Vi ställde samma fråga till 100 besökare på Kistamässan under SETT i förra veckan – den ledande mötesplatsen inom innovativt och livslångt lärande.
Frågan löd så här: När du besöker ett klassrum, hur ser du att det pågår skicklig undervisning på vetenskaplig grund? Vetenskaplig grund innebär undervisning som är framgångsrik och leder till studiero, motivation och lärande.

Så här svarade en blandning av skolchefer, rektorer och lärare:

  • 54 procent: “Det var en bra fråga.”, “Det var en jobbig fråga!” eller liknande.
  • 30 procent: “Det ser man på att eleverna är aktiva/engagerade.” eller liknande.
  • 16 procent svarade med något som man kan se att läraren gör, exempelvis: “ställer utmanande frågor”, “arbetar språkutvecklande” eller “har tydliga rutiner”.

Detta är inget blame-game men vi måste fokusera mer på att utveckla kvaliteten på undervisningen i svensk skola. Något som många intresserade besökare på SETT höll med om.

Eftersom skolan i Sverige enligt skollagen ska utgå ifrån vetenskaplig grund så är en bra start att de som arbetar i skolan är förtrogna med vad forskarna kommit fram till. Det vill säga, att lärare GÖR när elever LÄR. och sedan fokuserar på samt utvecklar det.

För det ändamålet har vi och våra partners** skapat ett stöd: Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) med iakttagbara framgångsrika läraraktiviteter. Det är baserat på 120 forskares insikter i Sverige och 14 andra länder, beprövat genom en process med 2.500 systematiska lektionsobservationer och validerat under ett forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Linköpings Universitet ****. USiP används idag på mer än 100 skolor och i hela kommuner. Det utsågs till en av innovationerna på årets SETT.

Webbinarium varje fredag under april och maj
Tema: Skicklig undervisning i varje klassrum
Välkommen på något av våra frukostwebbinarier 07.30-08.00 varje fredag under april och maj!
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

** Skolkompaniet/Fibbla Kompetens
**** Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcus Samuelsson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90