Svensk skola flyttar fokus och BRAVOLesson växer

Fler och fler skolor och kommuner flyttar fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för eleverna. Kundbasen för app-webb-video-lösningen BRAVOLesson fortsätter därmed att växa år för år.

Många enskilda skolor gör som Farsta grundskola i Stockholm. De sätter systematiskt fokus på skicklig undervisning för lärande och startar med BRAVOLesson under höstterminen. På senare tid har dessutom exempelvis Norrköping, Oxelösund och Trelleborg valt att utöka användningen av BRAVOLesson till fler eller alla skolor i kommunen. Trelleborg och Sundbyberg är exempel på kommuner som även startar piloter inom förskolan. De kommer alla att ha stöd för att arbeta mer systematiskt kring lektionsobservationer och kollegialt lärande för att utveckla skicklig undervisning.

– I början av vårterminen lanserade vi en väsentlig nyhet för svensk skola – ett nytt extremt konkret forskningsbaserat observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken. Underlaget är baserat på mer än 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer sedan 2017. Det har ökat intresset för våra tjänster ytterligare. Många skolor och kommuner har redan valt det nya underlaget och under augusti kommer ytterligare 50 skolor att börja använda det, säger Mats Rosenkvist.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
säger Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

För mer information kontakta: Mats Rosenkvist, mats@bravolesson.se, telefon: 0709-574780www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Elevernas förväntningar på Sveriges lärare det här läsåret

Forskning kring och intervjuer med elever har visat vad de förväntar sig av sina lärare som stöd för att lära. Det motsvarar den breda och djupa forskning som under de senaste decennierna återkommande visat vad som karaktäriserar skicklig undervisning som leder till lärande i klassrummet.
Efter mer än 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer sedan 2017 finns nu det elever förväntar sig och det forskare kommit fram till beskrivit mer konkret än någonsin tidigare som iakttagbara läraraktiviteter. De är beskrivna på fyra nivåer för tio olika dimensioner i det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken.

Det är ett viktigt material för rektorer och lärare som vill se, prata om och utveckla skicklig undervisning det kommande läsåret. Det hjälper lärare att omsätta vetenskaplig grund i praktisk handling. Många skolor och kommuner har redan under vårterminen börjat använda det tillsammans med sina lärare. Underlagets tydlighet med iakttagbara läraraktiviteter har också lett till intresse i andra länder.

Läs mer och beställ här. Engångskostnad från 5.900 kr per skola.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogiska ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

Innovation in Swedish education
Prof. Sir George Berwick, hjärnan bakom Londons skolors turnaround

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90