För skolledare som vill lämna “det känns som att undervisningen har blivit bättre” bakom sig

Tillhör du en av de många skolchefer och rektorer som nu diskuterar hur ni ska kunna utveckla undervisningens kvalitet? Är du samtidigt frustrerad över att ni i era kvalitetsdialoger inte har några data att analysera kring undervisningens kvalitet – kring det som har störst påverkan på både studiero och lärande?

Med observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan du börja leda arbetet för att nå samsyn kring vad viktiga evidensbaserade detaljer i undervisningen är. Med övriga delar i Rektorspaketet kan du systematiskt organisera arbetet med lektionsobservationer och auskultationer samt analysera och ha en första bild av undervisningens kvalitet på din skola i december 2023. Fokus på detaljerna som forskning över tid återkommande visat vara viktiga för studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Rektorspaketet innehåller det många skolledare behöver:
1. En konkret plan (olika exempel från skolor, kommuner och oss)
2. Observationsunderlag för undervisning på vetenskaplig grund
3. Systemstöd för systematik, analys samt utveckling
Läs mer nedan.

Rusta dig för att planerat och systematiskt leda detta arbete från och med läsårsstart i augusti. Skaffa Rektorspaketet i vår och förbered dig med stöd av oss.

Vi ses på Skolriksdagen
Vill du veta mer om detta läs nedan eller kom till vår monter på Skolriksdagen den 8-9 maj eller på Framtidens lärande Väst i Karlstad den 14-15 juni. Där kommer vi att berätta om och visa vad skicklig kompensatorisk undervisning är.

Vårhälsningar från
hälsar Team BRAVOLesson

———————————————————-

Rektorspaketet innehåller 1-2-3

1. Plan för bättre och bättre undervisning
Du får en superkonkret plan för HT2023. Du får också olika exempel från skolor och kommuner: Underlag för att du kan skriva din skolas plan för de kommande läsåren.

2. Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken i boken (se bild nedan) är baserat på forskning som återkommande visat vilka detaljer i undervisningen som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Underlaget innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter baserade på mer än 1800 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor.
Möjligt tillval – utbildningen: Vad GÖR en skicklig lärare?

3. BRAVOLesson är app-webb-video för pedagogiskt ledarskap. Verktyget för dig som vill ha stöd för att genomföra och organisera arbetet systematiskt. Paketet omfattar en 1-användarlicens för rektor eller till exempel en förstelärare.

Allt på ett och samma ställe för pedagogisk ledare:
• Lektionsobservationer
• Kollegialt lärande
• Medarbetarsamtal
• Statistik för analys och utveckling

Paketpris för 1-2-3: 11.900 kr exkl. moms och frakt vid beställning före 230630. Pris år 2: 3.950 kr/läsår.
Beställ smidigt här.

Boka en gratis webbvisning här
.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så coachar man lärare kring skicklig undervisning – i England och USA

Så utvecklar, stärker och behåller man professionella lärare.

Två möjligheter för svenska skolledare, utvecklingsledare och förstelärare att få nya perspektiv på skolutveckling. BRAVOLesson erbjuder, med partners i England och USA, två smaka-på-utbildnings-halvdagar*** via webben kring hur skolledare och nyckelpersoner utbildas i hur man coachar lärare. Detta ger en inblick i andra skolkulturer där man över tid har haft fokus på hur lärare kan utvecklas i sin yrkesroll samt hur undervisningen genomförs på vetenskaplig grund och vad den leder till.

Innehåll

  • Why Coaching?
  • What are the skills required to be an Analytical/Instructional Coach?
  • What is the Analytical/Instructional Coaching programme?

Tid: Båda halvdagspassen 13.00 – cirka 16.00 via webben
Pris
: 2.950 kr exkl. moms för båda tillfällena tillsammans
Anmäl dig här.

Begränsat antal platser kvar. Detta är för övrigt en del av utbildningsserien Good to Great! för skolchefer och rektorer.

*** = anpassade utbildningstillfällen för att svenska deltagare ska få en inblick i hur man utbildar skolledare och nyckelpersoner på detta tema.

