Skolchefer – så leder ni rektorernas fokus på likvärdig undervisning i varje klassrum

UPPSKATTAT FRUKOSTWEBBINARIUM i REPRIS

“Jag var jätteimponerad av innehållet i webbinariet!”
“Ett riktigt värdefullt webbinarium.”

tycker två av snart 100 skolchefer som deltagit tidigare

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som är skolchef tillsammans med rektorerna leder arbetet med fokus på undervisningens kvalitet. Vi visar hur du kan följa upp hur undervisningen och lärarnas skicklighet för lärande utvecklas på varje skola och för hela organisationen över tid.
Fler och fler sätter systematiskt fokus på det som forskning och alla är överens om har störst påverkan på studiero, motivation, lärande och elevernas kunskapsutveckling – lärarnas undervisning.

Tema:
För undervisningen och lärandet framåt.
Systematik, lektionsobservationer, kollegialt lärande, reflektion och feedback till lärare.

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef kan leda arbetet.

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för elevernas lärande
 • Rusta rektorerna så att de känner sig trygga att genomföra arbetet på sina skolor på vetenskaplig grund
 • Led tillsammans med rektorerna för att organisera deras arbete tillsammans med lärarna på varje skola
 • Tackla de 5 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Genomför kvalitetsdialoger 2.0 med data och analys av undervisningens kvalitet på skol- och kommunnivå
 • Jämför med progressionen i elevernas kunskapsutveckling över tid
 • Säkerställ att arbetet som ni kommit överens om blir genomfört på varje skola

 

Två nya datum:
Den 11/11 och den 18/11. Klockan 07.30.

Anmälan
Välj datum och skriv till info@bravolesson.se

———————————————

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30
. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp (no-show) debiteras man med 400 kr exkl. moms.

———————————————

Bilderna nedan visar hur undervisningens kvalitet har utvecklats för alla lärarna på en skola från en termin ett läsår till samma termin nästa läsår avseende fem dimensioner av undervisningen som forskning igen och igen visat leder till lärande.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Dimension 5 av 10 i klartext. Vad GÖR en skicklig lärare?

Från abstrakt till konkret. Sedan 2017 har 1800 systematiska lektionsobservationer, med påföljande samtal med respektive lärare, gjort det möjligt att beskriva vad skickliga lärare gör i klassrummet. Det finns nu i klartext med iakttagbara läraraktiviteter i fyra utvecklingssteg för 10 dimensioner av undervisning som forskning igen och igen visat leder till studiero, motivation och lärande.

En katapult för kollegialt lärande
Det är samlat i det användarvänliga observationsunderlaget och i boken om Undervisningsskicklighet i praktiken. Det hjälper lärare och skolledare att konkret se, prata om och tillsammans utveckla god undervisning till att bli ännu bättre.

Utbildning för förankring
Fler och fler skolor och kommuner sätter just nu mer fokus på undervisningen och vad den leder till. För förankring, fördjupning och samsyn kring hur man systematiskt utvecklar undervisning utifrån evidens har vi skapat kompetensutveckling på temat Vad GÖR en skicklig lärare? Den tar upp hur man skapar känslan där lärare känner sig bekräftade och får möjlighet till reflektion kring sin egen praktik. Den här terminen har flera kommuner bokat denna för alla sina rektorer.

Ladda ner hela kapitlet för dimension 5 Användning av respons för lärande

Beställ observationsunderlaget och boken Undervisningsskicklighet i praktiken

Boka utbildningen Vad GÖR en skicklig lärare?

—————————-

Från senaste utbildningstillfället i en kommun med 11 deltagande skolledare:

“Mycket bra input och genomförande!”

Omdöme i snitt för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck: 3,62 av 4 möjliga.

 

Hälsningar från
Team BRAVOLesson och våra partners
Skolkompaniet och Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För rektorer – ny kompetensutveckling: Vad GÖR en skicklig lärare?

Bygg förbättringskapacitet för lärandefokus

Detta är en extremt konkret utbildning. Målgruppen är skolchefer som vill rusta rektorerna, eller rektorer som vill rusta sig själva, för att kunna fokusera på att utveckla undervisningens kvalitet för lärande.
Utbildningen är en introduktion för att skapa samsyn kring förbättringsteorin som kan sägas vara en grund för skolans kompensatoriska uppdrag: lärares undervisning gör skillnad för elevernas lärande och undervisningen går systematiskt att utveckla genom observationer, reflektion samt kollegialt lärande utifrån evidens.

