %) av lärarna hade utbildat eleverna i hur de skulle arbeta tillsammans
 • 34 % (30 %) av lärarna lät eleverna arbeta tillsammans utan att ha lärt dem hur de skulle samarbeta
 • 25 % (34 %) av lärarna hade lektion där eleverna på något sätt råkade arbeta ihop under kortare moment ofta vid start eller slut
 • 36 % (32 %) av lärarna lät eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen

Det var således en något lägre andel av lärarna som medvetet styrde eleverna till att arbeta tillsammans i åk 7-9 än i de tidigare årskurserna.
*** Genomförda av Skolkompaniet och Fibbla Kompetens på 16 skolor (varav 7 st 7-9 skolor) mellan 2017 och 2021.

Intresserad av hur man kan se, prata om och utveckla detta?
Läs mer och beställ observationsunderlaget här.

Från en av 100 skolor som redan valt Undervisningsskicklighet i praktiken
Som ett resultat av att lärarna har läst boken har vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, bitr. rektor, Tiundaskolan i Uppsala

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

I huvudet på två rektorer som tänker systematiskt – webbinarium 2

Möt rektorer som systematiskt utvecklar undervisningens kvalitet.
Välkommen till det andra frukostwebbinariet där du får träffa och kan ställa frågor till intressanta rektorer.
Den 9 februari kl. 07.30 – 08.30

På Beringskolan i Örkelljunga har rektorerna Rolf Isaksson och Jenny Alfredsson haft fokus på att utveckla undervisningen systematiskt tillsammans med lärarna vecka efter vecka sedan HT 2019… även under pandemin. Det har skapat en kultur på skolan där det är mycket större förtroende mellan lärare och skolledning än tidigare.

I webbinariet kommer Jenny och Rolf att berätta om hur de genomför sitt uppdrag som pedagogiska ledare och bland annat att om följande – se nedan. Göran Knutsson, förstelärare och Tove Antonsson, lärare på Beringskolan kommer också att delta under webbinariet.

 • deras plan
 • hur de besöker lärare och hur lärare besöker varandra
 • hur de genomför sina didaktiska samtal
 • hur de använder BRAVOLesson med en portfolio för varje lärare
 • hur de med BRAVOLesson kan analysera och se att undervisningens kvalitet har utvecklats
 • varför de använder observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken
 • hur arbetet påverkat kulturen på skolan

Det finns gott om tid att ställa frågor direkt till alla fyra under och efter deras genomgång.
Efteråt får du bilder från genomgången och annat värdefullt material från BRAVOLesson.
Webbinariet leds av Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Anmäl dig direkt med ett mail till info@bravolesson.se

Välkommen!
hälsar Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Rektors superkonkreta plan till och med juni 2023

God fortsättning på läsåret!

Vi har tagit fram den här superkonkreta planen för VT2023 – för rektorer som vill ha stöd för att systematiskt börja utveckla evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum tillsammans med lärarna.

Vi hjälper dig att komma igång med planen och med BRAVOLesson samt det konkreta observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken – stöd för lärare att omsätta vetenskaplig grund till praktik i klassrummet.

Pris från
: 9.850 kr för år 1 ***
Därefter från 3.950 kr per läsår.

*** Gäller beroende på val av licens och storlek på skola samt för beställning under januari för nu bjuder vi på introduktionsutbildningen för skolledningen via webben (värde: 2.450 kr). Alla priser exkl. moms.

Vår beställningsblankett hittar du här.

 

Må utvecklingsglädjen vara med er under hela 2023!
hälsar Team BRAVOLesson

 

Nya kunder i Avesta, Nora, Stockholm och Uppsala
Under de senaste veckorna har fler rektorer bestämt sig för att sätta systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Top 12 utveckla-undervisningen-tips från 2022

Under 2022 fortsatte den trend som blir tydligare för varje läsår i svensk skola – fler rektorer och kommuner börjar sitt arbete med systematiskt fokus på undervisningens kvalitet i varje klassrum.