Välkommen! hälsar
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Välj Rektorspaketet och ha koll på undervisningens kvalitet på din skola i december 2023

Tillhör du en av de många kommuner, skolor och skolledare som nu diskuterar hur ni ska kunna utveckla undervisningens kvalitet för elevernas lärande? En fråga som ni då nästan garanterat har diskuterat är: Har vi samsyn kring vad skicklig undervisning på vetenskaplig grund är?

Med observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan du börja leda arbetet med att skapa och nå samsyn kring det. Med övriga delar i Rektorspaketetkan du systematiskt organisera arbetet med lektionsobservationer och auskultationer samt analysera och ha en första bild av undervisningens kvalitet på din skola i december 2023. Fokus på detaljerna som forskning över tid återkommande visat vara viktiga för studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Rektorspaketet innehåller det många skolledare behöver:
1. En konkret plan (plus flera olika exempel från skolor, kommuner och oss)
2. Observationsunderlag för undervisning på vetenskaplig grund
3. Systemstöd för systematik, analys samt utveckling
Läs mer nedan.

Rusta dig för att planerat och systematiskt leda detta arbete från och med läsårsstart i augusti. Skaffa Rektorspaketet i vår och förbered dig med stöd av oss.

Vi ses på SETT
Vill du veta mer om detta läs nedan eller kom till vår monter M:07 på SETT. Där kommer vi att berätta om och visa vad skicklig kompensatorisk undervisning är.

Välkommen till SETT!
hälsar Team BRAVOLesson

———————————————————-

Rektorspaketet innehåller 1-2-3

1. Plan för bättre och bättre undervisning
Du får en superkonkret plan för HT2023. Du får också olika exempel från skolor och kommuner: Underlag för att du kan skriva din skolas plan för de kommande läsåren.

2. Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken i boken (se bild nedan) är baserat på forskning som återkommande visat vilka detaljer i undervisningen som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Underlaget innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter baserade på mer än 1800 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor.
Möjligt tillval – utbildningen: Vad GÖR en skicklig lärare?

3. BRAVOLesson är app-webb-video för pedagogiskt ledarskap. Verktyget för dig som vill ha stöd för att genomföra och organisera arbetet systematiskt.
Allt på ett och samma ställe för pedagogisk ledare:
• Lektionsobservationer
• Kollegialt lärande
• Medarbetarsamtal
• Statistik för analys och utveckling

Paketpris för 1-2-3: 11.900 kr exkl. moms och frakt vid beställning före 230630. Pris år 2: 3.950 kr/läsår.
Beställ smidigt här.

Boka en gratis webbvisning här
.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

I huvudet på en skolledare som tänker systematiskt – i förskolan

Möt rektorer som systematiskt utvecklar undervisningens kvalitet.
Välkommen till det tredje frukostwebbinariet där du får träffa och kan ställa frågor till intressanta skolledare.
Den 27 april kl. 07.30 – 08.30

Inom Olympicaförskolorna har skolchef/rektor Isabella Herrström tillsammans med övriga rektorer börjat att utveckla både undervisningens kvalitet och måluppfyllelsen – systematiskt. De flyttar successivt fokus på alla planerade aktiviteter med barnen till hur de genomförs och vad de leder. Allt utgår tydligt från förskolans läroplan.

I webbinariet kommer Isabella att berätta om hur de genomför förskolans uppdrag – se rubriker nedan.
Carolina Goldberg, rektor Olympicasförskolan i Hedemora kommer också att delta under webbinariet.

  • deras plan
  • hur rektorerna tittar på verksamheten löpande i vardagen och vid specifika besök
  • hur rektorerna tittar på undervisningen och använder video för didaktiska samtal med personalen
  • vad som händer i personalgrupperna under samtalen
  • hur de använder BRAVOLesson med en portfolio för varje avdelning
  • hur de med BRAVOLesson kan analysera måluppfyllelse
  • hur arbetet påverkat kulturen inom Olympicaförskolorna

Det finns gott om tid att ställa frågor direkt till Isabella och Carolina under och efter genomgången.
Efteråt får du bilderna från Isabellas presentation och annat värdefullt material från BRAVOLesson.
Webbinariet leds av Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Anmäl dig direkt med ett mail till info@bravolesson.se

Välkommen!
hälsar Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90