2.11 Skolinspektionens underlag för lektionsobservationer vid kvalitetsgranskningar

Bedömningsområde 2: Undervisning
Skolinspektionens nya observationsunderlag med de kvalitetskriterier som de observerar under sina kvalitetsgranskningar. Underlaget beskriver kvaliteterna i undervisningen på två nivåer: “i hög utsträckning” och “i låg utsträckning”.
Övriga bedömningsområden:
– Rektorsledarskap
– Trygghet och studiero
– Bedömning och betygsättning

 

Idag återstår 71 miljoner lektioner det här läsåret – vilken möjlighet!

Räkna ut hur många lektioner som återstår på din skola med hjälp av Lektionsräknaren.

_________

Efter höstlovet – innan det är dags för skolavslutning i juni nästa år – kommer Sveriges cirka 140.000 lärare att ha genomfört ytterligare 71 miljoner lektioner. Det innebär 71 miljoner möjligheter att göra ännu mer skillnad. Fokus på detta har aldrig varit viktigare med tanke på alla de utmaningar skolan har just nu.
Här kommer fyra exempel på skolor och kommuner som med verktyget BRAVOLesson systematiskt fokuserar på kärnan i skolans kvalitetsarbete – att undervisningen ska bli bättre och bättre.

Trolle Ljungby skola – lärarna gör självvärderingar och rektor lektionsobservationer innan de möts i reflekterande samtal.

Alla de sju Kunskapsgymnasierna – rektorer och biträdande rektorer gör lektionsobservationer tillsammans. 

Ludvika kommun – först fokus på lektionsstart/-slut och sedan ledarskapet i klassrummet samt kollegialt lärande.

Stenbackeskolan i Uddevalla – lektionsobservationer, didaktiska samtal och medarbetarsamtalen.

Vill du som är rektor eller skolchef sätta dig in i hur BRAVOLesson stödjer arbetet kring lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare – hur ni kan arbeta på vetenskaplig grund för att utveckla undervisning och lärande? Boka då en 30-minuters webbdemo när det passar dig eller dig och dina kollegor tillsammans.

BOKA EN 30-MINUTERS WEBBDEMO

Bättre och bättre undervisning för lärande

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans undervisning

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans undervisning

Trolle Ljungby skola utanför Kristianstad är en liten friskola med anor – skolan är byggd 1841 och är därmed en av Sveriges äldsta skolor som fortfarande är i drift. Jessika Müller är inne på sitt andra läsår som rektor. Nu arbetar hon och lärarna mycket konkret tillsammans för att systematiskt utveckla undervisningen. Lärarna gör självvärderingar och rektor lektionsobservationer – även under corona-tider.

 

Trolle Ljungby skolas arbetssätt fungerar så här

 • De använder Skolinspektionens observationsschema uppdelat i fyra delar. Under höstterminen 2019 började de med Del 1: Trygg. stödjande och uppmuntrande lärmiljö och under vårterminen 2020 fortsätter de med Del 2: Individanpassning, variation och utmaningar.
 • Observationsschemat är modifierat med tre kommentarfält istället för enbart ett i originalet. Ett fält för observatörens frågor och reflektioner, ett för lärarens egna reflektioner och ett för utvecklingsområden.
 • Både rektor Jessika och varje lärare har egna konton i BRAVOLesson.
 • Läraren börjar med att göra en självvärdering av en egen lektion med en del av Skolinspektionens observationsschema i BRAVOLesson.
 • Sedan gör Jessika en lektionsobservation av en annan lektion som läraren genomför och använder då även samma del av Skolinspektionens observationsschema i BRAVOLesson. I det första kommentarfältet skriver hon frågor till läraren – Hur tänkte du…? Finns det andra sätt att… ? Jessika ger också någon kort återkoppling direkt efter lektionen innan hon går.
 • I det andra fältet skriver läraren parallellt sina reflektioner kring lektionen.
 • När de senare samma dag eller vecka möts i ett didaktiskt samtal har de hunnit läsa varandras perspektiv. Då kan de tillsammans diskutera utvecklingsområden för lärande.
 • Under vårterminen 2020 har:
  – lärarna även börjat besöka och observera varandra med samma delar av Skolinspektionens observationsschema.
  – rektor också lagt in underlagen för medarbetarsamtalen i BRAVOLesson så att allt finns på ett och samma ställe.

