USiP är utvalt till Innovation Gallery under SETT Stockholm den 16-18 april.Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) gör det abstrakta konkret och samsyn möjlig. 10 dimensioner i undervisningen som lärare GÖR tillsammans med eleverna när de LÄR. Observationsunderlaget är baserat på 120 forskares insikter i Sverige och 14 andra länder. Det är beprövat av Skolkompaniet/Fibbla Kompetens genom 2.500 systematiska lektionsobservationer och skapat i samarbete med BRAVOLesson. Genom ett forskningsprojekt har det validerats tillsammans med Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcus Samuelsson vid Linköpings Universitet.
Välkomna till monter A:77. Där kan vi berätta om hur alla 188 lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre med stöd av USiP.
Läs mer här om USiP

– När fler och fler i svensk skola, inklusive Skolverket, sätter mer fokus på undervisningens kvalitet är vi glada att USiP uppmärksammas på SETT. I Sverige har det länge varit en brist att det saknats evidensbaserade underlag för att titta på, prata om och utveckla undervisningen. Vi är stolta över att arbetet tillsammans med våra partners lett till något som uppfattas som ovanligt konkret och användbart, säger Mats Rosenkvist grundare av BRAVOLesson.

Vi har tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, rektor Tiundaskolan i Uppsala

“An innovation for Swedish education.
Professor Sir George Berwick, en av hjärnorna bakom Londons skolors turn-around

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90