Top 12 utveckla-undervisningen-tips från 2022

Under 2022 fortsatte den trend som blir tydligare för varje läsår i svensk skola – fler rektorer och kommuner börjar sitt arbete med systematiskt fokus på undervisningens kvalitet i varje klassrum.

Vi har så här vid årets början samlat våra och våra partners starkaste bidrag från 2022 för sådant fokus i en Top 12 lista.
Den innehåller båda sådant som är gratis att använda, sådant som går att boka/beställa och annat viktigt ”tänk” att ha med sig.
Allt kretsar kring den bas vi har inom BRAVOLesson – att utgå ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för elevernas lärande.

Listan innebär ingen intern rangordning men det som omnämnts som ”…a significant innovation for Swedish education.” * finns överst i listan.

Var så god – håll tillgodo!

God fortsättning
och må utvecklingsglädjen vara med er alla under 2023!

Team BRAVOLesson

* Prof. Sir George Berwick, England

—————————-

TOP 12 UTVECKLA-UNDERVISNINGEN-TIPS FRÅN 2022

Sveriges nya observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken

8 korta gratis video om ledarskapet i klassrummet – med forskare och experter

7 råd till skolchefer – så leder ni rektorernas fokus på likvärdig undervisning i varje klassrum

Tidskalkylatorn – Hur mycket/lite tid går det åt per vecka för att sätta systematiskt fokus på skicklig undervisning?

8 råd till rektorer – Så organiserar rektor lärarnas fokus på undervisningens kvalitet

Debatt: Behöriga lärare är fel ambitionsnivå

Skolans kvalitetsdialoger 2.0 – med statistik från “sanningens ögonblick”

Elevernas förväntningar på Sveriges lärare det här läsåret

För rektorer – ny kompetensutveckling: Vad GÖR en skicklig lärare?

En superkonkret plan för systematiskt fokus till och med juni 2023

Det skolchefer och rektorer behöver för systematiskt fokus

Systematik och en känsla – tillsammans!

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En jul som känns så där helt fri från evidens

Vi önskar dig en jul som känns
så där helt fri från evidens.

Låt den glänsa och glimma!
Släpp fokus på varje lektionstimma!

Ta fram din bok om ljusstöpningsteknik,
och glöm för en stund
det där om systematik.

Vila, sköt om dig själv och de dina,
må krafterna under nästa termin inte sina.


God Jul och Gott Nytt År!
önskar Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För skolchefer och rektorer – så lyfte London sina skolor till att bli de bäst presterande

Frukostwebbinarium 11/1 kl. 07.30 – 08.30

Passa på! Ett mycket uppskattat webbinarium som går i repris för tredje gången, kostnadsfritt.
Den här gången visar vi även att förutsättningarna nu är på plats för att genomföra motsvarande i svenska kommuner/skolorganisationer.

Under ett kort webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska taktik – punkt för punkt – som lyfte skolorna från att vara de sämst till de bäst presterande i England. De hade fokus på evidensbaserad undervisning i varje klassrum.
Londons skolor når fortfarande på 2020-talet hög måluppfyllelse jämfört med övriga delar av England. Londons skolor presterar också på en nivå som är ovanlig för storstäder och för huvudstäder i en internationell jämförelse.

Presenteras på svenska med input direkt från en av hjärnorna bakom Londons turn-around, professor Sir Georgs Berwick, samt våra partners Skoldialogen/Fibbla Kompetens.

INNEHÅLL
– Londons strategi och taktik – i detalj
– Nu är förutsättningarna på plats för att “göra en London” även i din kommun
– 3-årigt projekt i 3 kommuner planeras nu tillsammans med Linköpings Universitet

Anmäl dig till frukostwebbinariet genom att skicka ett mail till info@bravolesson.se

Välkommen! hälsar
Mats Rosenkvist
BRAVOLesson

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls den 11/1 mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

3-årigt projekt. Hur påverkas elevernas kunskapsutveckling när alla lärare tränas till att utföra evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum?