Utbildningen gör det möjligt för rektorer att känna sig trygga och säkra kring den mest centrala delen i uppdraget som pedagogisk ledare. Det handlar om ansvaret att över tid utveckla och säkerställa likvärdig och skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum för ökad måluppfyllelse.

Utbildningen gör det möjligt för rektorer:

 • att på riktigt bli förtrogna med den praktiknära forskning kring allmändidaktik som över tid visat vad som verkligen leder till lärande
 • att kunna se skicklig undervisning när den händer i klassrummet.

Det är samtidigt en introduktion till observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken med iakttagbara läraraktiviteter baserade på 1800 lektionsobservationer. Det beskriver konkret hur en skicklig lärare leder undervisningen i klassrummet kring det som forskning över tid visat leder till studiero, motivation och lärande. Det är ett underlag för att se, prata om och utveckla skicklig undervisning.

Ur innehållet i denna workshop med föreläsning:

 • Hur ser ni på lektionsobservationer som förbättringsteori? Vad säger forskningen?
 • Vad GÖR en skicklig skolledare som främjar undervisning och lärande? Vad säger forskningen?
 • Vad GÖR en skicklig lärare? Iakttagbara läraraktiviteter baserade på forskning och 1800 lektionsobservationer.
 • Vad förväntar sig eleverna av sina lärares undervisning? Vad säger forskningen?
 • Hur genomför man systematiska lektionsobservationer och didaktiska, formativa och reflekterande samtal? Våra erfarenheter.

Målgrupp: Skolchefer, rektorer och förstelärare.

Omfattning: Halv- eller heldag på plats hos er i kommunen eller på skolan.

Pris från: 13.800 kr exkl. moms resa och logi för en halvdag

Utbildningen genomförs av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens som har skapat observationsunderlaget och genomfört 1000-tals lektionsobservationer med därpå följande didaktiska samtal med varje lärare.

Intresserad? Kontakta och boka via info@bravolesson.se

Läs mer här om våra utbildningar

—————————-

Från senaste utbildningstillfället i en kommun med 11 deltagandeskolledare:

“Mycket bra input och genomförande!”

Omdöme i snitt för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck: 3,62 av 4 möjliga.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Debatt: Behöriga lärare är fel ambitionsnivå

En del elever får möjlighet att lära sig mer och andra mindre, år efter år. Det går att ändra på, det har forskning och praktiker redan visat. För att detta ska ske måste undervisningen observeras och analyseras så att ALLA lärare kan utveckla sin förmåga att leda elevernas lärande.
De 100 miljoner lektioner som genomförs varje läsår i Sverige kan leda till ännu mer lärande för eleverna än vad det gör idag. Ska Sverige vara en kunskapsnation måste debatten efter valet och skolans uppmärksamhet riktas mot hur olika lärare leder undervisning och hur det påverkar elevernas lärande. Professionsutveckling som en del av skolvardagen på varje skola. Att tillsammans få glädjas åt att utvecklas i sin yrkesroll.

Läs aktuell debattartikel

Skriven av:
Bitr. Prof. Marcus Samuelsson
Lärarutbildare och forskare i pedagogik, Linköpings universitet. Har under årtionden i olika projekt observerat hur olika lärare leder undervisning.

Prof. Sir George Berwick
Ledde ledarskapsstrategin för Londons skolors turnaround på 2000-talet. Breda och djupa erfarenheter av skolsystem i olika länder, inklusive Sverige.

Urban Hansson, Skolkompaniet
Skolutvecklare som har genomfört 1000-tals lektionsobservationer. F.d. chefsutbildnings-ansvarig på Försvarshögskolan. Arbetat med utbildningsinspektion för Skolverket.

Bernt Friberg, Fibbla Kompetens
Skolutvecklare som har genomfört 1000-tals lektionsobservationer. F.d. lärare och rektor.

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson
Skolutvecklare och specialist på lektionsobservationer, skolans systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90