Vi deltog på Nordisk Skolledarkongress i Göteborg den här veckan. Vi ställde samma fråga till 50 skolledare: Vem är ansvarig för undervisningens kvalitet på din skola? Tolv av de tillfrågade svarade att det var lärarnas ansvar. Övriga ansåg att de själva var det och hälften svarade att de var det tillsammans med lärarna.

Vi har tagit fram en verktygslåda för skolchefer och rektorer som vill ta ansvar. Klicka på länken nedan och se det stöd som vi erbjuder för systematiskt fokus i varje klassrum på detaljerna i undervisningen som forskning visat är mest framgångsrik. Bli en gamechanger för elevernas studiero, motivation och lärande.

Boka ett 60-minuters webbmöte med oss så berättar vi mer och du kan ställa frågor.

Vem är ansvarig?
Vi tolkar Skollagen så här. Hur tolkar du den?

  • Skolchefen är ansvarig för undervisningens kvalitet på varje skola.
  • Rektor är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum.
  • Läraren är ansvarig för undervisningens kvalitet under varje lektion.

Klicka här för att ladda ner vår Infografik (3 sidor)

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90