Skolchefens 5 frågor till rektorerna – och till sig själv

Här är de frågor som du som skolchef kan använda vid nästa rektorsmöte. Frågor som leder till diskussion om kärnan i skolans kvalitetsarbete – undervisningens kvalitet. Det pågår en förändring i svensk skola. På fler och fler skolor samt i hela kommuner observerar skolledare lärare och lärare observerar kollegor – systematiskt utvecklar de undervisningen tillsammans.

Hela diskussionen med rektorsgruppen inleder du med den här frågan:

Hur viktigt (på en skala från 1-10) är det för dig/din skola/oss att höja elevernas kunskapsresultat?

Utifrån det ställer du de här 5 frågor till rektorerna … och till dig själv

 1. Vad vet du om undervisningens kvalitet i varje klassrum – på vetenskaplig grund? **
 2. Vad har du för data som gör att du kan analysera undervisningens kvalitet – vilka är era styrkor och utvecklingsområden?
 3. På vilken plats hamnar undervisningens kvalitet bland din skolas prioriterade utvecklingsområden?
 4. Vilka blir de negativa konsekvenserna om du/ni på din skola inte utvecklar undervisningens kvalitet – för vem/vilka?
 5. Kan du/ledningsgruppen på din skola systematiskt lägga 1 ½ timma **** per lärare per termin nu och de kommande läsåren?

** Med andra ord, utifrån detaljerna i den undervisning som forskning visat är mest framgångsrik.
**** För lektionsobservation och efterföljande didaktiskt, reflekterande och coachande samtal.

PS. För att göra detta arbete behöver ni skapa samsyn kring vad som är undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) (video 1:24 min)

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Är det något speciellt med rektorn och läraren i den här videon?

Vi säger grattis till Jessika Müller av två anledningar. Hon har sedan 2019 haft fokus på att konkret utveckla undervisningens kvalitet för elevernas studiero, motivation och lärande. Hon har lyckats skapat en professionell kultur tillsammans med lärarna på vetenskaplig grund. Se en video om hur systematik, fokus och empati har lett till skickliga och stolta lärare.
Jessika är rektor på Trolle Ljungby skola och det har hon nu i dagarna varit i fem år. Det är relativt ovanligt i svensk skola. Endast drygt 20 procent av Sveriges rektorer är kvar och gör skillnad på samma skolenhet efter fem år.

Video (1:18 min) där Jessika och en av lärarna på skolan berättar om HUR

Boka ett webbmöte med Jessika via den här länken om du vill veta mer om hur man skapar en professionell kultur

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Om Gunde Svan hade varit rektor på din skola

Kanske har du också uppmärksammat SVT:s nya miniserie – Gunde Svan skidåkaren. Är man intresserad av idrott och/eller hur personer som är riktigt fokuserade tänker så är miniserien ett givet val. Porträttet av Gunde beskriver hur han läste på om forskning kring uthållighetsträning och sedan fokuserade på alla detaljer som var viktiga för att åka skidor framgångsrikt.
Den 14/2 är det ny kursstart för vår skolchefs- och rektorsutbildning om hur man leder utveckling av undervisning framgångsrikt.

10 dimensioner av hur man undervisar framgångsrikt
Tillsammans med våra partners, Urban Hansson, Skolkompaniet och Bernt Friberg, Fibbla Kompetens, har vi samlat det 120 forskare i 15 länder samstämmigt och återkommande har kommit fram till kring vad lärare GÖR när elever LÄR.

Det man konkret kan se att lära gör/inte gör
Sedan har vi genomfört 2.500 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor för att kunna beskriva de 10 dimensionerna med konkreta kriterier som man kan se att lärare gör/inte gör i klassrummet. Vi har skapat ett observationsunderlag för att utveckla undervisningen – Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) – som redan används på 100 skolor.

Alla lärarnas undervisning blev signifikant bättre
Vi har nu validerat observationsunderlaget tillsammans med Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet. De har gjort en analys av det systematiska och reflekterande arbetssättet. Analysen visar att alla lärarnas undervisning blev signifikant bättre samt att lärare uppskattade det konkreta coachande arbetssättet.

