Vi frågade 100 skolchefer och rektorer samma fråga: När du går in i ett klassrum, hur kan du se/hur vet du att det pågår skicklig undervisning på vetenskaplig grund? Vad de svarade på den frågan kan du läsa om längre ner.

Ingår du i den växande skara skolledare som sätter fokus på undervisningens kvalitet? Vill du rusta dig själv och dina skolledarkollegor för att leda arbetet med att utveckla undervisningen? Det som är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Helt centralt för det är att skapa samsyn kring vad lärare GÖR när elever LÄR – vad skicklig och framgångsrik undervisning på vetenskaplig grund är. Hur du gör det och utvecklar undervisningens kvalitet ingår i vår uppskattade skolchefs- och rektorsutbildning. Fokus på studiero, motivation och lärande.

Good to Great!
Lägg 60 minuter vid 9 tillfällen under vårtermin – anpassat för skolledares vardag
Kursstart den 14/2
Läs om innehåll och kursdatum

Läs mer detaljer om Good to Great och anmäl dig här

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

Nya forskningsresultat – Alla 187 lärarnas undervisning blev signifikant bättre

BRAVOLesson är ett expertkluster – praktiker, experter och forskare.
Vår forskningsbakgrund omfattar mer än 120 olika forskares insikter kring skicklig och framgångsrik undervisning.

————

Vad svarade de på frågan?

Först vill vi nämna att detta inte är något blame-game. Vi bara måste höja undervisningens kvalitet under varje läsårs 100 miljoner lektioner i kunskapsnationen Sverige. Är det någon som inte tror att alla de lektionerna systematiskt kan leda till ännu mer studiero, motivation och lärande om vi fokuserar på just det som återkommande visat sig vara mest framgångsrikt?

Vi ställde systematiskt frågan till skolchefer och skolledare under VT2023. En fråga om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Det enskilt mest frekventa svaret var: “Det var en bra fråga.”
Det näst mest frekventa svaret var: “Eleverna är aktiva.”
Majoriteten hade/gav inget svar alls på frågan.

Att tänka på: Om du själv hade fått samma fråga under en arbetsplatsträff på din skola, vad hade du svarat då?

Observationsunderlag för att skapa samsyn

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90