Del 1. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du (se video)

Del 1 – Samsyn med lärandefokus
Del 2 – Systematik
Del 3 – En plan
Del 4 – Kompetensutveckling

Hej!

Om alla på din skola/dina skolor hade samsyn kring de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Vad skulle då hända under det nya läsårets 178 skoldagar och 1000-tals lektioner? Hur mycket mer lärande skulle lektionerna på din skola leda till när undervisningen utvecklades? Och sedan med fortsatt fokus efter år 2 och år 3? Hur skulle det påverka lärarnas arbetsglädje och deras yrkesstolthet?
Vi har observerat mer än 2000 lektioner på svenska skolor sedan 2017 och skapat observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (se video 1:25 min). Det är ett väsentligt stöd för dig och dina kollegor att nå samsyn och systematiskt utveckla undervisningen i varje klassrum.

I princip alla skolledare och lärare i Sverige har tillsammans fortfarande en utmaning kring detta. Med andra ord, att nå samsyn kring den undervisning som forskarna visat leder till studiero, motivation och lärande. Den undervisning som i sig är kompensatorisk.

Londons skolors vände sina elevresultat på 2000-talet och når 20 år senare fortfarande hög måluppfyllelse. Deras skolutvecklingsstrategi ovan har sedan lett till utveckling och lärande även i andra länder, t.ex. Kanada. Visst är den lite som ren “skolutvecklingspoesi”.
Utifrån deras strategi var sedan det första som de gjorde att enas om ett observationsunderlag som beskrev evidensbaserad undervisning. Därefter utbildade de alla skolledare och nyckelpersoner till att bli förtrogna med det. Nästa steg var att besöka varje klassrum systematiskt. De observerade, reflekterade, finslipade och spred best practice tillsammans med fokus på samma viktiga detaljer i undervisningen under flera läsår.

Se video här
Läs mer och beställ här
Läs om och boka utbildningen Vad GÖR en skicklig lärare

Lycka till med det nya läsåret!
önskar Team BRAVOlesson

———————————-

Undervisningsskicklighet i praktiken används idag på nästan 100 skolor och i flera hela kommuner.
Två röster om det:

“Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, Bitr. rektor på Tiundaskolan i Uppsala

”Det nya underlaget bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, tidigare FoU-chef, Norrköpings kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

2 sätt för skolledare att få en konkret bild av undervisningens kvalitet i varje klassrum – redan i december 2023

Hej!

Nu startar ett nytt läsår med 1000-tals lektioner för elevernas lärande på varje skola. Inför det nya läsåret är det sannolikt viktigare än någonsin att ha fokus på det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande. Med andra ord, att säkerställa de viktiga detaljer som forskning tydligt är överens om leder till detta – undervisning på vetenskaplig grund.

Två sätt att ha en konkret bild av undervisningens kvalitet redan i december 2023 – eller i juni 2024
Vi erbjuder hjälp för att du och dina medarbetare tillsammans ska ha fokus på undervisningens kvalitet och kunna utveckla den systematiskt läsår efter läsår. Stödet innebär också att ni samtidigt kommer att arbeta med att skapa utvecklingsglädje i organisationen.
Båda alternativen innebär att alla lärare får minst ett lektionsbesök och didaktiskt samtal. Det leder till data för analys, diskussion och kollektivt lärande för utveckling samt en start för samsyn kring Undervisningsskicklighet i praktiken.

Kontakta oss med frågor eller för att komma igång.

Lycka till inför det nya läsåret!
hälsar Team BRAVOLesson

 

Så här mycket bättre blev undervisningen på skolorna i Uppvidinge kommun som valde alternativ 2

Läs mer här

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Detta gör skolchef Jenny Dahlin och utvecklingsstrategen tillsammans

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

Under våren och fram till och med augusti deltar Jenny Dahlin tillsammans med sin kollega Annica Svensson, utvecklingsstrateg, via webben vid nio pass om 60 minuter i utbildningsserien Good to Great.
Klicka på länken och kolla på vad du får lära dig för att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet på vetenskaplig grund. Ny kursomgång under hösten startar den 30/8.

Individuell handledning ingår för att skriva en plan
Jenny och Annica rustar sig för att leda kärnan i skolans kvalitetsarbete. I utbildningen ingår handledning för att skriva ett utkast till en Plan för bättre och bättre undervisning. Den kommer de att färdigställa tillammans med rektorerna i Hagfors inför de kommande läsåren. Ambitionen är att höja elevernas måluppfyllelse till “en jämnare och högre nivå gällande gymnasiebehörighet för elever i åk 9.”

Ny kursstart i slutet av augusti – anmäl dig nu
Nästa omgång av den här utbildningen startar den 30/8 och pågår under hösten till och med slutet på november. Begränsat antal platser. Utbildningen kan även genomföras lokalt eller regionalt hos er.

Läs mer och anmäl dig/er här

Så här mycket bättre undervisning
Utbildningen handlar om samma systematik som Uppvidinge kommun har haft när de under VT2023 (med start i januari – se de översta fem graferna) utvecklat undervisningens kvalitet så här mycket. Med andra ord, 4:e generationens skolutveckling med lärandefokus, systematik och databaserad analys.

 

Andra aktuella utbildningar

  1. Vad GÖR en skicklig lärare? På plats på din skola/i din kommun.
    Inte vad ÄR en skicklig lärare utan vad GÖR en skicklig lärare på vetenskaplig grund.
  2. Vi inventerar undervisningens kvalitet på din skola. På plats på din skola
    Inventera och utveckla undervisningens kvalitet med stöd av våra partners Skolkompaniet & Fibbla Kompetens. Vi besöker varje klassrum, reflekterar individuellt med varje lärare samt genomför efteråt en workshop med hela kollegiet och skolledningen kring resultaten.
  3. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska. Via webben den 29/8
    Eller: Vad pratar vi om och vad pratar vi inte om? Vad/hur dokumenterar vi och vad/hur dokumenterar vi inte?

Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar!
Sommarhälsningar!

Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90