Skolchefs- och rektorsutbildningen Good to Great
Den 14/2 är det kursstart för tredje omgången av vår utbildning om arbetssättet, verktygen och samma fokus som Gunde Svan.

Välkommen att anmäla dig här

“Utbildningsserien Good to Great har verkligen inspirerat oss att utveckla arbetet med klassrumsbesök och därigenom öka kvaliteten på undervisningen på vår skola. Ett komprimerat upplägg med konkret material, baserat på erfarenhet och forskning.”
säger Marika Dahlström, rektor på Natur och miljöskolan i Åmål

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Sundbybergs systematiska undervisningsstatistik – frukostwebbinarium den 15/2

Det här webbinariet riktar sig till skolchefer, skolstrateger, utvecklingsledare och rektorer som idag enbart har betygs-/bedömningsdata samt data från enkäter som underlag i sitt analysarbete.
Webbinariet handlar om databaserad skolutveckling med data om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling – undervisningen.

I webbinariet visar Mattias Boström, Verksamhetschef i Sundbybergs Stad, hur de har genomfört systematiska lektionsobservationer och samlat data för analys av undervisningens kvalitet på stadens skolor över tid.

– Mina kollegor och jag har haft fokus på evidensbaserad undervisning i några år. Jag kommer att berätta om varför och hur, säger Mattias Boström, Verksamhetschef i Sundbyberg.

Kvalitetsarbetets kärna är att analysera data om hur undervisningens kvalitet utvecklas över tid för alla lärare på en skola eller i en kommun. Det gör det möjligt att ha kollektiva reflektioner både på skolledning-lärar-nivå och på skolledning-skolförvaltnings-nivå. Vi kallar det Kvalitetsdialoger 2.0.

Datum: 15/2 kl. 07.30 – 08.30
Plats: Online – webbinarium
Anmälan: Anmäl dig via den här länken

Trubbiga och skarpa data
Skolverkets kvalitetsindikatorer för undervisning är data från enkäter om elever respektive lärare känner sig “stimulerade”. Genom att delta i vårt webbinarium kommer du att förstå att det är trubbiga data för att utveckla undervisningens kvalitet. I det här webbinariet visar vi vad som över tid blir mycket skarpare data för att utveckla kvaliteten i skolans mest avgörande process.

Databaserad skolutveckling i BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Här är budskapet som Sveriges Lärare snart kan gå ut med

Lärarnas två fackförbund i Sverige har blivit ett – Sveriges lärare. De håller nu på att sammanfoga två olika kulturer. Som ett resultat av det kan det bli så att de inom kort går ut med det här budskapet. Allt för att bidra till att lärare får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och bidra till att höja ambitionsnivån för alla elevers bästa.

”Som en del i vårt arbete med att bli ett enat lärarförbund, och skapa möjligheter för att utveckla professionen, ersätter vi nu Lärarförbundets sedan tidigare kända budskap `Allting börjar med en bra lärare´ med ett nytt: `Allting börjar med skickliga lärare´”.
Så tänker vi att de skulle kunna uttrycka sig.

Läs via de här länkarna om hur vi bidrar till stöd för skicklig undervisning i varje klassrum.
Nya forskningsresultat – Så utvecklades alla 187 lärarnas undervisningsskicklighet
Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken

PS. Detta är inget blame-game. Vår motivation är elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje – att stötta skolledare och lärare i arbetet med att höja kvaliteten i undervisningen på 100 miljoner lektioner.

Hälsningar från
Team BRAVOLesson

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Detta lär sig skolchefer och rektorer i utbildningen Good to Great

Kursmaterial: En inspirationsmall för att skiva en Plan för bättre och bättre undervisning

Lägg 60 minuter vid 9 tillfällen under vårtermin. Rusta dig för att leda och organisera arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet – systematiskt. Good to Great är skolchefs- och rektorsutbildningen som hjälper dig med det. Samtidigt får du stöd för att skriva din/er Plan för bättre och bättre undervisning.

