Kompensatorisk undervisning i varje klassrum – ny påbyggnadsdel till skolchefs- och rektorsutbildningen

Utbildningen Good to Great är stöd för den växande andel skolchefer och rektorer som idag har mer systematiska ambitioner kring undervisningen. Utbildningen kan ses som en påbyggnadsdel till existerande utbildningar för skolledare. Den handlar om hur skolchefer och rektorer konkret kan leda och genomföra arbetet med att systematiskt analysera samt utveckla undervisningens kvalitet. Fokus ligger på den undervisning som forskning visat leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling. Med andra ord den undervisning som lärare genomför och som i sig är kompensatorisk.

Utbildningen består av en serie korta tillfällen via webben – tidig morgon eller sen eftermiddag – för att skolledare ska kunna passa in den i sina kalendrar. Som en bas för utbildningen finns bland annat data från mer än 2000 systematiskt genomförda lektionsobservationer på skolor i Sverige av arrangörerna: BRAVOLesson och Skolkompaniet/Fibbla Kompetens. De erbjuder utbildningen tillsammans med partners i Sverige, England och USA, bland annat Linköpings Universitet och Emporia State University.

Skolinspektionen: 6 av 10 skolor behöver utveckla undervisningen
Utbildningen är högaktuell efter Skolinspektionens årsrapport för 2022 som släpptes nyligen. Den visar att 6 av 10 kvalitetsgranskade skolor behöver utveckla undervisningen. De skriver att “…arbetet med att höja kompetensen hos befintliga lärare är en underutnyttjad strategi” och att “Vi ser inte tillräckligt kraftfulla kompensatoriska insatser.”

Rapporten såväl som den nya utbildningen har fokus på det kompensatoriska uppdraget. Ordet kompensatorisk används av Skolinspektionen i kombination med många andra olika ord som “insatser”, “åtgärder”, “effekter” men inte i kombination med ordet “undervisning”.

Kompensatorisk undervisning
Av alla typer av möjliga kompensatoriska åtgärder är det nu dags att fokusera på det som är kompensatorisk undervisning. Ett exempel: Data från 486 av de 2000 observerade lektionerna i grundskolan visar att det var enbart 38 procent av lektionerna som läraren arrangerade någon form av samarbetslärande. Med andra ord, att läraren utnyttjade den kraft för studiero och lärande som forskning visat finns i att elever arbetar tillsammans på olika sätt. De elever som drabbas mest av att samarbetslärande inte är en planerad och tränad del av undervisningen är de elever som har störst behov av stöd. Lärarna drabbas också eftersom de då inte hinner med att ge alla elever stöd.

För övrigt nämns ordet/ordstammen “undervisning” 242 gånger på Skolinspektionens årsrapports totalt 67 sidor.

Läs mer om utbildningen Good to Great här.

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson. Epost: mats@bravolesson.se Telefon: 0709-574780

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Good to Great! Utbildning för skolledare med fokus på skicklig undervisning i varje klassrum

NY UTBILDNINGSSERIE

Lägg 45-60 minuter vid 8 tillfällen den här terminen och in i augusti.
Rusta dig själv – som skolchef eller rektor – för att leda kärnan i skolans kvalitetsarbete.
I utbildningen ingår stöd för att du inför de kommande läsåren skriver en Plan för bättre och bättre undervisning.
Väljer du kursstart i april är din/er plan klar inför nästa läsår.

I april startar vår utbildning, en serie via webben, som pågår från april till augusti. En serie med åtta korta utbildningstillfällen. Den kommer att ge dig mycket värdefulla insikter för att utveckla undervisningens kvalitet och bygga kapacitet utifrån evidens – allt i linje med 4:e generationens skolutveckling. Innehållet innebär att du tar ett stort steg för att rusta dig att nästa läsår systematiskt leda och organisera arbetet tillsammans med dina medarbetare – för skolchefer tillsammans med rektorerna och för rektorer tillsammans med lärarna.

Varmt välkommen!

MÅLGRUPP – DU SOM ÄR SKOLCHEF ELLER REKTOR OCH VILL:

 • veta att det genomförs skicklig evidensbaserad kompensatorisk undervisning i varje klassrum
 • utveckla och behålla professionella skickliga lärare
 • göra skillnad för alla elevernas studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling – på riktigt


VÄLJ MELLAN KURSSTART APRIL ELLER AUGUSTI
Anmäl dig redan idag – först till kvarn gäller. Antalet platser är begränsat.
Du kan välja frukostpassen som startar 07.30 eller eftermiddagspassen som startar 16.10.
Se datum/schema här.
Vi erbjuder även seriens innehåll som en hel studiedag i din kommun eller region. Intresserad? Kontakta oss.

