App-webb-video för lektionsobservationer och kollegialt lärande

Frigör varje lärares potential

Bättre och bättre undervisning tillsammans

 

 

Fokus på det som lärare älskar – att undervisa

BRAVOLesson logo

Ta nästa steg i ert systematiska
förbättringsarbete – vi hjälper er

 

Alla lärare och pedagoger är värda att få feedback!
Men bara 11 procent får det enligt Novus undersökning.

Observera

I BRAVOLesson kan ni lägga in vilket observationschema som helst för fokus på vetenskapligt belagda dimensioner av god undervisning – eller lägger ni in olika för olika situationer och/eller olika delar av er organisation. Med dessa samlar ni data för samtal och reflektion.

Samarbeta

Självvärderingar, auskultation, medarbetarsamtal, lesson/learningstudy, coaching och samarbete blir mer specifikt och mer upplyst. Alla blir sedda, får tillsammans underlag för reflektion samt mer perspektiv på klassrumspraktiken och på vad som kan förbättras.

Förbättra

Underlag från varje observation och statistik ger möjlighet till analys på individ-, skol- och kommun-/organisationsnivå. Ni kan sätta mål. Verksamheten kan utvecklas och personalen kan växa.

Häng med när vi lyfter både undervisningen och elevresultaten – tillsammans!

Kunskapsbank och nyheter

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna! Stockholm 26/4

Välkommen till en nationell och mycket konkret konferens om den mest outnyttjade möjligheten för den svenska skolan att öka arbetsglädjen och förbättra elevresultaten – feedback till lärare.   Konferensens huvudfokus ligger på hur de lärare, skolledare och huvudmän...

read more

Ytterligare tre kommuner väljer BRAVOLesson för alla skolor

Många nya kunder under höstterminen och i samband med terminsstarten. Vi är glada över att fler och fler enskilda skolor väljer att satsa på bättre och bättre undervisning. Skolor som tidigare hade licenser för rektorerna väljer att koppla på alla lärare med egna...

read more

Så här säger våra kunder

På skolan har vi ett öppet klimat där vi gärna delar med oss av erfarenheter i undervisningen, ber om feedback eller råd från våra kollegor men ofta sker det över en kopp kaffe eller i förbifarten. Med BRAVOLesson får vi en struktur för vårt kollegiala lärande så att så mycket som möjligt av erfarenheten bevaras och ständigt leder till en utvecklad och bättre undervisning.

Anela Jasarevic, Biträdande rektor, Framstegsskolan

 

”Ett spännande digitalt hjälpmedel för att utveckla kärnan i all skolutveckling. Ledarskapet – Undervisningen – Läraren. Vi kan inte sitta och titta på när vi vill leda denna utveckling därför valde vi att samarbeta med Bravo Lesson.”

Jens Levin, Rektor, Plusgymnasiet i Kristianstad

”Skolans resultatutveckling finns i stora delar i utvecklingen av lärarens ledarskap och undervisning. En tydlig undervisningsprocess och en utvecklad feedbackkultur med klassrumsobservationer kommer att föra vår verksamhet framåt. BRAVOLesson kommer att hjälpa oss att skapa en tydlighet, utveckla vår feedback samt på ett enkelt sätt kunna följa upp våra klassrumsobservationer. Med BRAVOLesson kommer vi att gå från ord till handling.”

Fredrik Hammarström, Rektor, Söråkers skola

”På Sickla skola arbetar vi målmedvetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån aktuell forskning vill vi nu systematisera feedback till (och mellan) våra lärare, med syfte att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen ytterligare. Därför väljer vi att använda oss av BRAVOLesson.”

Åsa Portelius, Rektor, Sickla skola i Nacka kommun

Video om lektionsobservationer i vardagen i Filipstad

App-webb-video för bättre och bättre undervisning

Successful Schools Sverige
Väverigatan 1
29 154 Kristianstad
Sverige
+46 (0)10 – 516 40 90
info@successfulschools.se