Sundbybergs systematiska undervisningsstatistik – frukostwebbinarium den 15/2

Det här webbinariet riktar sig till skolchefer, skolstrateger, utvecklingsledare och rektorer som idag enbart har betygs-/bedömningsdata samt data från enkäter som underlag i sitt analysarbete.
Webbinariet handlar om databaserad skolutveckling med data om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling – undervisningen.

I webbinariet visar Mattias Boström, Verksamhetschef i Sundbybergs Stad, hur de har genomfört systematiska lektionsobservationer och samlat data för analys av undervisningens kvalitet på stadens skolor över tid.

– Mina kollegor och jag har haft fokus på evidensbaserad undervisning i några år. Jag kommer att berätta om varför och hur, säger Mattias Boström, Verksamhetschef i Sundbyberg.

Kvalitetsarbetets kärna är att analysera data om hur undervisningens kvalitet utvecklas över tid för alla lärare på en skola eller i en kommun. Det gör det möjligt att ha kollektiva reflektioner både på skolledning-lärar-nivå och på skolledning-skolförvaltnings-nivå. Vi kallar det Kvalitetsdialoger 2.0.

Datum: 15/2 kl. 07.30 – 08.30
Plats: Online – webbinarium
Anmälan: Anmäl dig via den här länken

Trubbiga och skarpa data
Skolverkets kvalitetsindikatorer för undervisning är data från enkäter om elever respektive lärare känner sig “stimulerade”. Genom att delta i vårt webbinarium kommer du att förstå att det är trubbiga data för att utveckla undervisningens kvalitet. I det här webbinariet visar vi vad som över tid blir mycket skarpare data för att utveckla kvaliteten i skolans mest avgörande process.

Databaserad skolutveckling i BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Här är budskapet som Sveriges Lärare snart kan gå ut med

Lärarnas två fackförbund i Sverige har blivit ett – Sveriges lärare. De håller nu på att sammanfoga två olika kulturer. Som ett resultat av det kan det bli så att de inom kort går ut med det här budskapet. Allt för att bidra till att lärare får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och bidra till att höja ambitionsnivån för alla elevers bästa.

”Som en del i vårt arbete med att bli ett enat lärarförbund, och skapa möjligheter för att utveckla professionen, ersätter vi nu Lärarförbundets sedan tidigare kända budskap `Allting börjar med en bra lärare´ med ett nytt: `Allting börjar med skickliga lärare´”.
Så tänker vi att de skulle kunna uttrycka sig.

Läs via de här länkarna om hur vi bidrar till stöd för skicklig undervisning i varje klassrum.
Nya forskningsresultat – Så utvecklades alla 187 lärarnas undervisningsskicklighet
Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken

PS. Detta är inget blame-game. Vår motivation är elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje – att stötta skolledare och lärare i arbetet med att höja kvaliteten i undervisningen på 100 miljoner lektioner.

Hälsningar från
Team BRAVOLesson

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Detta lär sig skolchefer och rektorer i utbildningen Good to Great

Kursmaterial: En inspirationsmall för att skiva en Plan för bättre och bättre undervisning

Lägg 60 minuter vid 9 tillfällen under vårtermin. Rusta dig för att leda och organisera arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet – systematiskt. Good to Great är skolchefs- och rektorsutbildningen som hjälper dig med det. Samtidigt får du stöd för att skriva din/er Plan för bättre och bättre undervisning.

Detta får du lära dig under utbildningen

  1. Så leder och organiserar skolchefer och rektorer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.
  2. Så gör rektorer som medvetet möter lärarnas känslor kring att få besök i klassrummen. Så reagerar lärarna.
  3. Detta GÖR en skicklig lärare när elever LÄR på vetenskaplig grund.
  4. Så genomför man observationer som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
  5. Så genomför man didaktiska samtal som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
  6. Så använder du systemstöd för systematik och data för analys och utveckling.
  7. Så skriver du och dina rektorer en Plan för bättre och bättre undervisning.
  8. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska.
  9. Vilka är de viktigaste detaljerna i din Plan för bättre och bättre undervisning.

Dessutom ingår tre bredda-dina-perspektiv-pass tillsammans med experter och forskare i England, Sverige och USA.

