Så här har en skola tänkt och gjort när de startade med BRAVOLesson

Eklidens skola i Nacka kommun. Har skapat ett observationsschema för mikrobesök på lektioner. Med det har de den här terminen genomfört en mängd lektionsbesök för att skaffa sig en generell bild av undervisningen som underlag för ett kollegialt utvecklingsarbete tillsammans med alla lärare, med fokus på ledarskap och relationer utifrån bland annat Marcus Samuelssons forskning kring ledarskap i klassrummet.

Tre andra exempel på hur skolor och kommuner har börjat använda BRAVOLesson

Söråkers skola i Timrå kommun. Har den här terminen skapat och börjat använda ett observationsschema som följer lektionens kronologi med start i planeringen.

Skellefteå kommun. Har delat upp Skolinspektionens observationsschema i fyra separata delar när man nu tester BRAVOLesson på några skolor.

Plusgymnasiet i Kristianstad. Här har alla lärare egna konton. Nu börjar både skolledning och kollegor att ge feedback till varandra. Man kommer även att använda videofunktionerna i BRAVOLesson.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

God undervisning – Länkar för inspiration och diskussion

Här har vi samlat ett antal länkar med både inspirerande och tänkvärt materiel kring god undervisning och hur den kan bli ännu bättre.

Diskutera och dela med kollegor och andra som du känner.

Systematik kring lektionsobservationer och kollegialt lärande är den mest outnyttjade möjligheten till att förbättra elevernas resultat på kort sikt.

 • Infographic om “Fokus på det som lärare älskar – att undervisa”. Klicka här
 • Artiklar om ”How to make a good teacher”, The Economist. Klicka här
 • Video om lektionsobservationer i Filipstad sedan 2010. Klicka här
 • Video om ”Så blir du en skicklig ledare i klassrummet”. Klicka här
 • Video om “Helen Timperley om ”professionellt lärande”. Klicka här
 • Video om video för lektionsobservationer – projektet ”Best Foot Forward”, Harvard Graduate School of Education. Klicka här
 • Video om hur man skapar ”magisk” undervisning. Klicka här
 • Video om förändringsarbete. “Jeanette om journaler på nätet”. Klicka här
 • BRAVOLesson Klicka här
 • BRAVOLessons gratis-bibliotek med olika mallar för lektionsobservationer. Klicka här
 • Video om BRAVOLesson. Klicka här

”Att vara lärare är ett otroligt komplext och vackert hantverk.”
Jamey Verrilli, Relay Graduate School of Education

Vi kommer att uppdatera detta set med länkar. Detta är version 171119.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Flödesschema för fokus på bättre och bättre undervisning

Det går att förbättra både undervisningen och elevernas resultat! Undervisningen kan bli bättre och bättre och bättre… Fokus på vad som verkligen händer i klassrummen är enligt bland annat Höög & Johanssons forskning ett av karaktärsdragen för framgångsrika skolor.

Både vår undersökning via Novus och Skolvärldens dito pekar på att det är en liten del av Sveriges lärare som får feedback på det som de älskar – att undervisa.

Systematik kring lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback är en nästan outnyttjad möjlighet till att lyfta elevernas resultat i Sverige.

Det finns ingen anledning att vänta. Börja NU och skörda inom kort. Det har andra redan gjort. Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback är viktigare än någonsin med många obehöriga lärare i Sveriges klassrum.

Ladda hem vårt flödesschema för fokus på bättre och bättre undervisning. Dela det med andra och diskutera.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90