Detta får du lära dig under utbildningen

 1. Så leder och organiserar skolchefer och rektorer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.
 2. Så gör rektorer som medvetet möter lärarnas känslor kring att få besök i klassrummen. Så reagerar lärarna.
 3. Detta GÖR en skicklig lärare när elever LÄR på vetenskaplig grund.
 4. Så genomför man observationer som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
 5. Så genomför man didaktiska samtal som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
 6. Så använder du systemstöd för systematik och data för analys och utveckling.
 7. Så skriver du och dina rektorer en Plan för bättre och bättre undervisning.
 8. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska.
 9. Vilka är de viktigaste detaljerna i din Plan för bättre och bättre undervisning.

Dessutom ingår tre bredda-dina-perspektiv-pass tillsammans med experter och forskare i England, Sverige och USA.

Ny kursstart den 14/2
Läs mer detaljer och anmäl dig här

“Utbildningsserien Good to great har verkligen inspirerat oss att utveckla arbetet med klassrumsbesök och därigenom öka kvaliteten på undervisningen på vår skola. Ett komprimerat upplägg med konkret material, baserat på erfarenhet och forskning.”
säger Marika Dahlström, rektor på Natur och miljöskolan i Åmål

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

100 skolchefer och rektorer fick samma fråga

Vi frågade 100 skolchefer och rektorer samma fråga: När du går in i ett klassrum, hur kan du se/hur vet du att det pågår skicklig undervisning på vetenskaplig grund? Vad de svarade på den frågan kan du läsa om längre ner.

Ingår du i den växande skara skolledare som sätter fokus på undervisningens kvalitet? Vill du rusta dig själv och dina skolledarkollegor för att leda arbetet med att utveckla undervisningen? Det som är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Helt centralt för det är att skapa samsyn kring vad lärare GÖR när elever LÄR – vad skicklig och framgångsrik undervisning på vetenskaplig grund är. Hur du gör det och utvecklar undervisningens kvalitet ingår i vår uppskattade skolchefs- och rektorsutbildning. Fokus på studiero, motivation och lärande.

Good to Great!
Lägg 60 minuter vid 9 tillfällen under vårtermin – anpassat för skolledares vardag
Kursstart den 14/2
Läs om innehåll och kursdatum

Läs mer detaljer om Good to Great och anmäl dig här

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

Nya forskningsresultat – Alla 187 lärarnas undervisning blev signifikant bättre

BRAVOLesson är ett expertkluster – praktiker, experter och forskare.
Vår forskningsbakgrund omfattar mer än 120 olika forskares insikter kring skicklig och framgångsrik undervisning.

————

Vad svarade de på frågan?

Först vill vi nämna att detta inte är något blame-game. Vi bara måste höja undervisningens kvalitet under varje läsårs 100 miljoner lektioner i kunskapsnationen Sverige. Är det någon som inte tror att alla de lektionerna systematiskt kan leda till ännu mer studiero, motivation och lärande om vi fokuserar på just det som återkommande visat sig vara mest framgångsrikt?

Vi ställde systematiskt frågan till skolchefer och skolledare under VT2023. En fråga om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Det enskilt mest frekventa svaret var: “Det var en bra fråga.”
Det näst mest frekventa svaret var: “Eleverna är aktiva.”
Majoriteten hade/gav inget svar alls på frågan.

Att tänka på: Om du själv hade fått samma fråga under en arbetsplatsträff på din skola, vad hade du svarat då?

Observationsunderlag för att skapa samsyn

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Många skolledares viktigaste nyårslöfte

Många skolchefer och skolledare sitter fast i svensk skolkultur och en organisation som har mer fokus på annat än på pedagogiskt ledarskap som går ända ut i klassrummet.
Tillhör du de många skolledare som önskar att du själv hade varit ute i klassrummen mer som ett komplement till att lärarna besöker varandra? Är du en skolledare som tidigare har tänkt:
“Det här året/den här terminen ska jag (eller vi i skolledningen) systematiskt börja observera varje lärares undervisning så att jag vet vilken kvalitet det är på undervisningen på skolan –
i varje klassrum.”