Vi har så här vid årets början samlat våra och våra partners starkaste bidrag från 2022 för sådant fokus i en Top 12 lista.
Den innehåller båda sådant som är gratis att använda, sådant som går att boka/beställa och annat viktigt ”tänk” att ha med sig.
Allt kretsar kring den bas vi har inom BRAVOLesson – att utgå ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för elevernas lärande.

Listan innebär ingen intern rangordning men det som omnämnts som ”…a significant innovation for Swedish education.” * finns överst i listan.

Var så god – håll tillgodo!

God fortsättning
och må utvecklingsglädjen vara med er alla under 2023!

Team BRAVOLesson

* Prof. Sir George Berwick, England

—————————-

TOP 12 UTVECKLA-UNDERVISNINGEN-TIPS FRÅN 2022

Sveriges nya observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken

8 korta gratis video om ledarskapet i klassrummet – med forskare och experter

7 råd till skolchefer – så leder ni rektorernas fokus på likvärdig undervisning i varje klassrum

Tidskalkylatorn – Hur mycket/lite tid går det åt per vecka för att sätta systematiskt fokus på skicklig undervisning?

8 råd till rektorer – Så organiserar rektor lärarnas fokus på undervisningens kvalitet

Debatt: Behöriga lärare är fel ambitionsnivå

Skolans kvalitetsdialoger 2.0 – med statistik från “sanningens ögonblick”

Elevernas förväntningar på Sveriges lärare det här läsåret

För rektorer – ny kompetensutveckling: Vad GÖR en skicklig lärare?

En superkonkret plan för systematiskt fokus till och med juni 2023

Det skolchefer och rektorer behöver för systematiskt fokus

Systematik och en känsla – tillsammans!

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En jul som känns så där helt fri från evidens

Vi önskar dig en jul som känns
så där helt fri från evidens.

Låt den glänsa och glimma!
Släpp fokus på varje lektionstimma!

Ta fram din bok om ljusstöpningsteknik,
och glöm för en stund
det där om systematik.

Vila, sköt om dig själv och de dina,
må krafterna under nästa termin inte sina.


God Jul och Gott Nytt År!
önskar Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För skolchefer och rektorer – så lyfte London sina skolor till att bli de bäst presterande

Frukostwebbinarium 11/1 kl. 07.30 – 08.30

Passa på! Ett mycket uppskattat webbinarium som går i repris för tredje gången, kostnadsfritt.
Den här gången visar vi även att förutsättningarna nu är på plats för att genomföra motsvarande i svenska kommuner/skolorganisationer.

Under ett kort webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska taktik – punkt för punkt – som lyfte skolorna från att vara de sämst till de bäst presterande i England. De hade fokus på evidensbaserad undervisning i varje klassrum.
Londons skolor når fortfarande på 2020-talet hög måluppfyllelse jämfört med övriga delar av England. Londons skolor presterar också på en nivå som är ovanlig för storstäder och för huvudstäder i en internationell jämförelse.

Presenteras på svenska med input direkt från en av hjärnorna bakom Londons turn-around, professor Sir Georgs Berwick, samt våra partners Skoldialogen/Fibbla Kompetens.

INNEHÅLL
– Londons strategi och taktik – i detalj
– Nu är förutsättningarna på plats för att “göra en London” även i din kommun
– 3-årigt projekt i 3 kommuner planeras nu tillsammans med Linköpings Universitet

Anmäl dig till frukostwebbinariet genom att skicka ett mail till info@bravolesson.se

Välkommen! hälsar
Mats Rosenkvist
BRAVOLesson

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls den 11/1 mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

3-årigt projekt. Hur påverkas elevernas kunskapsutveckling när alla lärare tränas till att utföra evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum?

