Vilka läraraktiviteter engagerar eleverna? – Del 2 om Kunskapsgymnasiernas fokus på undervisningens kvalitet för lärande

Nuläge undervisningsutveckling Kunskapsgymnasiet

Under hösten har observationer av undervisningen skett på alla skolor med stöd av BRAVOLesson. Utifrån dem pågår och planeras det aktiviteter för undervisningsutveckling. Analysen av styrkor och utvecklingsområden har gjorts på övergripande organisationsnivå såväl som enskild skolnivå. Analysen har gjorts tillsammans med rektorer och biträdande rektorer. 

Relationen läraraktivitet – elevaktivitet
Utifrån alla skolors nuläge pågår ett antal aktiviteter. Exempelvis fördjupar man sig i relationen läraraktivitet – elevaktivitet i undervisningen, hur starten på lektionerna kan tydliggöras för att stötta fokus för eleverna/olika elever och hur avslutet på passet kan se ut. Båda dessa aspekter fångas upp med Kunskapsgymnasiets observationsunderlag som är inlagt i BRAVOlesson.
     – Strukturerade observationer utifrån ett gemensamt underlag, ett underlag som i sin tur är grundat på forskning och beprövad erfarenhet, leder till produktiva och bra samtal kring undervisningsutveckling på alla nivåer, säger Petter Enlund, utvecklingsledare på Kunskapsgymnasierna.

Enskilt på varje skola – kollaborativt tillsammans med alla skolor 
Tillsammans med skolorna har sedan specifika aktiviteter planerats utifrån respektive skolas utvecklingsbehov. Dessa aktiviteter skiljer sig mycket åt mellan skolorna och kan handla om auskultationer, gemensam läsning, utprovande av en gemensam metod med mera. Arbetet på skolorna ägs och leds av rektor tillsammans med biträdande rektorer, ledningsgrupp och lärare, med stöd från Kunskapsgymnasiernas pedagogikavdelning.

“Med hjälp av BRAVOLesson börjar vi få en tydligare bild av våra största styrkor och utvecklingsbehov i nuläget, och det känns mycket bra att utifrån analysen av ett brett underlag och statistik kunna ta välinformerade beslut om fortsatt utveckling. Det är ju först och främst, och till syvende och sist, allt det arbete som görs i klassrummen som utgör utbildningens kvalitet.”

Petter Enlund, utvecklingsledare Kunskapsgymnasierna

BOKA ETT PROVA-PÅ-KONTO ÖVER JUL & NYÅR

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En konferensdag om ledarskapet i klassrummet – boka den 8/5 i din kalender redan nu

Ledarskapet i klassrummet är en avgörande förmåga för lärare. Det är samtidigt en viktig fråga om likvärdighet för skolledare som har ansvar för de mer än 100 miljoner lektioner som genomförs varje läsår i Sverige. Det är en nyckel till både ökad arbetsglädje och bättre elevresultat.

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna igen. Efter den uppskattade konferens som vi arrangerade 2018 kommer nu fortsättningen med ett mer specifikt tema. Tillsammans med forskare, specialister och praktiker fokuserar vi under en heldag på hur man kan utveckla en av de viktigaste dimensionerna av god undervisning – ledarskapet i klassrummet.

Lärarnas Riksförbund, Marcus Samuelsson, Martin Karlberg, John Steinberg, Matz Nilsson från Skolledarförbundet med flera kommer att vara där. Vi hoppas att du också kommer! 

Målgruppen för dagen är både lärare, skolledare och skolchefer – allra bäst tillsammans. Plats: Stockholm.

Håll utkik efter mer information och program efter jul och nyår.

MEDARRANGÖRER

Lärarnas Riksförbund
Framtidens lärande

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

30 olika underlag för lektionsobservationer – Sveriges största öppna bibliotek med fokus på undervisningens kvalitet

Fler och fler skolor och kommuner sätter nu fokus på undervisningens kvalitet. Vi har skapat vårt bibliotek för alla som vill arbeta systematiskt med lektionsobservationer och kollegialt lärande. Biblioteket ger en bild av vad som händer på det här området i Sverige just nu. Det innehåller mer än 30 olika exempel på observationsunderlag – i olika grupper t.ex. de som vilar på vetenskaplig grund, exempel från andra skolor/kommuner och exempel från andra länder! Alla går givetvis att använda i BRAVOLesson.

Skolinspektionens nya underlag
Nu har vi lagt till Skolinspektionens nya underlag för lektionsobservationer som de använder under sina kvalitetsgranskningar.

Öppna biblioteket – lånekortet är gratis

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90