“We choose to go to the moon” sade John F Kennedy i ett tal 1962. Hans ledarskap och tydliga kommunikation förenade och fick många att se möjligheter.
Nu behövs ett nytt ledarskap för skolan. Ett ledarskap som motiverar både lärarna och alla som är ansvariga för skolans systematiska kvalitetsarbete. Undervisningens kvalitet är det som forskning visat har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Vi valde fokus på skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.”

Så tydligt kan en generaldirektör för Skolverket eller en skolminister kommunicera i stil med president John F Kennedy.

Om en vecka startar vårterminen och 53 miljoner lektioner innan det ringer ut till sommarlov. Det går att börja arbetet med systematiskt fokus redan nu!

Gott Nytt År! från oss på BRAVOLesson

Läs mer

Goda nyheter – nya forskningsresultat från oss och Linköpings Universitet

Superkonkret plan bättre undervisning redan under VT2024

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90