Vi har observerat 504 lärares undervisning i alla klassrum på 30 svenska skolor – kommunala skolor och friskolor. Efteråt hade vi ett individuellt bekräftande och reflekterande samtal med alla lärarna. Vi fokuserade på 10 dimensioner av skicklig undervisning baserat på vad 120 forskare kommit fram till är framgångsrikt – som leder till studiero, motivation och lärande. Med andra ord vad lärare gör när elever lär. Vi samlade data som har analyserats i ett samarbete mellan experter och forskare vid Linköpings Universitet. Resultaten visar att:

  • Det finns utbredda och okända brister undervisningen. Ett exempel: Under 60 procent av lektionerna var det inte fokus på att lära, utan på att göra. ***
  • Goda nyheter! När vi besökte 187 av lärarna en gång till var alla 187 lärarnas undervisning signifikant bättre. Även de redan skickliga lärarna blev skickligare.

– Analysen av för- och efterobservationer visar på betydande utveckling. Våra seminarier diskuterar hur förändringen av lärares sätt att undervisa skickligare kan påverka elevernas kunskapsresultat och skolkulturen i Sverige, säger Bitr. professor Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet.

Det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande. Det genomförs 100 miljoner lektioner varje läsår.

– Resultaten från vår analys innebär möjligheter för varje lektion – för rektorer, lärare och alla elever. Den stora möjligheten är att skolledare fokuserar på att alla lärare i skolvardagen arbetar med att utveckla sin undervisning tillsammans med skolledning och kollegor – systematiskt och på vetenskaplig grund. För detta behövs inga kostsamma reformer som dröjer eftersom det redan ingår i skolans uppdrag, säger Mats Rosenkvist, grundare BRAVOLesson.

Seminarium: Professionsutveckling i praktiken 31/1, 2024
Förbättrad undervisning som ett resultat av observationer och coachning

Den 22 november hade vi ett första seminarium på detta tema vid Linköpings Universitet i vårt samarbete mellan experter och forskare. Då presenterade och diskuterade vi analysen och resultaten av arbetet.

Läs en summering från vårt första seminarium den 22 november

Den 31 januari presenterar vi den färdiga rapporten och fler insikter om undervisningen i den svenska skolan.

Anmäl dig till seminariet den 31/1 här

*** Allt arbete med observationer och samtal är genomförda av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens.

——————–

För mer information:

  • Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-57 47 80, mats@bravolesson.se
  • Bitr. professor Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet, 013-28 10 52, marcus.samuelsson@liu.se
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90