Så utvecklar skolledaren Daniel Söderberg undervisningen tillsammans med sina kollegor

Under det här läsåret börjar Allbo Lärcenter sätta ännu mer systematiskt fokus på kvaliteten i undervisningen.

Allbo Lärcenter har ansvar för Alvesta kommuns gymnasieskola och vuxenutbildningar. Där håller Daniel Söderberg och rektorerna tillsammans med skolans fyra förstelärare nu på att skapa sin plan för att systematiskt utveckla kvaliteten i undervisningen – på vetenskaplig grund och med hjälp av verktyget BRAVOLesson.

LÄS MER OM DANIELS OCH ALLBO LÄRCENTERS FOKUS

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hur man kan nå likvärdigt ledarskap i klassrummen? – Konferens 8 maj i Stockholm

Två av de som delar med sig av sina erfarenheter och insikter den 8 maj i Stockholm
Marcus Karlberg, Universitetslektor vid Uppsala Universitet
Marcus Samuelsson, Professor i pedagogik, Högskolan i Väst


 

100 miljoner lektioner

Det genomförs mer än 100 miljoner lektioner varje läsår i Sverige. Välkommen till en angelägen och mycket konkret konferens om en nyckelfråga för den svenska skolan – ledarskapet i klassrummet!

Det är en avgörande förmåga för lärare – för elevernas lärande. Det är samtidigt en viktig fråga om likvärdighet för skolchefer och skolledare som har ansvar för de 100 miljoner lektionerna och undervisningens kvalitet. Det är en möjlighet till ökad arbetsglädje, lärande och bättre elevresultat.

Välkommen till en konferens som kommer att ge många olika perspektiv under en heldag!

hälsar BRAVOLesson

 

LÄS MER OCH BOKA DIN PLATS

 

Medarrangörer

Lärarnas Riksförbund

Friskolornas Riksförbund

Framtidens lärande

Överskottet går till BRIS

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90