Del 5 av 10. Tänk så här och utveckla undervisningen i alla klassrum på er skola kring saker som gör skillnad

BRAVOLessons blogg vecka 17 
Alla elever är värda fantastisk undervisning och
alla lärare är värda konstruktiv feedback!
Det är kärnan i skolans kvalitetsarbete.

 

Tidigare undersökningar via Lärarnas Riksförbund Lärarpanel * och Novus ** pekar på att majoriteten av landets lärare inte får feedback på det de älskar – att undervisa.
Del 5 handlar om två saker, dels om hur Skolinspektionens observationsschema används samt ett alternativt “tänk” som leder till förbättringar som påverkar elevernas inlärning i alla klassrum redan från och med första terminen. 

Det absolut vanligaste underlaget för lektionsobservationer som används i svenska skolor är det som Skolinspektionen har tagit fram. Deras observationsschema utgår från forskning om vad som är bra undervisning och handlar om allmändidaktiska kvaliteter.

Många tänker och gör så här
Många uppfattar Skolinspektionens observationsschema som mycket omfattande. Det leder till att de som använder det ofta gör noteringar i observationsschemat kring vissa delar individuellt för en lärare, kring andra delar individuellt för nästa lärare och delvis andra delar individuellt för en tredje lärare. Se illustrationen – förstora den här.

Man kan också tänka och göra på ett annat sätt – mer systematiskt
Detta tillvägagångssätt bygger på följande förutsättningar och ambitioner:

  • Kollegialt lärande är målet men samtidigt är rektor enligt Skollagen juridiskt ansvarig för att undervisningen håller hög kvalitet på hela skolan.
  • Om feedback till lärare är ett eftersatt område låt oss då börja med det som kan göra stor skillnad på kort tid.
  • Just nu råder det lärarbrist i Sverige. Då finns det en extra anledning att säkerställa att några av de viktigaste delarna i undervisningen fungerar väl.

“Nu ska alla lärare på vår skola/i vår kommun tillsammans bli riktigt skickliga på några av de viktigaste dimensionerna av god undervisning som stöd för elevernas inlärning. Vi kommer att fokusera på en dimension i taget.”

Tänker man så här kan man ta fram en plan och olika observationsunderlag för hur man under ett par läsår tar en dimension i taget. Alla observationer under en termin har ett specifikt fokus och ett annat fokus påföljande termin – för att sedan mer och mer gå över till individuell feedback.

Tänkbara områden att börja med steg för steg – en dimension i taget:

  • Undervisningens struktur – starten av lektionen och slutet av lektionen.
  • Lärarnas ledarskap i klassrummet. Utan ledarskapet får det som benämns “lärarskapet” och inlärningen inte något utrymme. 
  • Lärarnas teknik för att ställa frågor till eleverna.
  • Lärarnas formativa förhållingssätt i klassrummet.

I vårt öppna bibliotek med olika underlag för lektionsobservationer hittar du exempel på underlag för alla dessa fyra områden. Underlag som går att välja och använda i BRAVOLesson.

Det är bland annat om hur ni kan skriva en plan för detta som du kan läsa om i vår Guide för att implementera systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre

Ladda ner vår guide.
Boka en 30-minuters demo.


*    Skolledaren/Lärarnas Riksförbunds lärarpanel. Den osynlige rektorn. 2017
**  Successful Schools Swedens/BRAVOLessons undersökning via  Novus. Konstruktiv feedback kring undervisning. 2016

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

3.12 How teachers are using questions to students in the classroom – indicators

Detta är en lista med viktiga dimensioner kring hur läraren arbetar med frågor till eleverna under en lektion. Framtagen av Howard Pitler. Lärare, rektor och fil dr i pedagogik från USA. Expert på lektionsobservationer och författare av boken Classroom Instruction that Works.
OBS. Denna lista kommer inom kort att göras om till ett observationsunderlag på svenska.