Nytt samarbete: Så här bygger ni förtroende för feedback till lärare – John Steinbergs co-coaching program

Vi kommer från en kultur där klassrumsdörren generellt har varit stängd på svenska skolor. Enligt en undersökning av Novus läsåret 2016/2017 så fick enbart 11 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan feedback på sin undervisning.

Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till och mellan lärare har inte varit en naturlig och systematisk del av skolans vardag. Det kan beskrivas som det minst systematiska i det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån detta finns det både bland lärare och skolledare känslor i form av osäkerhet och nervositet kring varför och hur detta arbete ska bedrivas.

De som har lång erfarenhet av arbete kring feedback till lärare betonar hur avgörande tillit och förtroende är för att feedback ska nå fram till/tas emot av den det berör. Förtroende är något som byggs upp över tid och bygger på att något är givande och förutsägbart för olika parter i en relation.

Författaren och föreläsaren John Steinberg är en av experterna som betonar vikten av tillit och förtroende. Han har skrivit flera böcker med fokus på bättre och bättre undervisning, bland annat Hitta lärarnas guldstunder. Han har dessutom tagit fram ett material och observationsunderlag som han kallar för ett co-coaching program lärare emellan. Det är utformat för att utveckla vanan kring att ge och ta emot feedback mellan lärare – för att bygga förtroende och tillit.

Paket med 5 ex av boken och observationsunderlaget i BRAVOLesson
BRAVOLesson inleder nu ett samarbete med John Steinberg och erbjuder ett paket med observationsunderlaget för co-coaching i kombination med fem ex av boken Hitta lärarnas guldstunder. Observationsunderlaget kan användas inne i BRAVOLesson.

Klicka här för att se på ett smakprov av underlaget

 

Våra kommande information om bättre och bättre undervisning
  • Guide till hur man på fyra terminer implementerar lektionsobservationer och kollegialt lärande på riktigt
  • Den mest outnyttjade möjligheten – Del 1 – häng med på resan mot bättre och bättre undervisning
  • Den mest outnyttjade möjligheten – Del 2 – häng med på resan mot bättre och bättre undervisning
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

2.9 John Steinberg – Co-coaching för ömsesidig handledning mellan lärare

BRAVOLesson inleder ett samarbete med John Steinberg, författare och föreläsare som är expert på undervisning och feedback till lärare. John har skrivit många böcker med konkreta insikter och råd kring undervisning.
Nu erbjuder vi ett paket med hans underlag för co-coaching i kombination med fem ex av hans bok Hitta lärarnas guldstunder.
Pris för hela paketet 3.670 kr per skola, exkl moms och frakt. Observations-underlaget för co-coaching kan då användas inne i BRAVOLesson.
Klicka på knappen för ett smakprov av vad det innehåller.
Observationsunderlaget har följande delar: 1. Bakgrund och instruktioner
2. Lärarnas förberedelser tillsammans
3. Genomförandet av observationen
4. Co-coaching/feedback

Nytt samarbete: Så sätter ni fokus på ledarskapet i klassrummet – Marcus Samuelsson bok och nya observationsmall

Det är ingen tillfällighet att vissa lärare lyckas leda sin undervisning så att deras elever lär sig och utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Forskning visar att det är resultatet av dessa lärares omsorgsfulla planering, organisering och genomförande av undervisningen – deras klassrumsledarskap.

Marcus Samuelson, leg. lärare i slöjd och docent i pedagogik vid Högskolan Väst, har forskat kring ledarskapet i klassrummet. Han har nyligen givit ut Lärandets ordning och reda, en bok med handfasta råd för klassrumsledare. För det finns alltid en ledare i klassrummet, om inte läraren är det någon annan som tar över den rollen, enligt Marcus.

Nytt evidensbaserat observationsunderlag
Nu släpper Marcus och BRAVOLesson ett nytt evidensbaserat underlag för lektionsobservationer och feedback till lärare. Ett verktyg som hjälper till att utveckla undervisningen genom att sätta fingret på de dimensioner som karaktäriserar ett fungerande klassrumsledarskap.

Paket med tre exemplar av boken och
observationsunderlaget i BRAVOLesson

BRAVOLesson inleder nu ett samarbete med Marcus Samuelsson och erbjuder ett paket med observationsunderlaget i kombination med tre ex av boken Lärandets ordning och reda. 
Observationsunderlaget kan då användas inne i BRAVOLesson.

Titta på ett smakprov av underlaget

 

Våra kommande informationstillfällen
om bättre och bättre undervisning

  • Så här bygger ni förtroende för feedback till lärare – John Steibergs co-coaching program
  • Guide till hur man på fyra terminer implementerar lektionsobservationer och kollegialt lärande på riktigt
  • Den mest outnyttjade möjligheten – Del 1 – häng med på resan mot bättre och bättre undervisning
  • Den mest outnyttjade möjligheten – Del 2 – häng med på resan mot bättre och bättre undervisning
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

2.8 Ledarskap i klassrummet – ett observationsprotokoll av Marcus Samuelsson

BRAVOLesson inleder ett samarbete med Marcus Samuelsson, leg. lärare i slöjd och professor i pedagogik vid Högskolan Väst. Marcus har forskat kring ledarskapet i klassrummet. Nu erbjuder vi ett paket med hans nya evidensbaserade observationsunderlag i kombination med tre ex av hans bok Lärandets ordning och reda.
Pris för hela paketet 3.740 kr per skola, exkl moms och frakt. Observations-underlaget kan då användas inne i BRAVOLesson.
Klicka på knappen för ett smakprov av vad det innehåller.
Observationsunderlaget har följande delar: 1. Procedurer, regler och rutiner,
2. Relationer, 3. Undervisningsklimat,
4. Förväntningar och motivation samt
5. Disciplinära interventioner.