Om du vill bestämma dig för det som ett nyårslöfte har vi det stöd du behöver:
– en superkonkret plan
– ett validerat observationsunderlag på vetenskaplig grund
– ett verktyg för data och analys
Tillsammans med Linköpings Universitet har vi nu dessutom data som visar att alla lärares undervisning blir signifikant bättre om man arbetar systematiskt med observationer och reflektion. Se länk och bilaga nedan.

Om läget på din skola är så att du kan bestämma dig för att lägga 1,5 timmar per lärare under vårterminen och cirka 15.000 kr så kan vi hjälpa dig med ditt nyårslöfte. Då behöver det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande – undervisningens kvalitet – inte vänta till ett senare läsår.

Ladda hem en superkonkret plan tom med juni 2024
Alla 187 lärarnas undervisning blev signifikant bättre – nya forskningsresultat
Kontakta mig – jag vill ha hjälp för mitt nyårslöfte

Lycka till med vårterminen 2024!
hälsar Team BRAVOLesson

—————————-

Observationsunderlag för att skapa samsyn på vetenskaplig grund – läs mer

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Om John F Kennedy hade varit generaldirektör för Skolverket

“We choose to go to the moon” sade John F Kennedy i ett tal 1962. Hans ledarskap och tydliga kommunikation förenade och fick många att se möjligheter.
Nu behövs ett nytt ledarskap för skolan. Ett ledarskap som motiverar både lärarna och alla som är ansvariga för skolans systematiska kvalitetsarbete. Undervisningens kvalitet är det som forskning visat har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Vi valde fokus på skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.”

Så tydligt kan en generaldirektör för Skolverket eller en skolminister kommunicera i stil med president John F Kennedy.

Om en vecka startar vårterminen och 53 miljoner lektioner innan det ringer ut till sommarlov. Det går att börja arbetet med systematiskt fokus redan nu!

Gott Nytt År! från oss på BRAVOLesson

Läs mer

Goda nyheter – nya forskningsresultat från oss och Linköpings Universitet

Superkonkret plan bättre undervisning redan under VT2024

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Efter PISA – så lyfte London sina skolor till att bli de bäst presterande i England

Tid11 Januari 2024 07:30 – 08:30
Plats: Webbinarium

Ett högaktuellt, mycket uppskattat och kostnadsfritt webbinarium i repris den 11 januari 2024 kl. 7.30 – 8.30

I början av 2000-talet var kunskapsresultaten låga och det var kaos i många av Londons skolors klassrum. Men på bara några år lyckades stadens skolor inte bara vända trenden, de gick till att vara de bäst presterande i England. Idag under 2020-talet har Londons skolor fortfarande höga kunskapsresultat jämfört med övriga delar av England och även i en internationell jämförelse med andra stor- och huvudstäder.

I detta webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska plan punkt för punkt. De satte fokus på undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.

Presenteras på svenska efter en kort introduktion av en av våra samarbetspartners, Professor Sir Georgs Berwick, en av hjärnorna bakom Londons turn-around.

INNEHÅLL
– Londons strategi och taktik – i detalj
– Insikter från vårt arbete i Sverige tillsammans med Linköpings Universitet
– Nu är förutsättningarna på plats för att “göra en London” även i din kommun

Klicka här för att anmäla dig

God Jul och varmt välkommen!
önskar

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson och Prof. Sir George Berwick, London

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls den 11/1 mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Vid anmälan och sedan “no-show” förbehåller vi oss rätten att debitera med 1.100 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Utbredda och okända brister i undervisningen på svenska skolor

