Efter ditt besök i vårt bibliotek – ett observationsunderlag för samsyn på riktigt (video 1:24 min)

Hej!


Du har tidigare besökt vårt bibliotek. Kanske har du redan läst om observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken som vi lanserade 2022.Nu har vi tagit fram en ny video som beskriver den stora fördelen med det. För första gången finns nu ett underlag som gör det möjligt för er att nå samsyn på riktigt kring vad som konkret är de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund.
Det används nu på 100 skolor och i hela kommuner.

Två stora fördelar med Undervisningsskicklighet i praktiken är:

  • det är inte en bedömningsmatris med en bedömningsskala (… i ganska hög grad… i mycket hög grad) som ingen kan nå samsyn kring. Istället innehåller underlaget iakttagbara läraraktiviteter beskrivna i lärandematriser som tydliggör progressionen och som lärare kan reflektera kring på egen hand och tillsammans – lärare/lärare och lärare/skolledare.
  • forskningsbakgrunden och kopplingarna till styrdokumenten finns samlat med underlaget i boken Skicklig undervisning. Fantastiskt för kollektivt lärande och samsyn!

Se video här (1:24 min)
Läs mer och beställ
Projekt tillsammans med Linköpings Universitet kring observationsunderlaget

——————————-

Så här tycker andra om underlaget:

“Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, Bitr. rektor på Tiundaskolan i Uppsala

”Det nya underlaget bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, tidigare FoU-chef, Norrköpings kommun

——————————-

Hösthälsningar från
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

NYHET! Tisdagar med rektor Jessika Müller

Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du

Del 1 – Skapa samsyn – kring skicklig undervisning på vetenskaplig grund
Del 2 – Systematik och analys
Del 3 – Rusta er
Del 4 – Skriv en plan

Tisdagar med rektor Jessika – anmäl dig till ett datum som passar dig
“Så här utvecklar vi undervisningens kvalitet systematiskt på min skola.”

Som en del av att vi delar med oss av erfarenheter tillsammans med andra experter och forskare startar vi nu med en ny möjlighet för dig. Rektor Jessika Müller har på Trolle Ljungby skola sedan 2019 utvecklat både en professionell kultur och undervisningens kvalitet. Hon är sannolikt en av Sveriges mest konkreta och systematiska skolledare med ett orubbligt fokus på elevernas lärande.
Varannan tisdag mellan klockan 16.10 och 17.00 – se datum nedan – under hösten berättar hon i webbinarier om hur hon tänker och gör samt vad det har lett till.

Jessika kommer att beröra alla fyra delarna ovan och visa hur hon har använt det stöd och de tjänster som BRAVOLesson erbjuder. Hon berättar och du kan fråga.

Följande tisdagar går att boka utan kostnad. Vid bokning och sedan no-show förbehåller vi oss rätten att debitera 900 kr exkl. moms.

3/10 – 17/10 – 7/11 – 21/11 – 5/12

Anmäl dig här

Välkommen! hälsar
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 2. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du (se video)

Del 1 – Skapa samsyn – kring skicklig undervisning på vetenskaplig grund
Del 2 – Systematik och analys – datadriven skolutveckling
Del 3 – Rusta er
Del 4 – Skriv en plan

Hej!

Vid nästan alla kvalitetsdialoger i svensk skola saknas idag data om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande. Med andra ord data om undervisningens kvalitet. Genom att organisera systematiska lektionsobservationer med systemstödet BRAVOLesson kan ni observera, reflektera kring, analysera data om undervisningens kvalitet och utveckla den på vetenskaplig grund. Ni kan komma vidare med det forskarna har pekat på som ett utvecklingsområde för skolan – datadriven skolutveckling.

Se video (1:08 min)
Boka ett webbmöte med oss
Om du missade del 1 – läs här

Lycka till med läsåret!
önskar Team BRAVOlesson

PS. BRAVOLesson används sedan starten 2017 på fler skolor och i fler kommuner varje termin. Den här veckan startar nya skolor i Uppsala kommun och Linköpings kommun samt tre nya kommuner på Island.

————————————–

FÖR DIG SOM REDAN NU VILL LÄSA MER

Du som är skolchef kan leda Kvalitetsdialoger 2.0 inklusive data för analys av undervisningen och vad den leder till.

Du och dina medarbetare kan börja jämföra hur undervisningen utvecklas med progressionen i elevernas kunskapsutveckling över tid. Ni kan spegla data om undervisningen mot de övriga data ni använder kring elevernas kunskapsutveckling. Som skolchef kan du leda rektorernas fokus på undervisningens kvalitet.

Du som är rektor kan också ha interna workshops med lärarna om samma data. Workshops som vi, av egna erfarenheter tillsammans med rektorer och lärare, vet förändrar samtalet om undervisningen.
Från “hur undervisar jag?” till även “hur undervisar vi på vår skola?” och till samtal om viktiga detaljer av undervisningen vid kaffemaskinen. Från oro till utvecklingsglädje. Som rektor kan du organisera lärarnas fokus på undervisningens kvalitet.

————————————–

Ny statistikfunktion – perfekt för Kvalitetsdialoger 2.0.
Nu släpper vi i BRAVOLesson en ny funktion som gör att du som skolchef och skolledare på en vy kan följa:
– processerna för att utveckla undervisningens kvalitet
– progressionen i undervisningens kvalitet

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

6 tankeväckande rapporter för skoldebattörer och för dig som är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum

Ett nytt läsår har startat och Skolverket har beskrivit krisläget i svensk skola. Deras åtgärdsförslag är av samma karaktär som tidigare när man under många år stöttat svensk skola för ökad likvärdighet.

Vi har tagit fram en ny reflektions- och inspirationsskrift som pekar på det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande: kvaliteten på allalärares undervisning. Med andra ord den ordinarie undervisningen som pågår varje skoldag och totalt blir 100 miljoner lektioner per läsår.
Undervisningen är inte i fokus i skoldebatten. I den nya skriften har vi sammanställt några av de många rapporter som visat att den inte är i fokus i många skolors kvalitetsarbete heller.

Den 25/8 beskrev Skolverkets generaldirektör krisen i svensk skola på DN Debatt med att vi i Sverige inte har en skola för alla elever. Generaldirektörens åtgärdsförslag var i stort desamma som tidigare inklusive att flytta de skickligaste lärarna till de mest utsatta skolorna. Något som ännu inte varit framgångsrikt i Sverige och inte i några andra länder heller.

“We choose to go to the Moon”
Nu föreslår vi att någon pekar ut riktningen med en vision för skolan i kunskapsnationen Sverige. Det skulle kunna göras i stil med ett av president John F Kennedys många tal som av retorikforskare lyfts fram som mästerverk i ledarskap. Exempelvis: talet han höll vid Rice University i september 1962 – “We choose to…”

“Vi väljer att systematiskt fokusera på skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.”

Ladda ner här: 6 tankeväckande rapporter för skoldebattörer och för dig som är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum

För mer information
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-574780
mats@bravolesson.se

www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90