24 procent av skolledarna inte ansvariga för undervisningens kvalitet

Vi deltog på Nordisk Skolledarkongress i Göteborg den här veckan. Vi ställde samma fråga till 50 skolledare: Vem är ansvarig för undervisningens kvalitet på din skola? Tolv av de tillfrågade svarade att det var lärarnas ansvar. Övriga ansåg att de själva var det och hälften svarade att de var det tillsammans med lärarna.

Vi har tagit fram en verktygslåda för skolchefer och rektorer som vill ta ansvar. Klicka på länken nedan och se det stöd som vi erbjuder för systematiskt fokus i varje klassrum på detaljerna i undervisningen som forskning visat är mest framgångsrik. Bli en gamechanger för elevernas studiero, motivation och lärande.

Boka ett 60-minuters webbmöte med oss så berättar vi mer och du kan ställa frågor.

Vem är ansvarig?
Vi tolkar Skollagen så här. Hur tolkar du den?

  • Skolchefen är ansvarig för undervisningens kvalitet på varje skola.
  • Rektor är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum.
  • Läraren är ansvarig för undervisningens kvalitet under varje lektion.

Klicka här för att ladda ner vår Infografik (3 sidor)

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Planen som skulle placera svensk skola i toppen av PISA

Planen är en del av verktygslådan för skolchefer och rektorer som är ansvariga för undervisningens kvalitet i varje klassrum

Forskning vid Stanford University visar att om en nation stöttar och lyfter de 8 procent av lärarna som skapar minst lärande i klassrummet till att bli medelpresterande lärare så skulle det innebära en topplacering för nationen i utvärderingar som PISA. **
Vår inspirationsmall till en Plan för bättre och bättre undervisning innehåller de viktiga detaljerna för hur man leder och organiserar arbetet med att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum på vetenskaplig grund. Om alla skolchefer och rektorer i Sverige skulle leda utvecklingsarbetet enligt planen skulle media inom en snar framtid vara fyllda med positiva nyheter den dag som PISA-resultaten släpps.
På Nordisk Skolledarkongress i Göteborg den 19-20/3 lanserar vi i monter H01:13 Verktygslådan för skolchefer och rektorer som är ansvariga för undervisningens kvalitet i varje klassrum. Inspirationsmallen till en plan är en av delarna i lådan.

Angreppssättet för allt innehåll i lådan skiljer sig från de metoder som varit huvudinslagen i svenska skolmyndigheters och skolors kvalitetsarbete under lång tid: självvärderingar och kollegiala samtal. Angreppssättet i lådan är istället systematiska lektionsobservationer med konkret fokus på det som forskarna kommit fram till att lärare GÖR när elever LÄR.
Lektionsobservationer som ger data för:
– coachande individuella didaktiska samtal med alla lärare
– kollektiva**** reflektioner kring data om kvaliteten på undervisningen på den egna skolan.
På så sätt kan skolchefer och rektorer veta mer, ta ansvar för och tillsammans med lärarna systematiskt bygga kapacitet för skicklig undervisning i varje klassrum. Forskarna kallar det 4:e generationens skolutveckling. ******
Vi kallar det att gå från bedömningsoro till utvecklingsglädje.

Forskningsrapport: ALLA 188 lärarnas undervisning blev signifikant bättre
En annan del i verktygslådan är resultaten från vår kommande forskningsrapport som visar hur ALLA 188 lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre. Forskningsrapporten är ett unikt samarbete mellan forskare och experter. Ett samarbete mellan Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson samt oss, BRAVOLesson och våra partners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens.

Ta del av planens innehållsförteckning och se om du vill köpa ett eget ex
Ta del av förhandsinformation om resultaten i forskningsrapporten

_________________________________

  • ** Hanushek, E. A. (2011). The economic value of higher teacher quality. Economics of Educational Review,
  • **** Kollektivt, till skillnad från kollegialt, lärande innebär lärande som leder till gemensamma nya handlingsmönster (Rönnström & Johansson, 2018, s. 403) .
  • ****** Håkansson, J., & Sundberg, D. (2023).Utmärkt lärare – forskning om lärarskicklighet och vägarna dit. Natur och Kultur.

