5 frågor att svara på för att systematiskt utveckla undervisningen nästa läsår

2022 lanserade vi observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP). Ett stöd för att svara på de sannolikt mest obesvarade frågorna i svensk skola – frågorna för att nå samsyn om vad som är framgångsrik och skicklig undervisning. Med andra ord, den undervisning som forskarna kommit fram till leder till studiero, motivation och lärande.

Den mest kraftfulla sommargåvan till dina lärare
Ge något som kommer att påverka din skola, alla lärarna och alla eleverna inför och under nästa läsår
Köp rättigheterna till underlaget och ge en bok till varje lärare.
Det är sannolikt den mest kostnadseffektiva förbättringsåtgärden i tider med begränsade budgetar. Att systematiskt tillsammans sätta konkret fokus på det som alla är överens om har störst påverkan för elevernas lärande – undervisningen.

Läs mer och beställ här
Läs mer om hur vi kan rusta er som är skolchefer och rektorer

Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) är skapat och beprövat tillsammans med våra samarbetspartners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens genom 2.500 systematiska lektionsobservationer. Det innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter. Det är under det senaste året validerat genom ett forskningsprojekt tillsammans med Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet.

Används på skolor och i kommuner över hela landet
“Vi har tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, rektor på Tiundaskolan i Uppsala

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hur mycket lärande skapar lärarna på din skola?

De tio procent skickligaste lärarna skapar 1,5 läsårs lärande per läsår medan de tio procent av lärarna som skapar minst lärande enbart skapar 0,5 läsårs lärande per läsår.
Med andra ord, två elever som startar med samma kunskaper och förmågor, kan hamna på helt olika kunskapsnivå efter ett läsår enbart beroende på vilken lärare de blivit tilldelad. Om ett läsår med samma lärare följs av ytterligare dåliga läsår kan det resultera i att eleven får kunskapsluckor som inte går att återhämta.

Detta har forskning vid Stanford University visat (Hanushek, 2011) – forskning som inte fått så mycket uppmärksamhet i Sverige. Forskning som bekräftar det som alla svenska elever, föräldrar, lärare och skolledare känner till om sin skola – vissa lärare skapar mer lärande än andra.
Det är hög tid att sätta fokus på undervisningens kvalitet. Vi kan hjälpa er att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum!

Första dagen med dina lärare i augusti
Är du skolchef eller rektor som vill att första dagen med lärarna i augusti ska ha temat Detta GÖR en skicklig lärare när eleverna LÄR. Då kan du boka en hel- eller halvdag som handlar om det som är skickligt (och konkret iakttagbart) enligt 120 forskare i Sverige och 14 andra länder. Vi och våra partners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens har genomfört 2.500 systematiska lektionsobservationer i svenska klassrum för att kunna beskriva de iakttagbart skickliga läraraktiviteterna. Att sätta fokus på det kan bli starten till att du tillsammans med lärarna systematiskt börjar utveckla skicklig undervisning i varje klassrum.
Läs mer här

Boka utbildningen Detta GÖR en skicklig lärare här

Frukostwebbinarier – tema: så utvecklar du skicklig undervisning i varje klassrum
Varje fredag under april och maj mellan 07.30-08.00 håller vi frukostwebbinarier. Då går vi igenom innehållet i vår verktygslåda för skolchefer och rektorer som ska leda och organisera utvecklingsarbetet.
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

Vårhälsningar!
från Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90