Vårt bibliotek med mallar för lektions observationer – med dimensioner av god undervisning enligt forskning

Mallar från skolor, kommuner och organisationer

Dessa bygger normalt på eller är influerade av observations mallar som bygger på forskning eller på best practice. De är oftast inte lika omfattande som mallarna från officiella organisationer.

Mallar från officiella organisationer, Skolinspektionen och Skolverket

Normalt bygger dessa på forskning kring vad dimensionerna av god undervisning är.

Mallar från olika länder

Det är ofta mycket intressant att jämföra mallar från olika länder för att se skillnader i fokus mellan olika utbildningskulturer.

Använd detta för att bli inspirerad när du skapar en egen mall – eller välj mall/mallar som du vill använda i BRAVOLesson

Dela mera! Här delar skolor, kommuner och organisationer med sig av sina erfarenheter kring vad som är god undervisning. Här delar de sina mallar för lektionsobservationer med andra för att i gengäld kunna få mer insikter tillbaka från andra som också delar med sig. Välkommen att dela med er ni också. Kontakta oss på info@bravolesson.se

Skolmallar

Organisationsmallar

Andra-länder-mallar

För bättre och bättre undervisning

Successful Schools Sverige
Väverigatan 1
29 154 Kristianstad
Sverige
+46 (0)10 – 516 40 90
info@successfulschools.se