Vi har observerat 504 lärares undervisning i alla klassrum på 30 svenska skolor – kommunala skolor och friskolor. Efteråt hade vi ett individuellt bekräftande och reflekterande samtal med alla lärarna. Vi fokuserade på 10 dimensioner av skicklig undervisning baserat på vad 120 forskare kommit fram till är framgångsrikt – som leder till studiero, motivation och lärande. Med andra ord vad lärare gör när elever lär. Vi samlade data som har analyserats i ett samarbete mellan experter och forskare vid Linköpings Universitet. Resultaten visar att:

 • Det finns utbredda och okända brister undervisningen. Ett exempel: Under 60 procent av lektionerna var det inte fokus på att lära, utan på att göra. ***
 • Goda nyheter! När vi besökte 187 av lärarna en gång till var alla 187 lärarnas undervisning signifikant bättre. Även de redan skickliga lärarna blev skickligare.

– Analysen av för- och efterobservationer visar på betydande utveckling. Våra seminarier diskuterar hur förändringen av lärares sätt att undervisa skickligare kan påverka elevernas kunskapsresultat och skolkulturen i Sverige, säger Bitr. professor Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet.

Det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande. Det genomförs 100 miljoner lektioner varje läsår.

– Resultaten från vår analys innebär möjligheter för varje lektion – för rektorer, lärare och alla elever. Den stora möjligheten är att skolledare fokuserar på att alla lärare i skolvardagen arbetar med att utveckla sin undervisning tillsammans med skolledning och kollegor – systematiskt och på vetenskaplig grund. För detta behövs inga kostsamma reformer som dröjer eftersom det redan ingår i skolans uppdrag, säger Mats Rosenkvist, grundare BRAVOLesson.

Seminarium: Professionsutveckling i praktiken 31/1, 2024
Förbättrad undervisning som ett resultat av observationer och coachning

Den 22 november hade vi ett första seminarium på detta tema vid Linköpings Universitet i vårt samarbete mellan experter och forskare. Då presenterade och diskuterade vi analysen och resultaten av arbetet.

Läs en summering från vårt första seminarium den 22 november

Den 31 januari presenterar vi den färdiga rapporten och fler insikter om undervisningen i den svenska skolan.

Anmäl dig till seminariet den 31/1 här

*** Allt arbete med observationer och samtal är genomförda av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens.

——————–

För mer information:

 • Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-57 47 80, mats@bravolesson.se
 • Bitr. professor Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet, 013-28 10 52, marcus.samuelsson@liu.se
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Sundbyberg satsar på ny skolchefs- och rektorsutbildning

Sundbyberg Stads skolchefer och alla rektorer påbörjar nu samma utbildning som representanter för andra kommuner gått tidigare – Good to Great. En utbildningsserie som rustar dem för att organisera och leda ett systematiskt arbete med att utveckla undervisningens kvalitet i varje klassrum.

Good to Great handlar om hur man konkret gör så att det känns meningsfullt för alla lärare och att utvecklingen därför kan bli framgångsrik. Utbildningen är utformad med nio innehållsrika 1-timmars pass för att kunna passa in i den intensiva arbetsvardag som skolledare på olika nivåer har. Inga krav på inläsning före respektive pass men väl reflektioner efteråt. Målet med utbildningen är att deltagarna under tiden skriver en plan för bättre och bättre undervisning.

Förutom den öppna utbildningen som har rullat för andra gången under HT 2023 så har även andra skolor och kommuner bokat egna varianter av utbildningsserien, exempelvis Hagfors kommun och Lust & Lära.

– Vi har arbetat i flera år med att utveckla undervisningens kvalitet i Sundbybergs stads skolor, med avstamp i forskning och beprövad erfarenhet och med fokus på kollegialt lärande. Med BravoLesson får vi nu bra verktyg för att systematiskt följa upp undervisningen över tid, vilket kommer att bidra till vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Marie Truedsson, Bildningsdirektör, Sundbybergs Stad.