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Örkelljunga kommun ska utveckla skicklig undervisning i varje klassrum till 2027

Örkelljunga kommun är den första kommunen som har skrivit ett 3-års avtal för att utveckla och säkerställa skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum. Förra veckan startade Örkelljungas grundskoleorganisation planeringen med experterna som tillsammans med forskare från Linköpings Universitet ska genomföra projektet. De ska utveckla och undersöka hur undervisningsskicklighet i varje klassrum i en kommuns alla skolor påverkar elevernas kunskapsutveckling samt lärarnas arbetsbelastning och arbetsglädje. Med andra ord, undersöka om det som mer än 120 forskare i 15 länder har kommit fram till att lärare GÖR när elever LÄR leder till kunskapsresultat och högre måluppfyllelse.

Experterna från Skolkompaniet, Fibbla Kompetens och BRAVOLesson samarbetar med Bitr. prof Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet. De släpper tillsammans inom kort den nya forskningsrapporten Så mycket bättre. Lärares undervisning efter coachande stöttning. Den presenterades på den nordiska forskningsorganisationen NERA:s konferens i Malmö den här veckan.
Rapporten visar att alla lärares undervisning blir signifikant bättre genom lektionsobservationer följda av enskilda coachande didaktiska samtal. Detta i kombination med att lärarna tillsammans får reflektera kring sin egen undervisning i relation till det forskning visat leder till lärande för eleverna. Rapporten beskriver också med många citat från lärare om hur de uppskattar observationerna och det konkreta arbetssättet som utgår från observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP).
Läs om den kommande rapporten här.

Med forskning kring arbetet i Örkelljunga planerar vi nu att både skala upp och förlänga studien. Vi vill bidra med resultat om hur stor eller liten en intervention behöver vara för att få bestående effekter på lärarnas undervisning och elevernas kunskapsresultat. Vi söker finansiering för detta arbete i tre kommuner med totalt mer än 300 lärare, säger Bitr. prof. Marcus Samuelsson.

Metoden under det här projektet skiljer sig på två sätt från det som skolmyndigheterna uppmuntrat svensk skola att arbeta med under de senaste decennierna: självvärderingar och kollegiala samtal. Forskning har visat att de kollegiala samtalen ofta leder till att lärare bekräftar sina egna föreställningar.
Under tre år kommer Örkelljungas skolor istället att arbeta med ett förhållningssätt tillsammans som utgår ifrån lektionsobservationer och data om hur undervisningen verkligen genomförs. Utvecklingen sker både genom strukturerad individuell och kollektiv kompetensutveckling. Kvalitetsarbetets fokus hamnar på undervisningsnivå och inte utbildningsnivå.

– Våra erfarenheter från tidigare lektionsobservationer är att lärarna är mycket positiva till att få respons på sin undervisning tillsammans med konkreta råd som de kan använda redan nästa lektion. Utvecklingen på de skolor vi har arbetat med är ofta dramatiskt positiv avseende undervisningens kvalitet men också vad gäller elevernas delaktighet och vilja att ta ansvar för sitt eget lärande, säger Urban Hansson som har genomfört mer än 2.500 systematiska lektionsobservationer tillsammans med sin partner Bernt Friberg.

Örkelljunga kommun har med BRAVOLesson arbetat med att utveckla undervisningen sedan 2019.

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av Örkelljunga kommuns skolverksamheter. Vi är glada över att vi kan erbjuda våra skolor möjligheten att arbeta med undervisningen, utifrån det evidensbaserade observationsunderlaget USiP och i ett sammanhang som dessutom är tänkt att utvärderas vetenskapligt. Detta är en naturlig fortsättning på det kvalitetsarbete som våra skolverksamheter har bedrivit tillsammans under en längre tid, säger Kristian Lindgren, Utbildningschef i Örkelljunga kommun.

________________________________________

För mer information kontakta:
Urban Hansson, Skolkompaniet. Epost: urban.hansson@skolkompaniet.se Telefon: 070- 390 12 31
Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet. Epost: marcus.samuelsson@liu.se Telefon: 013-28 10 52
Kristian Lindgren, Örkelljunga kommun. Epost: kristian.lindgren@orkelljunga.se Telefon: 0435-55 211

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90