Under tre år kommer lärare, skolledare och nyckelpersoner i tre kommuner att fokusera på evidensbaserad skicklig undervisning i alla klassrum. Med andra ord undervisning som forskning över tid har visat leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse.
Inom ramen för projektet ”Undervisningsskicklighet i praktiken” (USiP) kommer alla lärare att få stöd genom strukturerade lektionsbesök med efterföljande didaktiska samtal.
Projektet som nu planeras är ett samarbete mellan BRAVOLesson, Skolkompaniet/Fibbla Kompetens, Prof. Sir George Berwick, England samt Linköpings Universitet.
Utvecklingen av undervisningens kvalitet, elevernas kunskapsutveckling, elevernas uppfattning om trygghet och studiero samt lärarnas uppfattning om arbetsglädje/-belastning kommer att följas upp innan, under och efter projektet genom en effektmätning som följs av Linköpings Universitet.

Tre mindre kommuner eller organisationer med vardera cirka 100 lärare kommer att ingå i urvalet. Det kommer att vara kommuner som under flera år har haft utmaningar kring sviktande måluppfyllelse mätt med gymnasiebehörighet och meritvärden. De variabler som kommer att följas upp innan, under och efter projektet är elevernas kunskapsutveckling, undervisningens kvalitet, elevernas uppfattning om trygghet och studiero samt lärarnas uppfattning om arbetsglädje och arbetsbelastning. Rektorer och nyckelpersoner kommer att utbildas och handledas för att utveckla undervisningen tillsammans med lärarna. Skolkompaniet/Fibbla kompetens med lång erfarenhet av lektionsobservationer och skolutveckling kommer att ansvara för handledningen.

– Elever, lärare och skol-Sverige har, kanske utan att de själva visste om det, längtat efter ett projekt som detta. Ett projekt som fokuserar på konkreta och relevanta aspekter av betydelse för dem som leder undervisning och de som följer densamma, eleverna. Ett ambitiöst försök att målmedvetet, uthålligt och långsiktigt påverka och bidra till systematiskt förbättringsarbete i skolan, säger Marcus Samuelsson, Biträdande professor i pedagogik vid Linköpings Universitet som kommer att följa projektet från planering till slutrapport.

– I am pleased to support this project as it will add to our knowledge of how schools can improve by maximising the quality of their pedagogy. This will not only benefit students in Sweden but this new knowledge will be shared across the globe. An interesting dimension of the project is the use of the new evidence based observation form which has emerged from pioneering work by Skolkompaniet/Fibbla Kompetens/BRAVOLesson. I see this as a significant innovation for Swedish education, säger Prof. Sir George Berwick, en av hjärnorna bakom Londons skolors turn-around på 2000-talet och rådgivare i liknande projekt i andra länder. Professor Berwick är rådgivare inför och under projektet.

Intresserade skolchefer är välkomna att höra av sig till Mats Rosenkvist på BRAVOLesson som är initiativtagare till projektet.

Det genomförs 100 miljoner lektioner på Sveriges skolor varje läsår. Per lärare blir det mer än 700 lektioner. Alla är överens om det som forskning visat: det är hur lärarna leder undervisningen som avgör skolans kvalitet och resultat. Undervisningen är den enskilt viktigaste faktor, som skolan kan påverka, som har störst effekt på elevernas lärande. Vi vet från både internationell forskning och från Skolforskningsinstitutet att det krävs observationer, analys och reflektion för att utveckla undervisning.

En viktig faktor som förbättrar arbetet med att se, prata om och utveckla evidensbaserat skicklig undervisning är det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken. Det baseras på mer än 1800 genomförda lektionsobservationer på svenska skolor sedan 2017. Observationsunderlaget innehåller iakttagbara läraraktiviteter som beskriver exempel på vad lärare konkret gör i klassrummet som leder till lärande. Det är indelat i 10 dimensioner av undervisning som forskning gång efter gång har visat leder till ökat lärande. Detta observationsunderlag kommer att vara en gemensam grund i projektet för att utveckla och utvärdera undervisningen.