Läs mer om utbildningens innehåll och anmälan VT 2024 här

Tidigare deltagare om Good to Great!
“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

———————————–

För mer information: Mats Rosenkvist, mats@bravolesson.se, 0709-57 47 80

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Bright Friday erbjudande bara idag – vad skickliga lärare GÖR när elever lär – 30%

Just idag, fredag den 24/11. Fram till midnatt kan du beställa Sveriges nya evidensbaserade observationsunderlag Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) med 30 procents rabatt. USiP baseras på mer än 120 olika forskares insikter.

Den stora fördelen med underlaget är att det innehåller iakttagbara läraraktiviteter – vad skickliga lärare GÖR när elever lär – så att ni på er skola kan se, reflektera kring och utveckla detaljerna i undervisning som leder till studiero, motivation och lärande.

”Det nya underlaget bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, f.d. FoU-chef, Norrköpings kommun

Se video här (1:25 min)
Beställ smidigt här före 24.00 ikväll

PS. Läs här om vilka spännande resultat vi presenterade tillsammans med Bitr. Prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet tidigare i veckan.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så blev alla lärarnas undervisning bättre – systematiskt

Tid22 November 2023 13:15 – 15:00
Plats: Linköpings Universitet Sal I:207 (Forskaren) samt via webben

 

Tema: Professionsutveckling i praktiken. Förbättrad undervisning som ett resultat av observationer och coachande samtal

Analysen av för- och efterobservationer visar på betydande utveckling. Seminarierna diskuterar hur förändringen av lärares sätt att undervisa skickligare kan påverka elevernas kunskapsresultat och skolkulturen i Sverige, berättar Bitr. Prof. Marcus Samuelsson.

 • 500 observationer i alla klassrum på 30 skolor visar på utbredda och okända brister i undervisningen
 • Systematiska observationer och coachande samtal leder till att alla lärares undervisning utvecklas och blir bättre

Den 22/11
Forskningsbakgrund, genomförande, analys och resultat
Seminariet på plats: 13.15-15.00 Webbsänd summering: 15.00-15.30.
Anmäl dig här.

Den 31/1
Den färdiga rapporten presenteras och diskuteras
Seminariet på plats: 13.15-15.00 Webbsänd summering: 15.30-16.00.
Anmäl dig här.

Olika serier av data från arbetet med Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) har analyserats vid Linköpings Universitet. USiP har utvecklats i en process med 2.500 systematiska lektionsobservationer och didaktiska samtal med lärare. Observationsunderlaget utgår från mer än 100 olika forskares resultat under de senaste decennierna om vad som leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Vid två olika seminarier i Linköping kommer följande att presenteras och diskuteras:

 • Forskningsbakgrunden till de 10 dimensionerna av skicklig framgångsrik undervisning
 • Så har lektionsobservationer och didaktiska coachande samtal genomförts
 • Detta har analysen av data från arbetet visat
 • Frågor och diskussion
Delta på plats i Linköping eller i en 30-minuters webbsänd summering/intervju efteråt vid samma datum.

Välkommen!
hälsar Bitr. Prof. Marcus Samuelsson
och övriga deltagare: Prof. Joakim Samuelsson samt Bernt Friberg, Urban Hansson och Mats Rosenkvist från Fibbla Kompetens/Skolkompaniet/BRAVOLesson.
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Ladda hem det viktiga innehållet i en plan för bättre och bättre undervisning

NYHET! Växjöföretaget BRAVOLesson har skapat en inspirationsmall för den plan som många skolor och kommuner inte har – en Plan för bättre och bättre undervisning. Den innehåller de viktiga detaljerna som gör att arbetet blir systematiskt, framgångsrikt och att lärarna känner att det är meningsfullt. Allt har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. På köpet får man mer studiero, motiverade elever och lärande.

– Vi har haft förmånen att handleda många skolchefer och rektorer kring en guide för detta som vi tog fram 2018. Nu har vi tagit guiden ett steg längre – till en plan. Dessutom har vi anställt en av rektorerna, Jessika Müller på Trolle Ljungby skola.
Planen är en bärande del i vår uppskattade skolchefs- och rektorsutbildning, berättar Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Innehållsförteckningen – bilden överst – hittar du kostnadsfritt här
Beställ och ladda ner hela planen här

Pris: 1.250 kr, exkl. moms.

