Observationsunderlagets anatomi – grunderna för skolledare

Även om det är stora utmaningar kring Corona just nu går du kanske och funderar lite framåt. Kanske vill du utveckla undervisningens kvalitet på din skola? Kanske vill du organisera arbetet för att skapa meningsfulla och formativa didaktiska samtal med och mellan lärare – samtal om viktiga dimensioner och kvaliteter av god undervisning? Systematiskt och på vetenskaplig grund.

Då är det viktigt att du vet varför och hur ni väljer/utformar och använder ert observationsunderlag. Vi har tagit fram en pdf som gör sig bäst i A3-format. Den fungerar lite som en grundkurs för dig som skolledare.

Adventshälsningar!
från oss på BRAVOLesson

LADDA FRITT NER VÅR PDF – SE BILDEN

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90