————————————–

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-574780 eller mats@bravolesson.se
Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet, 013-28 10 52 eller marcus.samuelsson@liu.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Läs om rektorerna som gav “Skicklig undervisning” till alla lärarna – för att utveckla den tillsammans

På Tiundaskolan i Uppsala bestämde man sig i slutet av vårterminen för att satsa på det nya evidensbaserade observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken för att tillsammans med lärarna utveckla undervisningen.
Rektorerna har efter sommarlovet startat ett helt transparent arbete med att besöka alla lärarnas klassrum. D
e har i förväg gett alla lärarna vars ett ex av boken Skicklig undervisning med observationsunderlaget. Det beslutet är ingenting som rektor Jenny Westergren och biträdande rektor Maria Franzén ångrar.
 

Som ett resultat av det har lärare läst boken och vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen, berättar Maria.

Att utveckling startar hos individen själv är ett starkt komplement till de lektionsobservationer och didaktiska samtal som Maria tillsammans med rektor Jenny Westergren kommer att ha haft med alla lärare under höstterminen.

 

Vi två håller på att växa in i detaljerna i observationsunderlaget. Vi har börjat med underlagets del 1 om Lärandeprocesser. Att boken är så tydlig bidrar till att våra didaktiska samtal blir jättebra, säger Maria.

För att kunna arbeta systematiskt och ha allt samlat på ett och samma ställe har de också valt verktyget BRAVOLesson. Där samlas nu alla observationsunderlag och anteckningar från de didaktiska samtalen i varje lärares portfolio. I slutet av terminen kommer Maria och Jenny att kunna visa och med lärarna diskutera diagram som visar styrkor och utvecklingsområden i undervisningen i hela kollegiet.

Gör som Tiundaskolan med flera.
Ge ett ex av boken Skicklig undervisning till varje lärare på din skola som julklapp eller nyårsgåva.
Boken kostar 180 kr/st + rättigheterna.

Vid beställning före den 31 december så ingår en 30-minuters webbintroduktion för alla era lärare om forskningsbakgrunden och innehållet med de 10 dimensionerna av evidensbaserad undervisning. Ni väljer datum och tid för introduktionen i ett Teams- eller Zoom-möte. Du som rektor får dessutom en mycket konkret plan för ert arbete med att utveckla undervisningen fram till juni 2023. Då kan du ha en första bild av kvaliteten på undervisningen på din skola – styrkor och utvecklingsområden. Boken kostar 180 kr per lärare + rättigheterna exkl. moms och frakt.

Läs mer om och beställ Undervisningsskicklighet i praktiken här

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

I huvudet på en rektor som tänker systematiskt – webbinarium 1 av 2

Möt två rektorer som systematiskt utvecklar undervisningens kvalitet.
Välkommen till det första av två frukostwebbinarier där du får träffa och kan ställa frågor till två intressanta rektorer.
Den 12 januari kl. 07.30 – 08.30

På Trolle Ljungby skola har Jessika Müller haft fokus på att utveckla undervisningen systematiskt tillsammans med lärarna vecka efter vecka sedan HT 2019… även under pandemin. Jessika har en plan för bättre och bättre undervisning.

I webbinariet kommer Jessika att visa hur hon genomför sitt uppdrag som pedagogisk ledare och bland att berätta om:

 • sin plan
 • hur hon besöker lärare, hur lärare besöker varandra och hur de använder video
 • hur de genomför sina didaktiska samtal och sina gemensamma veckomöten om undervisning
 • hur de använder BRAVOLesson med en portfolio för varje lärare
 • hur hon med BRAVOLesson kan analysera och se att undervisningens kvalitet har utvecklats
 • varför de använder observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken.

Det finns gott om tid att ställa frågor direkt till Jessika under och efter hennes inledning. Marielle Möllebro, pedagog i förskoleklass på Trolle Ljungby skola kommer också att delta för att svara på frågor.
Efteråt får du Jessikas plan och ett annat exempel från BRAVOLesson.
Webbinariet, leds av Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Anmäl dig direkt med ett mail till info@bravolesson.se

———————————-

Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90