 

“Jag ger någon reflektion till läraren direkt efter lektionen – man kan ju inte bara gå därifrån.”

Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola

Terminsutvärderingar
På Trolle Ljungby började man förra läsåret med terminsutvärdering med ett annat fokus än tidigare. Varje lärare utmanas till att komma på hur de kan utveckla sin undervisning utifrån frågan: Varför fick eleverna de resultat som de fick när jag tänkte som jag tänkte och gjorde som jag gjorde? Detta i kombination med självvärderingar, lektionsobservationer och möten varje vecka då man under en timma bara pratar undervisning gör att det händer mycket kring undervisningens kvalitet i vardagen.

En timmas möte varje måndag med fokus på bara en sak – undervisningen
Under mötena på måndagarna är det två viktiga frågor som är återkommande och som skapar nya och djupare insikter: Vad händer när jag/vi gör så här? Om vi gör så här – vad händer då? Frågorna blir konkreta utifrån lärarnas egna reflektioner och lektionsobservationerna.

 

“BRAVOLesson ger oss lärare struktur för det här arbetet. Det är inte bara lösryckt på papper. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet.”

Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola

 

“Mitt lärande som lärare sker inte utan återkoppling och feedback”
– Vårt nya sätt att arbeta stärker sammanhållningen i arbetslaget. Samtidigt stärks jag genom genom reflektioner: hur gör jag – hur gör andra? Det är kombinationen egna reflektioner och återkoppling från rektor och kollegor som gör att jag utvecklas. Vi är ju precis som eleverna lärande individer. Mitt lärande som lärare sker inte utan återkoppling och feedback. Vad är nästa steg för mig? Allt detta bygger på att vi vågar bjuda in och vågar visa varandra, säger Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola
– BRAVOLesson ger oss struktur för det här arbetet. Det är inte bara lösryckt på papper. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet, fortsätter Zandra.

 

“Med BRAVOLesson blir vårt arbete både levande och tydligt. Dessutom samlas allt på ett och samma ställe vilket är en fördel för mig och alla på skolan.” 

Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola

 

Efter ett år med BRAVOLesson på Trolle Ljungby skola
När skolavslutningen efter en Covid-19 termin och det första läsåret med  BRAVOLesson summerar Jessika fördelarna så här:

 • All undervisning blir levande, iakttagbar och lättillgänglig
 • Observationsarbetet blir tydligt när det är uppdelat i tre delar: självvärdering, lektionsobservation och didaktiskt samtal
 • Enkel dokumentation som ger lärarna möjlighet att lätt gå tillbaka och titta igenom inför målarbete
 • Lätt för rektor att se hur arbetet fortlöper i verksamheten
 • Använt till medarbetarsamtal – Inte bara papper som sitter i en pärm utan allt på ett och samma ställe – det ger både rektor och medarbetare möjlighet att förbereda sig och lätt att gå tillbaka till under läsåret.

Nästa läsår börjar man använda BRAVOLesson även på Trolle Ljungby förskolor. Dessutom har Jessika själv börjat testa BRAVOLesson App för videoobservationer.

 

 

Kort om BRAVOLesson på Trolle Ljungby skola
På Trolle Ljungby skola har man en skollicens. Varje lärare har ett eget konto och på skolan finns nu följande observationsunderlag inlagda för användning i BRAVOLesson. Se bild med lista nedan.
Man har modifierat Skolinspektionens underlag. Istället för ett kommentarfält med rubriken Kommentarer har man tre kommentarsfält – med följande rubriker som stöd för reflekterande samtal: 1. Reflektioner – frågor – feedback. 2. Dina egna reflektioner efter lektionen – utifrån din planering. 3. Utvecklingsområden. Nu börjar även Trolle Ljungby förskolor att använda BRAVOLesson.

Man använder följande observationsunderlag

 

Relaterade nyheter