Del 2 av 10. How to make a good teacher?

BRAVOLessons blogg vecka 7 
Alla elever är värda fantastisk undervisning och
alla lärare är värda konstruktiv feedback!
Det är kärnan i skolans kvalitetsarbete.

 

Hej och välkommen till
fortsättningen av vår serie om
systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning!

Ledarartikeln i tidningen The Economist, juni 2016, har rubriken How to make a good teacher? En global utmaning där många nationer ökar sina investeringar i allmän utbildning samtidigt som elevresultaten inte alltid följer med. 
Artikeln beskriver läraryrket som en konst och ett vackert hantverk. Artikeln ger samtidigt exempel på hur yrket nu håller på att utvecklas i många länder genom bland annat mer systematik och genom feedback till lärare. Basen för utvecklingen är forskning samt ambitionen att hela tiden utvecklas och bli bättre och bättre.

Frågan är viktig eftersom forskning har visat att de tio procent av lärarna som i sin undervisning skapar mest inlärning genererar ett och ett halvt läsårs inlärning per läsår. De tio procent av lärarna som skapar minst inlärning skapar bara ett halvt läsårs inlärning per läsår. 1)

“De tio procent av lärarna som skapar minst inlärning skapar bara ett halvt års inlärning per läsår.”

Artikeln beskriver också att det är få professionella yrkesutövare som får så lite feedback på sin verksamhet som lärare. Med andra ord andra branscher har mycket mer fokus på kvaliteten i “produktionen” än skolan.

“Det är få professionella yrkesutövare som får så lite feedback på sin verksamhet som lärare.”

Vi kommer från en skolkultur där klassrumsdörren har varit stängd. Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till och mellan lärare har inte varit en naturlig och systematisk del av skolans vardag, praktik och kvalitetsarbete.

Enligt en undersökning som vi lät göra med hjälp av Novus läsåret 2016/2017 fick enbart 11 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan feedback på sin undervisning. Detta innebär att idag är kärnan i skolans kvalitetsarbete det som är minst systematiskt.

Det finns all anledning att läsa texterna i The Economist oavsett om man är lärare, rektor, förvaltningschef, skolpolitiker, förälder eller elev. I artiklarna – för de är två – hittar alla perspektiv för att lyfta både skoldebatten, skolutvecklingen och undervisningen i Sverige.

PS. Vill du läsa artiklarna från The Economist? Här hittar du ledarartikeln och här hittar du huvudartikeln.

Ladda ner vår Guide för att implementera systematiskt arbete för bättre och bättre undervisning

1) Hanushek, Eric. The economic value of higher teacher quality.  Economics of Education Review 30 (2011): 467 

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 1 av 10. Vad innebär egentligen systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning

BRAVOLessons blogg vecka 5.  
Alla elever är värda fantastisk undervisning och 
alla lärare är värda konstruktiv feedback! 
Det är kärnan i skolans kvalitetsarbete. 

 

Hej och välkommen till vår serie i tio delar!

Inte bättre – utan bättre och bättre. Serien handlar om innehållet i vår Guide för att implementera systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre. Utgångspunkten är inte att något är dåligt. Istället handlar det om en ambition: att arbeta tillsammans för att kärnan i verksamheten ska utvecklas systematiskt, att lärare ska bli både uppmärksammade och utmanade, att förbättra elevresultaten samt att öka arbetsglädjen. Allt hänger ihop. 

Till att börja med är det viktigt att fundera över: Varför ska vi göra detta? Då är följande frågor bra att diskutera, att successivt komma fram till svar på och göra tydliga för alla i organisationen.

 1. Vad är vårt uppdrag?
 2. Vad och när lär sig våra elever under en lektion? Hur vet vi det? Hur vet vi att inlärning sker?
 3. Vad är det för kvaliteter i undervisningen som är viktiga?
 4. Vilka av dessa kvaliteter fokuserar vi på till att börja med?
 5. Är vi överens om vad som är kvalitet för dessa kvaliteter?
 6. Vad tittar vi efter när vi besöker ett klassrum/en lektion – vad diskuterar vi under samtalet efteråt?
 7. Hur vet vi att det systematiska arbete som vi planerar/planerat att genomföra verkligen blir gjort?
 8. Hur ser vi och hur mäter vi att vi gör framsteg?

Vi hoppas att du kommer att hänga med under vår serie! Den kommer att pågå fram till sommaren 2019 med ungefär en del varannan vecka. Nedan kan du se innehållet i de närmast kommande delarna.

VÄLKOMMEN!

Hälsar vi på BRAVOLesson

LADDA NER VÅR GUIDE FÖR SYSTEMATIK – GRATIS

LADDA NER FRÅGORNA

 

Kommande delar i vår serie
om systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning

 • Del 1 av 10 
  Åtta frågor att diskutera innan ni sätter igång
 • Del 2  
  How to make a good teacher?
 • Del 3  
  De fyra utmaningarna för att nå systematiskt fokus på undervisningen
 • Del 4
  Tillit och förtroende
 • Del 5
  Lyft undervisningen systematiskt över hela linjen

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90