+46 (0)10 – 516 40 90 info@bravolesson.se

 

 

Bättre och bättre undervisning...

... och lärande. BRAVOLesson är app-webb-video för processen kring lektionsobservationer och kollegialt lärande. På vetenskaplig grund får din skola verktyg för kärnan i er skolas systematiska kvalitetsarbete - feedback till lärare. 

 

 

Lyft både undervisningen, arbetsglädjen och elevresultaten

Observera

I BRAVOLesson kan ni lägga in vilket observationschema som helst för fokus på vetenskapligt belagda dimensioner av god undervisning.

Reflektera

Självvärderingar, kollegialt lärande, medarbetarsamtal, lesson/learning study, coaching och samarbete blir mer specifikt och mer upplyst.

Utveckla

Underlag från varje observation och statistik ger möjlighet till analys på individ-, skol- och kommun-/organisationsnivå.

Alla lärare och pedagoger är värda att få feedback!

Möt rektor Sven-Erik Berg
som känner att det blivit tydligt och enkelt

Möt rektor Sven-Erik Berg
som känner att det blivit tydligt och enkelt

Nästa steg i ert systematiska kvalitetsarbete

Möt skolchef Jonas Fors med kollegor
som fått nya perspektiv

Möt skolchef Jonas Fors med kollegor som fått nya perspektiv 

Stöd för ditt pedagogiska ledarskap

Läsårssummering

När semestern nu står för dörren så summerar vi ett spännande och intensivt andra läsår sedan BRAVOLesson lanserades i augusti 2017. Tillsammans med kunder och...

read more

 

Video om lektionsobservationer i vardagen i Filipstad

Bättre och bättre undervisning

 

 

SENASTE NYTT FRÅN BRAVOLESSON

Ja, jag vill vara med på sändlistan så att jag får info om bättre och bättre undervisning!

Tack för ditt intresse och för att du vill vara med på vår sändlista!