Vi säger grattis till Jessika Müller av två anledningar. Hon har sedan 2019 haft fokus på att konkret utveckla undervisningens kvalitet för elevernas studiero, motivation och lärande. Hon har lyckats skapat en professionell kultur tillsammans med lärarna på vetenskaplig grund. Se en video om hur systematik, fokus och empati har lett till skickliga och stolta lärare.
Jessika är rektor på Trolle Ljungby skola och det har hon nu i dagarna varit i fem år. Det är relativt ovanligt i svensk skola. Endast drygt 20 procent av Sveriges rektorer är kvar och gör skillnad på samma skolenhet efter fem år.

Video (1:18 min) där Jessika och en av lärarna på skolan berättar om HUR

Boka ett webbmöte med Jessika via den här länken om du vill veta mer om hur man skapar en professionell kultur

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90