Ny kursstart den 14/2
Läs mer detaljer och anmäl dig här

“Utbildningsserien Good to great har verkligen inspirerat oss att utveckla arbetet med klassrumsbesök och därigenom öka kvaliteten på undervisningen på vår skola. Ett komprimerat upplägg med konkret material, baserat på erfarenhet och forskning.”
säger Marika Dahlström, rektor på Natur och miljöskolan i Åmål

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

100 skolchefer och rektorer fick samma fråga

Vi frågade 100 skolchefer och rektorer samma fråga: När du går in i ett klassrum, hur kan du se/hur vet du att det pågår skicklig undervisning på vetenskaplig grund? Vad de svarade på den frågan kan du läsa om längre ner.

Ingår du i den växande skara skolledare som sätter fokus på undervisningens kvalitet? Vill du rusta dig själv och dina skolledarkollegor för att leda arbetet med att utveckla undervisningen? Det som är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Helt centralt för det är att skapa samsyn kring vad lärare GÖR när elever LÄR – vad skicklig och framgångsrik undervisning på vetenskaplig grund är. Hur du gör det och utvecklar undervisningens kvalitet ingår i vår uppskattade skolchefs- och rektorsutbildning. Fokus på studiero, motivation och lärande.

Good to Great!
Lägg 60 minuter vid 9 tillfällen under vårtermin – anpassat för skolledares vardag
Kursstart den 14/2
Läs om innehåll och kursdatum

Läs mer detaljer om Good to Great och anmäl dig här

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

Nya forskningsresultat – Alla 187 lärarnas undervisning blev signifikant bättre

BRAVOLesson är ett expertkluster – praktiker, experter och forskare.
Vår forskningsbakgrund omfattar mer än 120 olika forskares insikter kring skicklig och framgångsrik undervisning.

————

Vad svarade de på frågan?

Först vill vi nämna att detta inte är något blame-game. Vi bara måste höja undervisningens kvalitet under varje läsårs 100 miljoner lektioner i kunskapsnationen Sverige. Är det någon som inte tror att alla de lektionerna systematiskt kan leda till ännu mer studiero, motivation och lärande om vi fokuserar på just det som återkommande visat sig vara mest framgångsrikt?

Vi ställde systematiskt frågan till skolchefer och skolledare under VT2023. En fråga om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Det enskilt mest frekventa svaret var: “Det var en bra fråga.”
Det näst mest frekventa svaret var: “Eleverna är aktiva.”
Majoriteten hade/gav inget svar alls på frågan.

Att tänka på: Om du själv hade fått samma fråga under en arbetsplatsträff på din skola, vad hade du svarat då?

Observationsunderlag för att skapa samsyn

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Många skolledares viktigaste nyårslöfte

Många skolchefer och skolledare sitter fast i svensk skolkultur och en organisation som har mer fokus på annat än på pedagogiskt ledarskap som går ända ut i klassrummet.
Tillhör du de många skolledare som önskar att du själv hade varit ute i klassrummen mer som ett komplement till att lärarna besöker varandra? Är du en skolledare som tidigare har tänkt:
“Det här året/den här terminen ska jag (eller vi i skolledningen) systematiskt börja observera varje lärares undervisning så att jag vet vilken kvalitet det är på undervisningen på skolan –
i varje klassrum.”

Om du vill bestämma dig för det som ett nyårslöfte har vi det stöd du behöver:
– en superkonkret plan
– ett validerat observationsunderlag på vetenskaplig grund
– ett verktyg för data och analys
Tillsammans med Linköpings Universitet har vi nu dessutom data som visar att alla lärares undervisning blir signifikant bättre om man arbetar systematiskt med observationer och reflektion. Se länk och bilaga nedan.

Om läget på din skola är så att du kan bestämma dig för att lägga 1,5 timmar per lärare under vårterminen och cirka 15.000 kr så kan vi hjälpa dig med ditt nyårslöfte. Då behöver det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande – undervisningens kvalitet – inte vänta till ett senare läsår.

Ladda hem en superkonkret plan tom med juni 2024
Alla 187 lärarnas undervisning blev signifikant bättre – nya forskningsresultat
Kontakta mig – jag vill ha hjälp för mitt nyårslöfte

Lycka till med vårterminen 2024!
hälsar Team BRAVOLesson

—————————-

Observationsunderlag för att skapa samsyn på vetenskaplig grund – läs mer

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90