För skolchefer som vill rusta sig själva och rektorerna

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som är skolchef leder och möjliggör rektorernas arbete med systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Med statistik gör du det även till en del av era löpande kvalitetsdialoger. Tillsammans följer ni med statistik upp hur undervisningens kvalitet och lärarnas styrkor samt utvecklingsområden förbättras över tid på varje skola och i hela organisationen. 

Vi går även igenom de olika utbildningar och det stöd vi erbjuder. 

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas studiero och lärande
 • Rusta dig själv för din roll som övergripande pedagogisk ledare
 • Rusta rektorerna för att hantera de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematik
 • Leda rektorerna för att organisera och genomföra arbetet på sina skolor systematiskt och på vetenskaplig grund
 • Lägga till undervisningen som en del i era kvalitetsdialoger med data på skol- och kommunnivå
 • Säkerställa att arbetet som ni kommit överens om blir genomfört på varje skola

Välkommen!

Sommarhälsningar!
Team BRAVOLesson

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Vi erbjuder webbinariet den 22/6, den 29/6 och den 10/8.

Anmäl dig med ett mail till info@bravolesson.se – skriv vilket datum som passar dig.

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.

Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För rektorer som vill rusta sig själva för sin roll

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som rektor organiserar lärarnas systematiska fokus på undervisningens kvalitet. Skapa samsyn och förtroende. Gör arbetet tillsammans konkret så att det känns meningsfullt för varje lärare. Följ upp hur undervisningens kvalitet och lärarnas styrkor samt utvecklingsområden förändras över tid på din skola.

Vi går även igenom de olika utbildningar och det stöd vi erbjuder.

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som rektor kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas studiero och lärande
 • Rusta dig själv för din roll som pedagogisk ledare
 • Skapa tillit och förtroende – en organisation där klassrumsdörrarna är öppna
 • Kalibrera och skapa samsyn kring vad som är kvaliteter i undervisningen på vetenskaplig grund
 • Tackla de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Organisera arbetet – skriv en plan för bättre och bättre undervisning
 • Få statistik för skolutveckling – se styrkor och utvecklingsområden i undervisningen på din skola

Välkommen!

Sommarhälsningar!
Team BRAVOLesson

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Vi erbjuder webbinariet den 21/6, den 27/6 och den 9/8.

Anmäl dig med ett mail till info@bravolesson.se – skriv vilket datum som passar dig.

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Skolans kvalitetsdialoger 2.0 – med statistik från “sanningens ögonblick”

Kvalitetsdialoger där skolchefer, utvecklingsledare och rektorer diskuterar hur måluppfyllelsen – elevernas kunskapsutveckling – kan utvecklas har kommit för att stanna. Från och med i höst kommer även Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten att erbjuda skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Som en del av detta håller man på att ta fram delmål, indikatorer, framgångsfaktorer och analysunderlag. Dessa är ännu inte klara och presenterade.
För att kvalitetsdialoger ska bli än mer meningsfulla än de generellt är idag behöver de konkret även handla om det som har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningens kvalitet.
Så här gör man – kvalitetsdialoger 2.0

Försommarhälsningar!
från Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90