NYHET! Observationsunderlaget
Undervisningsskicklighet i praktiken
med iakttagbara läraraktiviteter

“För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”

Kajsa Andersson-Lundblad
FoU-chef UBKNorrköpings kommun

Nu kan lärare och rektorer se, prata om och utveckla undervisningsskicklighet i praktiken

Den största fördelen med det nya observationsunderlaget är att det för varje dimension av skicklig undervisning finns rikt med tydliga iakttagbara läraraktiviteter beskrivna på fyra olika nivåer. Underlag för lärare att omsätta vetenskaplig grund till praktisk handledning som leder till lärande.

Vad förväntar sig elever av sina lärares undervisning?

Det nya observationsunderlaget omfattar tio dimensioner av undervisning som leder till lärande – dimensioner som över tid är återkommande i svensk och internationell forskning. Samtidigt bygger det på vad forskning visat att elever förväntar sig av lärare som stöd för att lära. Alla kopplingar till både forskning samt till styrdokumenten är väl dokumenterad och följer med boken med underlaget. 80 sidor som är mycket användbara för kollegialt lärande.

Beprövade erfarenheter från 1800 genomförda lektionsobservationer

Observationsunderlaget är skapat av Skolkompaniet och Fibbla Kompetens. Det är utvecklat och beprövat i samband med 1800 genomförda lektionsobservationer och därpå följande didaktiska samtal med varje lärare.

Djupare än Skolinspektionens
tidigare observationsschema

 • Tio evidensbaserat viktiga dimensioner av skicklig undervisning.
 • Inga bedömningsnivåer utan beskriver progressionen i en matris.
 • Fler och rikare exempel på iakttagbara läraraktiviteter.
 • Utmanar även redan skickliga lärare.

10 dimensioner av undervisningsskicklighet

Lärandeprocesser – del 1

 • Mål som utgångspunkt för lärandet
 • Lärandemiljö
 • Elevernas delaktighet i lärandet
 • Synliggörande av lärandet av lärandet
 • Användning av respons för lärande

Genomförandet – del 2

 • Lektionens planering och genomförande
 • Lärarens ledarskap i klassrummet
 • Stöd till elever med olika behov
 • Användning av rutiner
 • Samarbetslärande

 

Utbildning i det som rektorsutbildningen inte ger

Vi erbjuder utbildning, handledning och stöd för skolchefer och rektorer som vill organisera och leda systematiskt arbete för att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90