Förskolans måluppfyllelse – så kommer Olympicaförskolorna att fånga den för samsyn

Hej alla förskoleutvecklare!

Nästan lika svårt att fånga som en hal ål – förskolans måluppfyllelse. Olympicaförskolan har sex förskolor i mellersta Sverige. Från och med den här terminen blir deras skolledares verksamhetsbesök – som har döps om till utvecklingsbesök – än mer systematiska. De har beslutat sig för en process som innebär att de kommer att observera undervisningen för att kunna se måluppfyllelsen för varje avdelning utifrån läroplanen. Processen omfattar skolchef, rektorer och kollegiala reflektioner för samsyn tillsammans med förskolornas personal. Det ger statistik över måluppfyllelsen för dialog med motsvarande nämnden.

”Med BRAVOLesson kommer jag att få stöd för att säkerställa att undervisningen håller den höga kvalitet som jag vill ha på förskolorna. Det är enkelt att använda och kommer att vara ett bra verktyg som är tydligt för både rektorer och pedagoger – även i det kollegiala lärandet i arbetslaget.”
Isabella Herrström, Skolchef, Olympicaförskolan

LADDA NER OLYMPICAFÖRSKOLORNAS PLAN

BOKA EN 30-MINUTERS WEBBDEMO SÅ VISAR VI MER

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nya fördelar med BRAVOLesson

SENASTE NYTT FRÅN BRAVOLESSON

Utmaningarna som följer med pandemin för skolan fortsätter. Med det här nyhetsbrevet ger vi er exempel på hur man trots det kan fokusera på undervisningens kvalitet.

Innehåll i detta nyhetsbrev

 • Funktioner för pandemitider i BRAVOLesson. Video (1 minut)
 • Så utvecklade de undervisningen HT2020. Exempel från våra kunder
 • Nytt i biblioteket. Observationsunderlag – Undervisning i världsklass
 • Ny funktion i BRAVOLesson
 • Nya användningsområden för BRAVOLesson
 • Nya kunder
 • 16/4. Gratis användarträning. Webbinarium för lärare och skolledare
 • 23/4. Så organiserar man arbetet. Webbinarium för skolledare/-chefer

Ny funktion i BRAVOLesson
Den nya funktionen heter “Rapporter öppna frågor” och finns under “Alla observationer”. Den gör det möjligt för skolledare, förstelärare och specialpedagoger att få överblick över innehållet i de didaktiska reflekterande samtalen efter respektive lektionsbesök.

Nya användningsområden för BRAVOLesson
Fler och fler kunder lägger in underlagen för medarbetarsamtalen och nu även mallen för lärarnas terminsutvärderingar. När lärarna har egna konton i BRAVOLesson (skollicens) så har både lärarna och rektorn allting samlat för både didaktiska samtal och medarbetarsamtal på ett och samma ställe – samlat GDPR-säkert läsår för läsår.

Nya kunder som vi nyligen hälsat välkomna

 • Perstorps kommun. Först med BRAVOLesson från förskola – vux
 • Norrköpings kommuns alla utvecklingslärare
 • Skolkvalitet i Sverige med sina tre skolor
 • Runstensskolan i Haninge kommun
 • Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvall
 • Enbacksskolan i Stockholms Stad
 • Fågelbäcksskolan i Trelleborg
 • 10 nya skolor på Island
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90