Det här webbinariet riktar sig till skolchefer, skolstrateger, utvecklingsledare och rektorer som idag enbart har betygs-/bedömningsdata samt data från enkäter som underlag i sitt analysarbete.
Webbinariet handlar om databaserad skolutveckling med data om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling – undervisningen.

I webbinariet visar Mattias Boström, Verksamhetschef i Sundbybergs Stad, hur de har genomfört systematiska lektionsobservationer och samlat data för analys av undervisningens kvalitet på stadens skolor över tid.

– Mina kollegor och jag har haft fokus på evidensbaserad undervisning i några år. Jag kommer att berätta om varför och hur, säger Mattias Boström, Verksamhetschef i Sundbyberg.

Kvalitetsarbetets kärna är att analysera data om hur undervisningens kvalitet utvecklas över tid för alla lärare på en skola eller i en kommun. Det gör det möjligt att ha kollektiva reflektioner både på skolledning-lärar-nivå och på skolledning-skolförvaltnings-nivå. Vi kallar det Kvalitetsdialoger 2.0.

Datum: 15/2 kl. 07.30 – 08.30
Plats: Online – webbinarium
Anmälan: Anmäl dig via den här länken

Trubbiga och skarpa data
Skolverkets kvalitetsindikatorer för undervisning är data från enkäter om elever respektive lärare känner sig “stimulerade”. Genom att delta i vårt webbinarium kommer du att förstå att det är trubbiga data för att utveckla undervisningens kvalitet. I det här webbinariet visar vi vad som över tid blir mycket skarpare data för att utveckla kvaliteten i skolans mest avgörande process.

Databaserad skolutveckling i BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90