Vässa dina kunskaper – så här utvecklar du skicklig undervisning i varje klassrum
Anmäl dig här till något av våra kostnadsfria frukostwebbinarier.
Välj mellan den 14/11, 21/11 eller 29/11
PS. Jessika Müller deltar

Hälsningar från oss på
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 4. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du

Del 1 – Skapa samsyn – läs del 1 här  
Del 2 – Systematik och analys – läs del 2 här  
Del 3 – Rusta dig – läs del 3 här  
Del 4 – Skriv en plan – för bättre och bättre undervisning

——————————–

NYHET!
Vi har skapat en inspirationsmall för en Plan för bättre och bättre undervisning. Den innehåller de viktiga detaljerna som gör att arbetet blir systematiskt, framgångsrikt och att lärarna känner att det är meningsfullt. Allt har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. På köpet får ni mer studiero, motiverade elever och lärande.

Vi har haft förmånen att handleda många skolchefer och rektorer kring en guide för detta som vi tog fram 2018. Nu har vi tagit guiden ett steg längre – till en plan. Dessutom har vi anställt en av rektorerna, Jessika Müller.

Beställ och ladda ner planen här

Vässa dina kunskaper – så här utvecklar du skicklig undervisning i varje klassrum
Anmäl dig här till något av våra kostnadsfria frukostwebbinarier.
Välj mellan den 14/11, 21/11 eller 29/11
PS. Jessika Müller deltar

——————————–

Ladda ner en summering av den här serien del 1 – 4 – se infografiken nedan

Hälsningar från oss på
Team BRAVOLesson
och våra partners

Bitr. Prof. Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet | Dr. Howard Pitler, Emporia State University, USA | Prof. Sir George Berwick, England | OLEVI International, England | Skolkompaniet/Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En av Sveriges mest undervisningsfokuserade rektorer börjar för Team BRAVOLesson

BRAVOlesson är idag ett kluster med experter och forskare med fokus på att utveckla undervisningsskicklighet. Från och med nu ingår Jessika Müller som anställd i BRAVOLesson. Hon fortsätter att vara en undervisnings- och lärandefokuserande rektor på Trolle Ljungby skola i Skåne, men en dag i veckan (tisdagar) kommer hon nu att ge konkreta råd till andra skolledare och skolutvecklare. Hon kommer att dela med sig av om hur man sätter systematiskt fokus på undervisningen – om hur man tillsammans med lärarna utvecklar den och en professionell kultur med fokus på lärande.

Boka 1-timmas rådgivning här och ställ frågor till Jessika – kostnadsfritt

– En konkret åtgärd som jag har varit extremt nöjd med är att jag har frigjort en klocktimma per vecka och säkerställt att vi pratar om undervisning under min ledning, säger Jessika Müller.

– Svensk skola sätter nu mer och mer fokus på att utveckla undervisningens kvalitet. Då känns det bra att stärka teamet med en skolledare som framgångsrikt gjort verkstad av det som forskning återkommande pekar på är viktigast för eleverna. Jessika är en ovanligt systematisk, konkret och positiv skolledare. Det här kommer att bli kul, säger Mats Rosenkvist, grundare av BRAVOLesson.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 3. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du

Del 1 – Skapa samsyn – läs del 1 här 
Del 2 – Systematik och analys – läs del 2 här  
Del 3 – Rusta dig – för att leda systematiskt fokus på undervisningens kvalitet  

Del 4 – Skriv en plan

Hej!

Detta är några av många detaljer som du behöver behärska för att du ska kunna leda och organisera arbetet med utveckla skicklig undervisning i varje klassrum:

 • Hur genomför man lektionsobservationer och efterföljande didaktiska samtal med läraren så att det känns meningsfullt för hen och leder till att undervisningen utvecklas?
 • Vilka data samlar man för att kunna analysera undervisningens kvalitet och se styrkor och utvecklingsområden på din skola eller för alla skolorna i din kommun (Kvalitetsdialoger 2.0)?
 • Hur gör du dig själv förtrogen med de viktiga dimensionerna av undervisning på vetenskaplig grund?

