Våra tjänster för att utveckla skicklig undervisning

Organisera och led kärnan i skolans kvalitetsarbete

1. Inventering av skicklig undervisning på din skola

Vi genomför lektionsbesök och analys av lärarnas undervisningsskicklighet på din skola. Personlig återkoppling till varje lärare och en övergripande rapport med styrkor och utvecklingsområden till rektor.
Genomförs av Skolkompaniet i samarbete med Fibbla Kompetens och BRAVOLesson. Intresserad? Kontakta oss via info@bravolesson.se

2. Utbildning och handledning av rektor och nyckelpersoner på din skola

 

Utbildning och handledning för att skapa förutsättningar att genomföra systematiska klassrumsbesök på vetenskaplig grund.
Genomförs av Skolkompaniet i samarbete med Fibbla Kompetens och BRAVOLesson. Intresserad? Kontakta oss via info@bravolesson.se

3. Lektionsbesök och analys kombinerat med utbildning och handledning

Arbete som leder till dokumenterad beprövad erfarenhet. En kombination av 1 och 2 ovan.
Genomförs av Skolkompaniet i samarbete med Fibbla Kompetens och BRAVOLesson. Intresserad? Kontakta oss via info@bravolesson.se

4. Så leder skolchefen rektorernas fokus på undervisningens kvalitet

Handledning kring att skapa, förankra och implementera en systematisk plan för bättre och bättre undervisning med stöd av BRAVOLesson. Handledning för att börja jämföra data kring undervisningen med elevresultaten över tid.
Intresserad? Kontakta oss via info@bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90