Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

BRAVOLesson är app-webb-video för systematik, lektionsobservationer, kollegialt lärande - feedback till lärare på vetenskaplig grund. En ledstång för kärnan i skolans kvalitetsarbete.

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

BRAVOLesson är app-webb-video för systematik, lektionsobservationer, kollegialt lärande – feedback till lärare på vetenskaplig grund. En ledstång för kärnan i skolans kvalitetsarbete.

100 miljoner lektioner i Sverige varje läsår – vilken möjlighet!

Observera

I BRAVOLesson kan man lägga in vilket observationsunderlag som helst för fokus på vetenskapligt belagda dimensioner av god undervisning.

Reflektera

Disaktiska samtal, självvärderingar, kollegialt lärande, medarbetarsamtal och lesson/learning study blir mer systematiskt och specifikt. Video ger nya perspektiv.

Utveckla

Underlag från varje observation och statistik ger möjlighet till analys på individ-, skol- och kommun-/organisationsnivå. Bättre och bättre undervisning och lärande.

Fokus på det som lärare älskar – att undervisa!

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans undervisning

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Lyft undervisningen, arbetsglädjen och elevresultaten​

Möt Jenny och Rolf som skapat
ökat förtroende och frigjort tid

Möt Jenny och Rolf som skapat
ökat förtroende och frigjort tid

Kollegialt lärande som är systematiskt

 

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Alla lärare och pedagoger är värda att få feedback!

Möt skolchef Jonas Fors med kollegor som fått nya perspektiv

Möt skolchef Jonas Fors med kollegor som fått nya perspektiv

Undervisningen – kärnan i skolans kvalitetsarbete

 

Video om lektionsobservationer i vardagen i Filipstad

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

SENASTE NYTT FRÅN BRAVOLESSON

Ja, jag vill vara med på sändlistan så att jag får info om bättre och bättre undervisning!

Tack för ditt intresse och för att du vill vara med på vår sändlista!