MÅL
Att du efter utbildningsserien har en färdig genomtänkt plan klar för att utveckla bättre och bättre undervisning

DETTA FÅR DU LÄRA DIG
Respektive utbildningstillfälle är 45 – 60 minuter

 1. Så leder och organiserar skolchefer och rektorer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.
 2. Så gjorde rektorerna som medvetet mötte lärarnas känslor kring att få besök i klassrummen. Så reagerade lärarna.
 3. Detta GÖR en skicklig lärare. Bli förtrogen med forskningsbakgrunden kring evidensbaserad undervisning som leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling. Känn dig rustad för att samtala med alla lärare om de viktiga detaljerna inom allmändidaktik på vetenskaplig grund.
 4. Så genomför man observationer och didaktiska samtal som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
 5. Så använder du ett systemstöd för systematik och analys av undervisningens kvalitet.
 6. Så skriver du och dina rektorer en Plan för bättre och bättre undervisning. Det enda sättet att nå systematik.
 7. Kvalitetsdialoger 2.0. Så ser statistik och data för analys av undervisningens kvalitet ut – se progression på lärar-, skol- och kommunnivå.
  S O M M A R L O V
 8. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska. Eller: Vad pratar vi och vad pratar vi inte om? Vad/hur dokumenterar vi och vad/hur dokumenterar vi inte?
 9. Extra valbar frågestund för kursdeltagare som har frågor när de skriver sin Plan för bättre och bättre undervisning.

BREDDA DINA PERSPEKTIV
SMAKA-PÅ-UTBILDNINGAR VIA WEBBEN SOM INGÅR I UTBILDNINGSSERIEN
Utbildningarna är cirka 2-3 timmar inkl. pauser med start 09.00 respektive 13.00

 • Analytical coaching av lärare i England. Ges på engelska av OLEVI International med svensk tolk som stöd.
 • Instructional coaching av lärare in USA. Ges på engelska av Howard Pitler, Emporia State University, med svensk tolk som stöd.
  S O M M A R L O V
 • Träningssimulator för lärare. Så funkar det. Ges tillsammans med Linköpings Universitet.

Varje utbildningstillfälle erbjuds både som frukostpass 07.30 och som eftermiddagspass 16.10 på samma datum.
Se datum/schema här.
Man kan enbart anmäla sig till hela serien och väljer då frukostspåret eller eftermiddagsspåret.
Pris: 4.900 kr exkl. moms. Kursmaterial ingår i digitalt format.
Två kollegor från samma skola eller skolhuvudman som tillsammans anmäler sig samtidigt får 10 procents rabatt.
Max 2 x 20 deltagare. Anmälningar gäller utifrån först till kvarn.

ANMÄL DIG HÄR

Välkomna!
Hälsar Team BRAVOLesson med partners

– Linköpings Universitet
– Emporia State University
– OLEVI International
– Skolkompaniet & Fibbla Kompetens

Utbildningsansvarig: Mats Rosenkvist, BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

3 fördelar för rektorer som vill förbättra kunskapsutvecklingen i varje klassrum

Här är tre anledningar till att prova BRAVOLesson gratis i 14 dagar.
Prova och se hur BRAVOLesson ger dig stöd för att systematiskt utveckla det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningens kvalitet.

1. Allt på ett och samma ställe för dig
Som pedagogisk ledare organiserar och samlar du smidigt kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete med lektionsobservationer, auskultationer, videosekvenser, didaktiska samtal och medarbetarsamtal. En portfolio för varje lärare där du har alla underlag för reflektion och samtal tillsammans med hen. Lärare kan också ha egna konton och tillgång till densamma samt besöka varandra för kollektivt lärande.

2. Det skickliga lärare GÖR
Ni kan lägga in precis de underlag ni vill i BRAVOLesson. Väljer ni det nya evidensbaserade observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan ni fokusera på vad skickliga lärare GÖR i klassrummet. Med konkreta iakttagbara läraraktiviteter kan ni se, prata om och utveckla detaljerna kring 10 dimensioner av den undervisning som forskning visat leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

3. Statistik för att analysera undervisningens kvalitet
Se styrkor och utvecklingsområden på lärar-, skol- och kommunnivå. Diskutera och reflektera med medarbetare och skolchef i era kvalitetsdialoger. Utveckla detaljerna i undervisningens kvalitet. Jämför med progressionen i elevernas kunskapsutveckling per årskull.

Prova gratis i 14 dagar – klicka här

Senaste nytt
Den här veckan börjar Karlbo skola i Avesta kommun, Västra skolan i Eslövs kommun och 14 skolor i Reykjavik på Island med BRAVOLesson.

www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Stimulera lärarnas utvecklingsglädje med 10 dimensioner av skicklig undervisning

Sedan februari 2022 ger observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken skolledare och lärare möjlighet att se, prata om och utveckla undervisningens kvalitet i varje klassrum. Det används redan på nästan 100 skolor. I vissa kommuner har man valt det till alla skolor. Fler och fler skolor ger ett ex av boken till varje lärare.

Med den, som innehåller både underlaget och forskningsbakgrunden, kan skolledare stimulera lärarnas intresse för att utveckla sin praktik.

“Som ett resultat av att lärare har läst boken har vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, bitr. rektor Tiundaskolan i Uppsala

Läs om de 10 dimensionerna här.

Beställ observationsunderlaget och boken här.

 

 

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90