I samarbete med andra experter och forskare erbjuder vi uppskattade utbildningar som stöd för att ni ska rusta er för att utveckla det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Rusta dig/er med våra utbildningar – läs mer här

Vi skickar med två tips

 • Detta GÖR en skicklig lärare
  Börja med att rusta dig/er med utbildningen som hjälper er att börja bli förtrogna med vad skickliga lärare GÖR på vetenskaplig grund. Läs mer här.
 • Vi hjälper dig att analysera undervisningens kvalitet i varje klassrum på din skola
  Låt oss hjälpa dig med det. Tillsammans med våra partners fungerar vi samtidigt som en katalysator för att ni ska gå från bedömningsoro till utvecklingsglädje. Läs mer här.
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Efter ditt besök i vårt bibliotek – ett observationsunderlag för samsyn på riktigt (video 1:24 min)

Hej!


Du har tidigare besökt vårt bibliotek. Kanske har du redan läst om observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken som vi lanserade 2022.Nu har vi tagit fram en ny video som beskriver den stora fördelen med det. För första gången finns nu ett underlag som gör det möjligt för er att nå samsyn på riktigt kring vad som konkret är de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund.
Det används nu på 100 skolor och i hela kommuner.

Två stora fördelar med Undervisningsskicklighet i praktiken är:

 • det är inte en bedömningsmatris med en bedömningsskala (… i ganska hög grad… i mycket hög grad) som ingen kan nå samsyn kring. Istället innehåller underlaget iakttagbara läraraktiviteter beskrivna i lärandematriser som tydliggör progressionen och som lärare kan reflektera kring på egen hand och tillsammans – lärare/lärare och lärare/skolledare.
 • forskningsbakgrunden och kopplingarna till styrdokumenten finns samlat med underlaget i boken Skicklig undervisning. Fantastiskt för kollektivt lärande och samsyn!

Se video här (1:24 min)
Läs mer och beställ
Projekt tillsammans med Linköpings Universitet kring observationsunderlaget

——————————-

Så här tycker andra om underlaget:

“Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, Bitr. rektor på Tiundaskolan i Uppsala

”Det nya underlaget bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, tidigare FoU-chef, Norrköpings kommun

——————————-

Hösthälsningar från
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

NYHET! Tisdagar med rektor Jessika Müller

Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du

Del 1 – Skapa samsyn – kring skicklig undervisning på vetenskaplig grund
Del 2 – Systematik och analys
Del 3 – Rusta er
Del 4 – Skriv en plan

Tisdagar med rektor Jessika – anmäl dig till ett datum som passar dig
“Så här utvecklar vi undervisningens kvalitet systematiskt på min skola.”

Som en del av att vi delar med oss av erfarenheter tillsammans med andra experter och forskare startar vi nu med en ny möjlighet för dig. Rektor Jessika Müller har på Trolle Ljungby skola sedan 2019 utvecklat både en professionell kultur och undervisningens kvalitet. Hon är sannolikt en av Sveriges mest konkreta och systematiska skolledare med ett orubbligt fokus på elevernas lärande.
Varannan tisdag mellan klockan 16.10 och 17.00 – se datum nedan – under hösten berättar hon i webbinarier om hur hon tänker och gör samt vad det har lett till.

Jessika kommer att beröra alla fyra delarna ovan och visa hur hon har använt det stöd och de tjänster som BRAVOLesson erbjuder. Hon berättar och du kan fråga.

Följande tisdagar går att boka utan kostnad. Vid bokning och sedan no-show förbehåller vi oss rätten att debitera 900 kr exkl. moms.

3/10 – 17/10 – 7/11 – 21/11 – 5/12

Anmäl dig här

Välkommen! hälsar
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90