Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

BRAVOLesson är app-webb-video för systematiska lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare på vetenskaplig grund. En ledstång för dig och din skolas arbete med kärnan i skolans kvalitetsarbete.

Lyft både undervisningen, arbetsglädjen och elevresultaten

Observera

I BRAVOLesson kan ni lägga in vilket observationschema som helst för fokus på vetenskapligt belagda dimensioner av god undervisning.

Reflektera

Självvärderingar, kollegialt lärande, medarbetarsamtal, lesson/learning study, coaching och samarbete blir mer specifikt och mer upplyst.

Utveckla

Underlag från varje observation och statistik ger möjlighet till analys på individ-, skol- och kommun-/organisationsnivå.

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans undervisning

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Bättre och bättre undervisning och lärande

Möt Jenny och Rolf som skapat
ökat förtroende och frigjort tid

Möt Jenny och Rolf som skapat
ökat förtroende och frigjort tid

Kollegialt lärande som är systematiskt

 

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Alla lärare och pedagoger är värda att få feedback!

Möt skolchef Jonas Fors med kollegor som fått nya perspektiv

Möt skolchef Jonas Fors med kollegor som fått nya perspektiv

Fokus på det som lärare älskar – att undervisa

 

Video om lektionsobservationer i vardagen i Filipstad

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

SENASTE NYTT FRÅN BRAVOLESSON

Ja, jag vill vara med på sändlistan så att jag får info om bättre och bättre undervisning!

Tack för ditt intresse och för att du vill vara med på vår sändlista!