Utbildning för skolledare som vill utveckla skicklig undervisning på sin skola

                                                    

Utbildning för
skolledare som
vill utveckla skicklig undervisning
på sin skola

                                                    

 

Utbildning för skolledare som vill utveckla skicklig undervisning på sin skola
                                

Organisera och led kärnan i skolans kvalitetsarbete

1. Vad GÖR en skicklig lärare?

Introduktion till Undervisningsskicklighet i praktiken med konkreta läraraktiviteter som forskning har visat leder till lärande – så här omsätter lärare vetenskaplig grund i praktiken.
Målgrupp: Skolledning tillsammans med förstelärare och lärare.
Genomförs av Skolkompaniet i samarbete med Fibbla Kompetens och BRAVOLesson. Intresserad? Kontakta oss via info@bravolesson.se

2. Inventering av skicklig undervisning på din skola

Vi genomför lektionsbesök och analys av lärarnas undervisningsskicklighet på din skola. Personlig återkoppling till varje lärare och en övergripande rapport med styrkor och utvecklingsområden till rektor.
Genomförs av Skolkompaniet i samarbete med Fibbla Kompetens och BRAVOLesson. Intresserad? Kontakta oss via info@bravolesson.se

3. Utbildning och handledning av rektor och nyckelpersoner på din skola

 

Utbildning och handledning för att skapa förutsättningar att genomföra systematiska klassrumsbesök på vetenskaplig grund.
Genomförs av Skolkompaniet i samarbete med Fibbla Kompetens och BRAVOLesson. Intresserad? Kontakta oss via info@bravolesson.se

4. Lektionsbesök och analys kombinerat med utbildning och handledning

Arbete som leder till dokumenterad beprövad erfarenhet. En kombination av 1 och 2 ovan.
Genomförs av Skolkompaniet i samarbete med Fibbla Kompetens och BRAVOLesson. Intresserad? Kontakta oss via info@bravolesson.se

5. Så leder skolchefen rektorernas fokus på undervisningens kvalitet

Handledning kring att skapa, förankra och implementera en systematisk plan för bättre och bättre undervisning med stöd av BRAVOLesson. Handledning för att börja jämföra data kring undervisningen med elevresultaten över tid.
Intresserad? Kontakta oss via info@bravolesson.se

6. PT för rektorer som vill få arbetet gjort – systematiskt

Beroende på hur arbetet bedrivits tidigare på skolan och med den rådande skolkulturen i Sverige kan det vara en utmaning att komma igång med att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet. Vi erbjuder personlig handledning för rektorer under ett helt läsår.
Intresserad? Kontakta oss via info@bravolesson.se

7. Good to Great! Utbildning för skolchefer och rektorer med fokus på vad skicklig undervisning leder till i varje klassrum

Rusta dig själv – som skolchef eller rektor – för att leda kärnan i skolans kvalitetsarbete med fokus på undervisning på vetenskaplig grund. I utbildningen ingår handledning för att du inför de kommande läsåren skriver en Plan för bättre och bättre undervisning. Kursstart april och augusti. Läs mer och anmäl dig här

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90