Utbildning för skolledare som vill utveckla skicklig undervisning i varje klassrum

                                                    

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet… “
Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

 

Utbildning för
skolledare som
vill utveckla skicklig
undervisning
på sin skola

                                                    

“En pricksäker och handfast utbildning med
tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning
och beprövad erfarenhet… “
Jenny Dahlin,
Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

Utbildning för skolledare som vill utveckla skicklig undervisning på sin skola
                                

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet… “
Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

Organisera och led kärnan i skolans kvalitetsarbete

1. Detta GÖR en skicklig lärare

Börja rusta dig/er för att bli förtrogna med de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund – som leder till studiero, motivation och lärande. Introduktion till Undervisningsskicklighet i praktiken.
Genomförs i samarbete med Skolkompaniet/Fibbla Kompetens.

2. Good to Great! Skolchefs- och rektorsutbildningen med fokus på vad skicklig undervisning leder till i varje klassrum

Rusta dig själv – som skolchef eller rektor – för att leda och organisera kärnan i skolans kvalitetsarbete med fokus på undervisning på vetenskaplig grund. I utbildningen ingår handledning för att du inför de kommande läsåren skriver en Plan för bättre och bättre undervisning. En utbildningsserie som pågår under en termin.

3. Vi analyserar undervisningens kvalitet på din skola

Vi genomför lektionsbesök och analys av lärarnas undervisningsskicklighet på din skola. Personlig återkoppling till varje lärare och workshops tillsmmans med skolledning och alla lärare kring data som visar styrkor och utvecklingsområden.
Genomförs i samarbete med Skolkompaniet/Fibbla Kompetens.

4. Utbildning och handledning av rektor och nyckelpersoner på din skola

 

Utbildning och handledning för att skapa förutsättningar för att genomföra systematiska klassrumsbesök med meningsfull återkoppling på vetenskaplig grund.
Genomförs i samarbete med Skolkompaniet/Fibbla Kompetens.

5. Lektionsbesök och analys kombinerat med utbildning och handledning

Arbete som leder till dokumenterad beprövad erfarenhet. En kombination av 3 och 4 ovan.
Genomförs i samarbete med Skolkompaniet/Fibbla Kompetens.

6. PT för rektorer som vill få arbetet gjort – systematiskt

Beroende på hur arbetet bedrivits tidigare på skolan och med den rådande skolkulturen i Sverige vet vi att det för skolledare kan vara en utmaning att komma igång med att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet. Vi erbjuder personlig handledning för rektorer under ett helt läsår.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90