Under tre år kommer lärare, skolledare och nyckelpersoner i tre kommuner att fokusera på evidensbaserad skicklig undervisning i alla klassrum. Med andra ord undervisning som forskning över tid har visat leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse.
Inom ramen för projektet ”Undervisningsskicklighet i praktiken” (USiP) kommer alla lärare att få stöd genom strukturerade lektionsbesök med efterföljande didaktiska samtal.
Projektet som nu planeras är ett samarbete mellan BRAVOLesson, Skolkompaniet/Fibbla Kompetens, Prof. Sir George Berwick, England samt Linköpings Universitet.
Utvecklingen av undervisningens kvalitet, elevernas kunskapsutveckling, elevernas uppfattning om trygghet och studiero samt lärarnas uppfattning om arbetsglädje/-belastning kommer att följas upp innan, under och efter projektet genom en effektmätning som följs av Linköpings Universitet.

Tre mindre kommuner eller organisationer med vardera cirka 100 lärare kommer att ingå i urvalet. Det kommer att vara kommuner som under flera år har haft utmaningar kring sviktande måluppfyllelse mätt med gymnasiebehörighet och meritvärden. De variabler som kommer att följas upp innan, under och efter projektet är elevernas kunskapsutveckling, undervisningens kvalitet, elevernas uppfattning om trygghet och studiero samt lärarnas uppfattning om arbetsglädje och arbetsbelastning. Rektorer och nyckelpersoner kommer att utbildas och handledas för att utveckla undervisningen tillsammans med lärarna. Skolkompaniet/Fibbla kompetens med lång erfarenhet av lektionsobservationer och skolutveckling kommer att ansvara för handledningen.

– Elever, lärare och skol-Sverige har, kanske utan att de själva visste om det, längtat efter ett projekt som detta. Ett projekt som fokuserar på konkreta och relevanta aspekter av betydelse för dem som leder undervisning och de som följer densamma, eleverna. Ett ambitiöst försök att målmedvetet, uthålligt och långsiktigt påverka och bidra till systematiskt förbättringsarbete i skolan, säger Marcus Samuelsson, Biträdande professor i pedagogik vid Linköpings Universitet som kommer att följa projektet från planering till slutrapport.

– I am pleased to support this project as it will add to our knowledge of how schools can improve by maximising the quality of their pedagogy. This will not only benefit students in Sweden but this new knowledge will be shared across the globe. An interesting dimension of the project is the use of the new evidence based observation form which has emerged from pioneering work by Skolkompaniet/Fibbla Kompetens/BRAVOLesson. I see this as a significant innovation for Swedish education, säger Prof. Sir George Berwick, en av hjärnorna bakom Londons skolors turn-around på 2000-talet och rådgivare i liknande projekt i andra länder. Professor Berwick är rådgivare inför och under projektet.

Intresserade skolchefer är välkomna att höra av sig till Mats Rosenkvist på BRAVOLesson som är initiativtagare till projektet.

Det genomförs 100 miljoner lektioner på Sveriges skolor varje läsår. Per lärare blir det mer än 700 lektioner. Alla är överens om det som forskning visat: det är hur lärarna leder undervisningen som avgör skolans kvalitet och resultat. Undervisningen är den enskilt viktigaste faktor, som skolan kan påverka, som har störst effekt på elevernas lärande. Vi vet från både internationell forskning och från Skolforskningsinstitutet att det krävs observationer, analys och reflektion för att utveckla undervisning.

En viktig faktor som förbättrar arbetet med att se, prata om och utveckla evidensbaserat skicklig undervisning är det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken. Det baseras på mer än 1800 genomförda lektionsobservationer på svenska skolor sedan 2017. Observationsunderlaget innehåller iakttagbara läraraktiviteter som beskriver exempel på vad lärare konkret gör i klassrummet som leder till lärande. Det är indelat i 10 dimensioner av undervisning som forskning gång efter gång har visat leder till ökat lärande. Detta observationsunderlag kommer att vara en gemensam grund i projektet för att utveckla och utvärdera undervisningen.

