Pressinformation: Endast elva procent av lärarna får feedback på sin undervisning

Novus

Enbart 35 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan har haft besök i sitt klassrum någon gång de två senaste terminerna – av rektor, förstelärare eller kollega. I många fall leder inte besöken till att lärarna får någon organiserad feedback eftersom enbart totalt 11 procent av alla lärarna uppger att de får det. Det innebär samtidigt en nästan outnyttjad möjlighet för att lyfta resultaten i Sveriges skolor.
Detta visar en undersökning av Novus på uppdrag av BRAVOLesson.

Pressinfo – Lärarna får inte möjlighet att utvecklas 171030

Novus diagramrapport – Lärare om feedback

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Möt BRAVOLesson på SETT Syd i Malmö 30-31 oktober

Är ni intresserade av att ta nästa steg i ert systematiska förbättringsarbete? I monter B:30 kommer vi att ha fokus på att utveckla det som lärare älskar – att undervisa.

BRAVOLesson är app, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande. Vi visar hur BRAVOLesson fungerar för kommuner, rektorer, förstelärare, lärare, handledare… alla pedagoger.

Dessutom ger vi alla som bokar en demo för sin skola/kommun ett inspirations- och diskussionspaket.

Kan du inte komma förbi? Kontakta oss här för en kort demo via webben.

Häng med när alla öppnar klassrumsdörrarna och lyfter både undervisningen och elevernas resultat. Tillsammans!

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nya exempel på mallar för lektionsobservationer i vårt öppna bibliotek

Nu finns det fler nya exempel på mallar för lektionsobservationer i vårt bibliotek på BRAVOLessons hemsida.

Pedagogisk uppföljning av lektion
En ny mall med en struktur som följer en normal lektions kronologi med start redan i planeringen. Den kommer från Vialundskolan i Kumla kommun. Man kan också beskriva mallen så här: Den har motsvarande innehåll som del 3 i Skolinspektionens observationsschema fast är kompletterad med andra dimensioner. Mindre omfattande än hela observationsschemat från Skolinspektionen och kan vara lättare att arbeta med i vardagen.
Ladda hem mallen

Skolinspektionens observationsschema uppdelat i fyra delar
På flera skolors och kommuners begäran har vi delat upp Skolinspektionens observationsschema i de fyra olika delarna som det består av. Om man vill kan man alltså via BRAVOLesson ha tillgång de fyra olika respektive delarna och tydligt jobba med en del åt gången. Alternativt eller parallellt jobbar man med hela observationsschemat.
Ladda hem ett exempel på den uppdelade versionen

Här är hela vårt bibliotek med mallar för lektionsobservationer

Fler och fler öppnar klassrumsdörrarna och sätter fokus på att lyfta både undervisningen och elevernas resultat. Tillsammans!

BravoLesson fungerar som en ledstång för att utveckla undervisningen, lärare och elevernas resultat. Lektionsobservationer är en del av lösningen. Här kan du läsa mer om BRAVOLesson samt boka en kort demo över webben. 

8 olika sätt att fokusera på bättre och bättre undervisning

På DN Debatt skiver skolminister Fridolin idag 171006 om  “… lärares och rektorers rätt att utvecklas i yrket.”

Vi håller med. Alla lärare är värda att bli sedda och få möjlighet att utvecklas i sin profession. Enligt en undersökning genomförd av Novus under läsåret 2016/2017 är det dock bara 11 procent av lärarna som får feedback på sin undervisning.

Nu börjar fler och fler skolor arbeta med lektionsobservationer och kollegialt lärande. Det finns olika kompletterande arbetssätt för att sätta fokus på att lärare och rektorer ska utvecklas tillsammans för bättre och bättre undervisning.

Här hittar du åtta arbetssätt och ett verktyg som kan fungera som en ledstång och katalysator för rektorer och lärare.