Bättre och bättre undervisning och lärande

BRAVOLesson är app-webb-video för processen kring lektionsobservationer och kollegialt lärande. På vetenskaplig grund får din skola verktyg för kärnan i er skolas systematiska kvalitetsarbete - feedback till lärare.

 

 

Lyft både undervisningen, arbetsglädjen och elevresultaten

Observera

I BRAVOLesson kan ni lägga in vilket observationschema som helst för fokus på vetenskapligt belagda dimensioner av god undervisning.

Reflektera

Självvärderingar, kollegialt lärande, medarbetarsamtal, lesson/learning study, coaching och samarbete blir mer specifikt och mer upplyst.

Utveckla

Underlag från varje observation och statistik ger möjlighet till analys på individ-, skol- och kommun-/organisationsnivå.

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Alla lärare och pedagoger är värda att få feedback!

Möt skolledaren Daniel Söderberg som med kollegor utvecklar undervisningen

på Allbo Lärcenter

Möt skolledaren Daniel Söderberg
som med kollegor utvecklar undervisningen på Allbo Lärcenter

Nästa steg i ert systematiska kvalitetsarbete

Möt skolchef Jonas Fors med kollegor som fått nya perspektiv

Möt skolchef Jonas Fors med kollegor som fått nya perspektiv

Stöd för ditt pedagogiska ledarskap

 

Video om lektionsobservationer i vardagen i Filipstad

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

SENASTE NYTT FRÅN BRAVOLESSON

Ja, jag vill vara med på sändlistan så att jag får info om bättre och bättre undervisning!

Tack för ditt intresse och för att du vill vara med på vår sändlista!