BRAVOLesson kan stötta ert gemensamma arbete så här

 

Lektionsobservationer

Ledstång för er att genomföra lektionsobservationer på ett systematiskt sätt och utveckla professionalismen tillsammans. Allt på ett och samma ställe för reflekterande samtal efteråt. Mindre papper. Effektivt!

Kollega – kollega

Kollegor kan bjuda in varandra till sina lektioner och ge/få feedback utifrån er gemensamma syn om vad som är bra undervisning. Med videofunktionerna blir denna feedback ännu mer konkret.

Klassrumsbesök

Även kortare löpande klassrumsbesök blir enkla att genomföra mer systematiskt. Intrycken samlas till översikter för diskussioner kring nya insikter tillsammans.

Coachning

Coachning, handledning och VFU-arbete blir smidigt. De som är inblandade delar allt och kan kommunicera via en och samma yta. Arbete på distans i efterhand är en ny möjligt med videofunktionerna.

Lesson/Learning Study

Lärarlaget kan enkelt dokumentera och dela arbetet i sitt gemensamma projekt från förtester till återkommande utvärderingar. Videofunktionerna med tidssatta kommentarer kan ge extra tydlighet.

Självvärdering

Pedagoger kan spela in sekvenser av egna lektioner på video och jämföra sin undervisning med dimensionerna i ett observationsschema. De egna reflektionerna förstärks genom att skriva in egna tidssatta kommentarer

Dela goda exempel

Enkilda lärare och pedagogiska ledare kan med hjälp av video-funktionerna dela goda exempel för reflektion och diskussion med alla.

Statistik för nya perspektiv

Det arbete som görs och de data som samlas i databasen öppnar för nya perspektiv för utveckling efter analys på individ-, skol- och kommun-/organisationsnivå. Jämför undervisningen förra läsåret med hur den bedrivs nu i enskilda ämnen eller generellt.

Funktionerna i BRAVOLesson som stödjer er skolas ambitioner

1. Flexibla funktioner för observationsscheman

1. Flexibla funktioner för observationsscheman
BRAVOLesson kan hantera olika strukturer för observationsscheman med rubriker, textfält, matriser, klockfunktioner etc.

Klicka på bilden för förstoring

2. En egen arbetsyta för varje lärare

Varje pedagogs egna individuella mål, en tidslinje för löpande dialog, ett eget videoarkiv och alla genomförda lektionsobservationer. I BRAVOLesson samlas allt för och kring varje användare på en egen arbetsyta – smidigt både för användaren och för till exempel rektor eller handledare.

Klicka på bilden för förstoring

3. Överblick för pedagogiska ledare

På ett och samma ställe har pedagogiska ledare samlat det som berör både undervisningen som den bedrivs nu och planeringen för att utveckla den på olika nivåer.

Klicka på bilden för förstoring

4. Rapporter och statistik för att utveckla och växa

Data kan filtreras och presenteras på olika sätt. Underlag för reflektioner, samtal samt individuell och gemensam kompetensutveckling på skolan eller i hela kommunen.
Exempel: Analys av matematikundervisningen i årskurs 5 förra jämfört med detta läsåret

Klicka på bilden för förstoring

5. Tidslinje för dialog och kollegialt lärande

Kollega – kollega, Rektor/handledare – kollega/VFU-studenter, kollega – alla kollegor, rektor/handledare – alla kollegor… I BRAVOLesson kan ni kommunicera kring undervisningen och dela goda exempel.

Klicka på bilden för förstoring

6. Sätt och följ upp individuella och gemensamma mål

Varje lärare kan sätta egna individuella mål för att utveckla sin egen undervisning. Rektor kan sätta egna och gemensamma mål för hela skolan. Funktioner och översikter för att följa upp och se hur arbetet utvecklas mot målen.

Klicka på bilden för förstoring

Video för stimulerande perspektiv och riktigt konkret feedback

BRAVOLesson bygger inte på att man måste börja använda funktioner för video. De finns dock med från start eftersom många skolor redan har börjat använda video precis som man idag gör i alla andra delar av samhället för utveckling av processer.

Video fungerar som en viktig del i det kollegiala lärandet. Dessutom visar Hattie´s forskning (länk) att video är det starkaste verktyget för lärare att utveckla sin undervisning och elevernas resultat. Forskning vid Harvard (länk)  visar att lärare uppskattar att den feedback de får blir ännu mer konkret. Lärare upplever samtidigt att de förstår ännu mer kring sin egen undervisning och om vad som verkligen då händer under en lektion med många elever.

 

7. Video för självvärdering och arbete på distans

Att titta på en video med en lektionssekvens sida vid sida med ett observationsschema ger möjlighet till bland annat självvärdering för varje lärare och lektionsobservationer i efterhand på distans.

Klicka på bilden för förstoring

8. Video för tydlig tidsmarkerad feedback

Bjud in en kollega eller rektor för att titta på din lektionssekvens. Få tidssatta och tydliga kommentarer i retur när du tittar på videon själv därefter. Ge dina kommentarer till kommentarerna.

Klicka på bilden för förstoring

9. App för enkel uppladdning av video från mobil/surfplatta

(Klar för leverans HT17) Ladda upp video via datorn eller använd BRAVOLessons app. Den gör att en nyss inspelad video hamnar direkt i ditt eget videoarkiv i BRAVOLesson. Där har du själv full kontroll över den. Den går inte att kopiera eller flytta. Du bjuder in andra för att se den.

