Nytt läsår och 100 miljoner lektioner – 5 råd för att utveckla undervisningens kvalitet för lärande på din skola

Bildtext: Ett litet tips också – låt alla lärarna på din skola filma en egen lektion och göra en självvärdering. En sådan är alltid värdefull eftersom videofeedback till lärare enligt Hattie är det starkaste verktyget av alla för att förbättra elevernas lärande.

 

HÄR FÖLJER VÅRA 5 RÅD

Vår vision är – fantastisk undervisning i varje klassrum! Vårt arbete mot visionen och alla möten tillsammans med kunder och partners gör att vår erfarenhetsbas växer. Här är våra konkreta råd för det nya läsåret.

1. Planera som Gun och Nina
Vi känner två rektorer som innan läsåret startar planerar en sak innan allting annat som ska planeras. Gun Palmqvist på Ferlinskolan i Filipstad och Nina Thunebro på Bureskolan i Skellefteå lägger in alla sina lektionsobservationer under läsåret i kalendern. Därefter planerar de allting annat. Uppdraget att säkerställa undervisningens kvalitet är viktigast för dem. Så här tänker Gun – se video.

2. Fokusera på ledarskapet i klassrummet för studiero hela det här läsåret – systematiskt!
Ledarskap och studiero är likvärdighetsfrågor. Vad skulle hända med elevernas lärande om alla lärare på din skola, eller i hela Sverige, fick stöd för att tillsammans bli riktigt bra ledare i klassrummet?
Parkera Skolinspektionens observationsschema och skaffa istället professor Marcus Samuelssons observationsschema med fokus på ledarskapet i klassrummet. Läs om det och titta på ett smakprov i vårt bibliotek – se exempel 2.8.

3. Skriv en plan för bättre och bättre undervisning
Undersökningar visar att det som är minst systematiskt i skolans kvalitetsarbete är fokus på undervisningens kvalitet. Vi ser ett mönster bland våra kunder – det händer mer på de skolor där man skriver en konkret plan om varför, vad som ska göras och vad det ska leda till i undervisningen. Här är ett exempel på plan från en kommun.

4. Organisera för systematik
Släpp “Two stars and a wish” och sluta dutta lite här och där i Skolinspektionens observationsschema. Låt förstelärarna tillsammans med rektor ta på sig ledartröjan för att systematisera lektionsobservationer, kollegialt lärande, didaktiska samtal och återkoppling till lärarna på vetenskaplig grund. Samla underlag och data systematiskt så att ni får underlag för att se styrkor och utvecklingsområden – se video.

5. Kalibrera er gemensamma uppfattning om vad som är kvalitet i undervisning för lärande 
Besök samma lektion då och då i par för att efteråt diskutera hur ni uppfattade olika dimensioner av lektionen och undervisningen utifrån det observationsunderlag som ni systematiskt använder. I BRAVOLesson finns ett nytt kraftfullt verktyg för det – se video.

+ 1 Råd för onlineundervisning
Spela in onlinelektionerna i Teams, Google eller Zoom och gör en självvärdering eller be om feedback från någon kollega.
Så här funkar det i BRAVOLesson.
Vårt observationsunderlag för onlineundervisning hittar du i vårt bibliotek – se exempel 2.12.

Boka en 30-minuters webbdemo
Intresserad? Om du vill se hur BRAVOLesson ger systematiskt stöd för ditt och ert arbete så kan du här boka en webbdemo på en tid som passar dig/er.

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90