Hallstahammar inför digitalt stöd för lektionsobservationer för alla lärare och rektorer

Sedan 2016 har rektorerna i Hallstahammar arbetat med systematiska lektionsobservationer och coachande samtal med lärarna. Lärare känner sig sedda och upplever att de får stöd i att utveckla sitt ledarskap och sin undervisning.

Kommunen bygger nu vidare och utvecklar stödet ytterligare. Alla lärare och rektorer ges tillgång till webbaserat stöd för lektionsobservationer och kollegialt lärande. Genom att digitalisera arbetet och ytterligare systematisera det genom enkla verktyg förväntar de sig ytterligare utveckling i det pedagogiska ledarskapet.

– Rektorerna kan mer systematiskt utveckla och utöva det pedagogiska ledarskapet. Vi ser att BRAVOLesson kan effektivisera vårt arbete och involvera lärarna mer i samtalen runt lektionsobservationerna, säger Anna Landehag, grundskolechef i Hallstahammar.

Andra nya kunder är bland annat:
Kunskapsskolan i Tumba. Inom Kunskapsskolan har man sedan ett par år två olika observationsunderlag: ett för lektioner och ett för mentorsmöten mellan lärare och elev. Dessa observationsunderlag kommer nu alla lärare använda när man kollegialt kommer att fortsätta arbetet med att systematiskt utveckla undervisningen.
Filipstads kommun. Filipstad är en av de få kommuner som har förbättrat elevresultaten de senaste åren. En bidragande orsak till det är systematiska lektionsobservationer sedan 2010. Nu tar de nästa steg då alla rektorerna kommer att börja använda BRAVOLesson för att utveckla undervisningen tillsammans med lärarna.

Pressinformation 180325

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Mats Rosenkvist på GP Debatt: Den mest outnyttjade möjligheten till bättre elevresultat – feedback till lärarna

Det långsiktiga arbetet på nationell nivå för att utveckla ett starkt professionsprogram för skolledare och lärare är oerhört viktigt.

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson/Successful Schools Sverige skriver den 12/3 på GP Debatt om det som går att genomföra i skolvardagen på kort sikt – och som också görs på vissa håll men långt ifrån på alla.
Det handlar om feedback till lärare, kollegialt lärande, fokus på bättre och bättre undervisning samt ökad arbetsglädje.

Läs hela artikeln här.

De 20 starkaste verktygen för att förbättra elevernas resultat handlar alla om vad och hur läraren tänker och gör i klassrummet. Högpresterande lärare förmedlar tre gånger mer inlärning än lågpresterande lärare, per läsår. Samtidigt är myten om att man föds till att vara en bra lärare just bara en myt. Alla lärare kan få möjlighet att bli bättre och bättre genom att dela erfarenheter och få feedback. Trots det så får enbart 11 procent av landets lärare feedback på sin undervisning, enligt en undersökning gjord av Novus. Det innebär att få lärare får känna sig sedda och uppleva glädjen i att utvecklas i sin yrkesroll. Det innebär också att det som är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete är det som är minst systematiskt. Feedback till lärare och kollegialt lärande är de två mest outnyttjade möjligheterna till att förbättra elevernas resultat på kort sikt. Detta är extra viktigt när det nu råder brist på behöriga lärare i landets klassrum.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

1.9 Observationsschema för lektion – Söråkers skola i Timrå kommun

Detta är ett observationsschema från Söråkers skola i Timrå kommun. Det följer lektionens kronologi på ett tydligt sätt och har följande områden: 1. Fokusering   2. Elever i lärande   3. Avfokusering   4. Allmänt förhållningssätt (handlar om ett gynnsamt klimat för lärande). Det finns också uppdelat i tre olika delar eftersom de använder de ofta använder schemat på det sättet – observationer och samtal om de enskilda delarna 1 – 3.

“Mikrobesök med makroeffekt.” Ny talare klar inför: Nu öppnar vi klassrumsdörrarna! Stockholm 26/4

Välkommen till en konkret konferens om den mest outnyttjade möjligheten för den svenska skolan att öka arbetsglädjen och förbättra elevresultaten – feedback till lärare.

Mats Strandler, rektor på Eklidens skola i Nacka kommer att presentera skolans arbete under rubriken “Mikrobesök med makroeffekt”. Utifrån bland annat Marcus Samuelssons forskning kring ledarskap i klassrummet skapade skolledningen ett eget observationsschema för mikrobesök på lektioner. Med det som grund genomförde de under höstterminen en mängd lektionsbesök för att skaffa sig en generell bild av undervisningen som underlag för starten av ett kollegialt utvecklingsarbete tillsammans med alla lärare. Mats Strandler berättar mer om detta på konferensen den 26 april.

Då är dessutom Marcus Samuelsson på plats och tar upp ledarskapet i klassrummet under rubriken “Lärandets ordning och reda – Ledarskapet i klassrummet.” Bekanta dig gärna med Marcus via den här videon

Under konferensen möter du lärare, skolledare och huvudmän som arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande och lektionsobservationer. Konferensen kommer även att ta upp erfarenheter från andra länder, praktiknära forskning och hur det nationella stödet för professionsutveckling i skolan kan utvecklas framöver. Vi är mycket glada över att båda lärarförbunden, Sveriges Skolledarförbund samt Sveriges Kommuner och Landsting kommer att medverka.

Anmäl er till konferensen här.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90