Om John F Kennedy hade varit generaldirektör för Skolverket

“We choose to go to the moon” sade John F Kennedy i ett tal 1962. Hans ledarskap och tydliga kommunikation förenade och fick många att se möjligheter.
Nu behövs ett nytt ledarskap för skolan. Ett ledarskap som motiverar både lärarna och alla som är ansvariga för skolans systematiska kvalitetsarbete. Undervisningens kvalitet är det som forskning visat har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Vi valde fokus på skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.”

Så tydligt kan en generaldirektör för Skolverket eller en skolminister kommunicera i stil med president John F Kennedy.

Om en vecka startar vårterminen och 53 miljoner lektioner innan det ringer ut till sommarlov. Det går att börja arbetet med systematiskt fokus redan nu!

Gott Nytt År! från oss på BRAVOLesson

Läs mer

Goda nyheter – nya forskningsresultat från oss och Linköpings Universitet

Superkonkret plan bättre undervisning redan under VT2024

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Efter PISA – så lyfte London sina skolor till att bli de bäst presterande i England

Tid11 Januari 2024 07:30 – 08:30
Plats: Webbinarium

Ett högaktuellt, mycket uppskattat och kostnadsfritt webbinarium i repris den 11 januari 2024 kl. 7.30 – 8.30

I början av 2000-talet var kunskapsresultaten låga och det var kaos i många av Londons skolors klassrum. Men på bara några år lyckades stadens skolor inte bara vända trenden, de gick till att vara de bäst presterande i England. Idag under 2020-talet har Londons skolor fortfarande höga kunskapsresultat jämfört med övriga delar av England och även i en internationell jämförelse med andra stor- och huvudstäder.

I detta webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska plan punkt för punkt. De satte fokus på undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.

Presenteras på svenska efter en kort introduktion av en av våra samarbetspartners, Professor Sir Georgs Berwick, en av hjärnorna bakom Londons turn-around.

INNEHÅLL
– Londons strategi och taktik – i detalj
– Insikter från vårt arbete i Sverige tillsammans med Linköpings Universitet
– Nu är förutsättningarna på plats för att “göra en London” även i din kommun

Klicka här för att anmäla dig

God Jul och varmt välkommen!
önskar

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson och Prof. Sir George Berwick, London

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls den 11/1 mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Vid anmälan och sedan “no-show” förbehåller vi oss rätten att debitera med 1.100 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Utbredda och okända brister i undervisningen på svenska skolor

Vi har observerat 504 lärares undervisning i alla klassrum på 30 svenska skolor – kommunala skolor och friskolor. Efteråt hade vi ett individuellt bekräftande och reflekterande samtal med alla lärarna. Vi fokuserade på 10 dimensioner av skicklig undervisning baserat på vad 120 forskare kommit fram till är framgångsrikt – som leder till studiero, motivation och lärande. Med andra ord vad lärare gör när elever lär. Vi samlade data som har analyserats i ett samarbete mellan experter och forskare vid Linköpings Universitet. Resultaten visar att:

  • Det finns utbredda och okända brister undervisningen. Ett exempel: Under 60 procent av lektionerna var det inte fokus på att lära, utan på att göra. ***
  • Goda nyheter! När vi besökte 187 av lärarna en gång till var alla 187 lärarnas undervisning signifikant bättre. Även de redan skickliga lärarna blev skickligare.

– Analysen av för- och efterobservationer visar på betydande utveckling. Våra seminarier diskuterar hur förändringen av lärares sätt att undervisa skickligare kan påverka elevernas kunskapsresultat och skolkulturen i Sverige, säger Bitr. professor Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet.

Det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande. Det genomförs 100 miljoner lektioner varje läsår.

– Resultaten från vår analys innebär möjligheter för varje lektion – för rektorer, lärare och alla elever. Den stora möjligheten är att skolledare fokuserar på att alla lärare i skolvardagen arbetar med att utveckla sin undervisning tillsammans med skolledning och kollegor – systematiskt och på vetenskaplig grund. För detta behövs inga kostsamma reformer som dröjer eftersom det redan ingår i skolans uppdrag, säger Mats Rosenkvist, grundare BRAVOLesson.

Seminarium: Professionsutveckling i praktiken 31/1, 2024
Förbättrad undervisning som ett resultat av observationer och coachning

Den 22 november hade vi ett första seminarium på detta tema vid Linköpings Universitet i vårt samarbete mellan experter och forskare. Då presenterade och diskuterade vi analysen och resultaten av arbetet.

Läs en summering från vårt första seminarium den 22 november

Den 31 januari presenterar vi den färdiga rapporten och fler insikter om undervisningen i den svenska skolan.

Anmäl dig till seminariet den 31/1 här

*** Allt arbete med observationer och samtal är genomförda av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens.

——————–

För mer information:

  • Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-57 47 80, mats@bravolesson.se
  • Bitr. professor Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet, 013-28 10 52, marcus.samuelsson@liu.se
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Sundbyberg satsar på ny skolchefs- och rektorsutbildning

Sundbyberg Stads skolchefer och alla rektorer påbörjar nu samma utbildning som representanter för andra kommuner gått tidigare – Good to Great. En utbildningsserie som rustar dem för att organisera och leda ett systematiskt arbete med att utveckla undervisningens kvalitet i varje klassrum.

Good to Great handlar om hur man konkret gör så att det känns meningsfullt för alla lärare och att utvecklingen därför kan bli framgångsrik. Utbildningen är utformad med nio innehållsrika 1-timmars pass för att kunna passa in i den intensiva arbetsvardag som skolledare på olika nivåer har. Inga krav på inläsning före respektive pass men väl reflektioner efteråt. Målet med utbildningen är att deltagarna under tiden skriver en plan för bättre och bättre undervisning.

Förutom den öppna utbildningen som har rullat för andra gången under HT 2023 så har även andra skolor och kommuner bokat egna varianter av utbildningsserien, exempelvis Hagfors kommun och Lust & Lära.

– Vi har arbetat i flera år med att utveckla undervisningens kvalitet i Sundbybergs stads skolor, med avstamp i forskning och beprövad erfarenhet och med fokus på kollegialt lärande. Med BravoLesson får vi nu bra verktyg för att systematiskt följa upp undervisningen över tid, vilket kommer att bidra till vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Marie Truedsson, Bildningsdirektör, Sundbybergs Stad.

Läs mer om utbildningens innehåll och anmälan VT 2024 här

Tidigare deltagare om Good to Great!
“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

———————————–

För mer information: Mats Rosenkvist, mats@bravolesson.se, 0709-57 47 80

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90