Inför Almedalen – skoldebatten pågår medan fokus nu flyttas till en viktigare fråga inför framtiden

Nästa vecka startar Almedalen. Då och vid flera andra tillfällen under sommaren kommer skolan att debatteras. Samtidigt pågår en förändring i svensk skola: fler och fler börja sätta systematiskt fokus på att utveckla det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande – undervisningens kvalitet. Det som fortfarande är försummat på många håll i skol-Sverige.
Den frågan är dock inte synlig i debatten trots att det är undervisningen som är skolans kärnverksamhet under mer än 100 miljoner lektioner varje läsår
.

Vi har haft möten med skolchefer och rektorer precis varje vecka under hela det gångna läsåret. På så sätt har vi en mycket god bild av nuläget och vilka behov som finns i kommuner och på enskilda samt fristående skolor. Dialogen har handlat om hur skolledare tillsammans med lärarna organiserar systematiskt fokus på att utveckla skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Alla har hållit med om att det har störst påverkan. Vissa har bestämt sig för att börja arbeta systematiskt medan andra har valt att vänta.

Under det här läsåret har:

 • 100 skolor och hela kommuner valt observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken för att kunna nå samsyn kring vad som är kvalitet i undervisningen på vetenskaplig grund. Läs mer.
 • fler hela kommuner bestämt sig för att börja med BRAVOLesson, exempelvis Oxelösunds kommun.
 • fler skolor börjat använda BRAVOLesson för systematik i Avesta, Eslöv, Emmaboda, Linköping, Norrköping, Stockholm, Uppsala… därtill har mer än 30 procent av alla skolor och kommuner på Island börjat använda BRAVOLesson.

Dessutom har vi och våra partners bland annat:

 • startat planeringen av ett 3-årigt projekt tillsammans med Linköpings Universitet. Läs mer.
 • startat utbildningen Good to Great! som rustar skolchefer och rektorer för att leda arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet. Lös mer.
 • genomfört utvecklingsarbete i kommuner där undervisningens kvalitet och lärarnas utvecklingsglädje gjort stormsteg redan första terminen. Läs mer.

Nu börjar vi snart ledighet och vila inför fortsatt fokus på skicklig undervisning nästa läsår. Vi hoppas att du/ni också har möjlighet till det!

PS. Nedan kan du ladda ner bilden/illustrationen ovan.


Glad midsommar!

Mats Rosenkvist, grundare BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så här gör skolchef Lena Lingman och hennes skolledare

Lena Lingman är ansvarig för Hudikskolan och Hudikgymnasiet. Under våren och fram till och med augusti deltar hon och de tre övriga skolledarna i organisationen tillsammans, via webben, vid nio pass om 60 minuter i utbildningsserien Good to Great.
De rustar sig själva för att leda kärnan i skolans kvalitetsarbete – att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet på vetenskaplig grund.
I utbildningen ingår handledning för att de skriver en Plan för bättre och bättre undervisning inför de kommande läsåren.
En ny omgång av utbildningen startar i augusti.

“En konkret utbildning som varvar både inspiration och handfasta exempel. Det är inte en plan för punktinsatser att kopiera och klistra in utan upplevs snarare som en introduktion till ett långsiktigt förhållningssätt för ständiga förbättringar av undervisningen.”
säger Lena Lingman, skolchef, Hudikskolan och Hudikgymnasiet

Ny kursstart i augusti – anmäl dig nu
Nästa omgång av den här utbildningen startar den 30/8 och pågår under hösten till och med slutet på november. Begränsat antal platser.

Läs mer och anmäl dig/er här

Utbildningen handlar om samma systematik som Uppvidinge kommun har haft när de under VT2023 (med start i januari – se de översta fem graferna) utvecklat undervisningens kvalitet så här mycket.

 

Med andra ord, 4:e generationens skolutveckling med lärandefokus, systematik och databaserad analys.

Andra aktuella utbildningar

 1. Vad GÖR en skicklig lärare? På plats hos er.
  Inte vad ÄR en skicklig lärare utan vad GÖR en skicklig lärare på vetenskaplig grund.
 2. Coaching av lärare in USA. 19/6
  Ges på engelska av Howard Pitler, Emporia State University, med svensk tolk som stöd.
 3. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska. 29/8
  Eller: Vad pratar vi om och vad pratar vi inte om? Vad/hur dokumenterar vi och vad/hur dokumenterar vi inte?
 4. Inventera undervisningens kvalitet på din skola. På plats hos er.
  Inventera och utveckla undervisningens kvalitet med stöd av oss. Vi besöker varje klassrum på din skola.

Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar!
Sommarhälsningar!

Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Kvalitetsdialoger där skolchefer och rektorer kan analysera data om undervisningens kvalitet – frukostwebbinarium den 27/6

Skolans kvalitetsdialoger utan data om det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande – undervisningens kvalitet – är som kaffe utan grädde.

Under detta frukostwebbinarium visar vi hur man systematiskt samlar data och hur det kan se ut som underlag för analys av undervisningens kvalitet på skolan och i hela kommunen. Hur skolchefer och rektorer kan se de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Hur de kan se lärarkollegiets styrkor och utvecklingsområden och hur ert arbete tillsammans med lärarna leder tlll utveckling över tid – progressionen av undervisningens kvalitet. Den typ av data som gör att Uppvidinge kommuns skolledare och lärare kan se och glädjas över hur mycket bättre undervisningen har blivit under VT2023. Se graferna ovan.

Just de graferna visar utvecklingen för dimensionerna: Mål som utgångspunkt för lärande, Lärandemiljö, Elevernas delaktighet i lärandet, Synliggörande av lärandet och Användning av respons för lärande. Varje skola/kommun/organisation väljer själv vad man vill sätta fokus på.

Kostnadsfritt frukostwebbinarium
Den 27/6 och 15/8 kl. 07.30 – 0830
Anmäl dig här

NYHET!
Under frukostwebbinariet visar vi också vår nya vy i BRAVOLesson som specifikt är utvecklad för kvalitetsdialoger mellan skolchefer-rektorer och rektorer-lärare. Den visar progressionen av undervisningens kvalitet över tid i en och samma vy. Därtill visar den data över hur arbetet i processerna för att utveckla undervisningen fortlöper.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90