Vanliga frågor om BRAVOLesson

1. Vad innebär det att BRAVOLesson är en app, webb och video lösning?

Svar: BRAVOLesson är en webblösning som fungerar oberoende av plattform, det vill säga på PC, MAC etc. App-delen är gratis och kopplas till varje enskild användares konto för att enkelt ladda upp inspelade videosekvenser från den egna undervisningen.

2. Är BRAVOLesson något helt nytt?

Svar: Nej. BRAVOLesson bygger på en lösning som används på 100-tals skolor i andra länder. Varumärket och strukturen i BRAVOLesson är dock helt nytt och specifikt anpassat och byggt för Sverige och för att stötta kollegialt lärande.

3. Är BRAVOLesson en metod?

Svar: Nej. BRAVOLesson är inte en metod. Istället är det ett enkelt verktyg som kan hantera i princip alla strukturer för att observera undervisning med ambitionen att förbättra den.

4. Licenserna omfattar alla lärare. Varför?

Svar: Forskning visar att kompetensutveckling för lärare har mycket större effekt om alla är involverade. Det är anledningen till att BRAVOLesson är utformat för kollegialt lärande redan från början. Alla på en skola kan arbeta med samma ”glasögon” på sig för att utveckla undervisningen tillsammans.

5. Licenserna omfattar alla lärare. Vilka olika behörigheter finns i systemet?

Svar: Rektor/adminstratör med tillgång till all data i systemet. Personal med tillgång till sin egen data och med möjlighet att bjuda in och samarbeta med alla kollegor.

6. Hur är det med säkerheten i BRAVOLesson?

Svar: All data lagras inom EU på servrar med motsvarande säkerhet som andra databaslösningar för skolan med data om individer. Alla användare har så kallad 2-faktor inloggning. Med andra ord motsvarande säkerhet som banker har med användarnamn, lösenord och en kod som skapas och används vid inloggning.

7. Video! Måste man börja arbeta med video för att ha nytta av BRAVOLesson?

Svar: Nej. BRAVOLesson fungerar utmärkt som ledstång för att komma igång med eller utveckla systemtiskt arbete kring lektionsobservationer och kollegialt lärande utan video-funktionerna. De finns med redan från start eftersom många skolor redan har börjat använda video precis som man gör i alla andra delar av samhället för utveckling av processer.

8. Vad säger forskningen om att använda video för att utveckla undervisningen?

Svar: Hattie´s forskning (länk) att video är det starkaste verktyget för lärare att utveckla sin undervisning och elevernas resultat. Forskning vid Harward (länk) visar att lärare upplever att den feedback de får blir ännu mer konkret. Lärare upplever också att de förstår ännu mer om vad som verkligen händer under en lektion med många elever utifrån deras egen undervisning.

9. Vad gäller juridiskt kring att filma undervisning i klassrummet?

Svar: Det finns inget som juridiskt direkt hindrar att man kan filma undervisning i klassrummet. Det finns dock saker som man ska tänka och ha ordning på. Vi har sammanfattat det som gäller i ett dokument som du kan ladda ner från vårt kunskapsbank tillsammans med ett dokument från Datainspektionen på samma tema.

10. Vem har tillgång till en video med en lektionssekvens som du laddar upp i systemet?

Svar: Den som har laddat upp en video i systemet har själv full kontroll. Enbart hen kan bjuda in andra till att titta på videon och kommentera den. Enbart hen kan radera den. Givetvis har administratören och den som är ytterst ansvarig på skolan dessa möjligheter också men utöver dem inga andra användare. OBS. Ingen kan kopiera eller ladda en video från systemet.

Priser

3 kronor per lärare per skoldag – skollicens

Motsvarar mindre än ett äpple om dagen till varje lärare. Vi räknar med 180 skoldagar per läsår vilket ger 540 kr per lärare och läsår exkl. moms. Då kan alla delta i arbetet med att tillsammans och med “samma glasögon” förbättra undervisningen.

Alternativet – en 1-användarlicens

Den kostar 3.950 kr per läsår exkl. moms. Samma kraftfulla verktyg som en skollicens fast nu men utan samma möjlighet till kollegialt arbete tillsammans. 1-användarlicenser är för rektorer, förstelärare och/eller handledare som vill ta nästa steg i sitt systematiska förbättringsarbete.

Ert första observationsschema lägger vi in gratis

För att ni ska komma igång på bästa sätt lägger vi in ert första observationsschema utan kostnad. Dessutom ingår om ni vill Skolinspektionens (för skolan) och/eller Skolverkets (för förskolan) observationsscheman gratis som standard. Ni kan också välja bland de observationsschema som finns i vårt bibliotek. Ett bibliotek som växer.

Just nu: Komma-igång-utbildning via webben ingår i priset

Webbintroduktionen är för rektor, den/de som ska administrera BRAVOLesson och den/de som ska hjälpa övriga lärare att komma igång. Utöver det finns det tydliga videomanualer.

Support

Support ingår i priset. Admin eller kontaktperson har fri tillgång till support via epost. Vi ringer upp när så behövs.

För bättre och bättre undervisning

Successful Schools Sverige
Väverigatan 1
29 154 Kristianstad
Sverige
+46 (0)10 – 516 40 90
info@successfulschools.se