————————————–

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-574780 eller mats@bravolesson.se
Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet, 013-28 10 52 eller marcus.samuelsson@liu.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Läs om rektorerna som gav “Skicklig undervisning” till alla lärarna – för att utveckla den tillsammans

På Tiundaskolan i Uppsala bestämde man sig i slutet av vårterminen för att satsa på det nya evidensbaserade observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken för att tillsammans med lärarna utveckla undervisningen.
Rektorerna har efter sommarlovet startat ett helt transparent arbete med att besöka alla lärarnas klassrum. D
e har i förväg gett alla lärarna vars ett ex av boken Skicklig undervisning med observationsunderlaget. Det beslutet är ingenting som rektor Jenny Westergren och biträdande rektor Maria Franzén ångrar.
 

Som ett resultat av det har lärare läst boken och vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen, berättar Maria.

Att utveckling startar hos individen själv är ett starkt komplement till de lektionsobservationer och didaktiska samtal som Maria tillsammans med rektor Jenny Westergren kommer att ha haft med alla lärare under höstterminen.

 

Vi två håller på att växa in i detaljerna i observationsunderlaget. Vi har börjat med underlagets del 1 om Lärandeprocesser. Att boken är så tydlig bidrar till att våra didaktiska samtal blir jättebra, säger Maria.

För att kunna arbeta systematiskt och ha allt samlat på ett och samma ställe har de också valt verktyget BRAVOLesson. Där samlas nu alla observationsunderlag och anteckningar från de didaktiska samtalen i varje lärares portfolio. I slutet av terminen kommer Maria och Jenny att kunna visa och med lärarna diskutera diagram som visar styrkor och utvecklingsområden i undervisningen i hela kollegiet.

Gör som Tiundaskolan med flera.
Ge ett ex av boken Skicklig undervisning till varje lärare på din skola som julklapp eller nyårsgåva.
Boken kostar 180 kr/st + rättigheterna.

Vid beställning före den 31 december så ingår en 30-minuters webbintroduktion för alla era lärare om forskningsbakgrunden och innehållet med de 10 dimensionerna av evidensbaserad undervisning. Ni väljer datum och tid för introduktionen i ett Teams- eller Zoom-möte. Du som rektor får dessutom en mycket konkret plan för ert arbete med att utveckla undervisningen fram till juni 2023. Då kan du ha en första bild av kvaliteten på undervisningen på din skola – styrkor och utvecklingsområden. Boken kostar 180 kr per lärare + rättigheterna exkl. moms och frakt.

Läs mer om och beställ Undervisningsskicklighet i praktiken här

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

I huvudet på en rektor som tänker systematiskt – webbinarium 1 av 2

Möt två rektorer som systematiskt utvecklar undervisningens kvalitet.
Välkommen till det första av två frukostwebbinarier där du får träffa och kan ställa frågor till två intressanta rektorer.
Den 12 januari kl. 07.30 – 08.30

På Trolle Ljungby skola har Jessika Müller haft fokus på att utveckla undervisningen systematiskt tillsammans med lärarna vecka efter vecka sedan HT 2019… även under pandemin. Jessika har en plan för bättre och bättre undervisning.

I webbinariet kommer Jessika att visa hur hon genomför sitt uppdrag som pedagogisk ledare och bland att berätta om:

  • sin plan
  • hur hon besöker lärare, hur lärare besöker varandra och hur de använder video
  • hur de genomför sina didaktiska samtal och sina gemensamma veckomöten om undervisning
  • hur de använder BRAVOLesson med en portfolio för varje lärare
  • hur hon med BRAVOLesson kan analysera och se att undervisningens kvalitet har utvecklats
  • varför de använder observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken.

Det finns gott om tid att ställa frågor direkt till Jessika under och efter hennes inledning. Marielle Möllebro, pedagog i förskoleklass på Trolle Ljungby skola kommer också att delta för att svara på frågor.
Efteråt får du Jessikas plan och ett annat exempel från BRAVOLesson.
Webbinariet, leds av Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Anmäl dig direkt med ett mail till info@bravolesson.se

———————————-

Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90