Skicklig undervisning i varje klassrum börjar här

                                                    

Vill du skapa utvecklingsglädje och tillsammans sätta systematiskt fokus på detaljerna i undervisning på vetenskaplig grund? Undervisning som leder till studiero, motivation och lärande. Vi erbjuder skolchefer och rektorer med systematiska ambitioner:
– Observationsunderlag för samsyn på vetenskaplig grund
– App-webb-video för lektionsobservationer och analys
– Utbildning för skolchefer, rektorer och nyckelpersoner

Varför BRAVOLesson? →

Good to
Great!

Good to

Great!

Skicklig undervisning i varje klassrum börjar här

                                                    

Vill ni skapa utvecklingsglädje och tillsammans sätta systematiskt fokus på detaljerna i skicklig undervisning som leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling – vi hjälper skolchefer och rektorer med systematiska ambitioner.

Varför BRAVOLesson? →

Good to
Great!

Skicklig undervisning i varje klassrum börjar här

                                                    

Vill ni skapa utvecklingsglädje och tillsammans sätta systematiskt fokus på detaljerna i skicklig undervisning som leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling – vi hjälper skolchefer och rektorer med systematiska ambitioner.

Varför BRAVOLesson? →

Nu kan lärare och skolledare se, prata om och utveckla detaljerna…

                                                    

… i den undervisning som forskarna återkommande konstaterat leder till studiero, motivation och lärande. Vad GÖR en skicklig lärare? Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken beskriver det med konkreta iakttagbara läraraktiviteter.

Läs om underlaget →

“Som ett resultat av det har lärare läst boken och vissa av dem har också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”


Maria Franzén, biträdande rektor, Tiundaskolan, Uppsala kommun

Det systematiska sättet att höja
kunskapsresultaten i varje klassrum
                                      

100-tals skolor i Norden använder BRAVOLesson som är app-webb-video för auskultation, lektionsobservationer, självreflektion, learning studies etc. och systematik över tid.

Så funkar det →

Boka visning →

Det systematiska sättet att höja
kunskapsresultaten i varje klassrum
                                      

100-tals skolor i Norden använder BRAVOLesson som är app-webb-video, en platform, för auskultation, lektionsobservationer, självreflektion, learning studies etc. och systematik över tid.

Så funkar det →

Boka visning →

“För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”

Kajsa Andersson Lundblad, FoU-chef, Norrköpings kommun 

Fördelarna med BRAVOLesson

Evidensbaserat och
systematiskt

Allt på ett och
samma ställe

Statistik för analys
och utveckling

Kärnan i kvalitetsarbetet inom alla skolformer

                                                    

Fokus på det som lärare älskar  –
att undervisa  – och vad det leder till.

Läs mer →

Boka visning →

Underlagen ni vill använda för att utveckla undervisningen – tillsammans

                                                    

I BRAVOLesson kan ni använda precis de underlag som ni väljer eller som ni själva utformat för systematisk återkoppling till/mellan lärare och för reflektion på vetenskaplig grund.

Se vårt evidensbaserade underlag →

Se vårt bibliotek →

 

Allt på ett och samma ställe

                                                    

Alla underlag från lektionsbesök och auskultation samlas i BRAVOLesson för:

  • Lärarnas reflektioner och didaktiska samtal
  • Rektors medarbetarsamtal
  • Skolchefens kvalitetsdialoger
  • Video för att se och prata om undervisning –
    samtidigt

Läs mer →

Boka visning →

Statistik för att se att undervisningens
kvalitet utvecklas och leder till lärande

                                                    

Lämna stadiet ”det känns som att det blivit bättre” bakom er. BRAVOLesson ger er konkreta data.

  • Se styrkor, utvecklingsområden och progression
  • På individ-, skol- och kommunnivå.
  • Jämför med elevernas kunskapsutveckling.

Läs mer →

Boka visning →

Titta på och prata om undervisningen – samtidigt!

                                                    

Läraråterkoppling med video är det som enligt
forskning har allra starkast påverkan på elevernas lärande. Lärare gör självvärderingar eller bjuder in kollegor/skolledare för respons sida vid sida eller på distans. Dela goda exempel.

Läs mer →

Boka visning →

 

Utbildning för skolledare
med systematiska ambitioner

                                                    

Vi erbjuder utbildning, handledning och stöd för
skolchefer och rektorer som vill leda och
organisera systematiskt arbete för att utveckla
skicklig undervisning i varje klassrum.

Läs mer och boka →

 

“I vår kommun har vi Lärande i Fokus för utveckling av pedagogiska relationer och ledarskapet i klassrummet. Vi har många utvecklingsområden: resultat, närvaro m.m. BravoLesson kan hjälpa oss att få syn på vad som sker i klassrummet. Att skapa en dialog utifrån hur det egentligen är utvecklar undervisningen och får våra elever att kunna lyckas bättre.”

Eva Svensson Förvaltningschef Utbildning Oxelösunds kommun

 

“Vårt arbete har bidragit till ett ökat och ömsesidigt förtroende på skolan.”

Rolf Isaksson, rektor, Beringskolan, Örkelljunga kommun

“Alla lärare på min skola ska vara riktigt skickliga!
Tillsammans utvecklar vi ett viktigt område åt gången.”

Jessika Müller, Rektor, Trolle Ljungby skola

Nyheter

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90