Del 4 av 10. Så här löser skolor och kommuner den första och största utmaningen

BRAVOLessons blogg vecka 13                                                                                       
Alla elever är värda fantastisk undervisning och
alla lärare är värda konstruktiv feedback!
Det är kärnan i skolans kvalitetsarbete. 

 

Förstora bilden – klicka här

 

Nu är det dags för del 4 i vår serie  

om totalt 10 delar – systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning. 

Vissa skolor och kommuner kommer igång och arbetar med det och andra gör det inte. Vi har tidigare beskrivet att feedback till lärare inte enbart handlar om systematik utan också om att arbeta och utvecklas tillsammans – att bli sedd och känna ökad arbetsglädje. För att nå dit ser vi ett mönster; det handlar om systematik och en konkret plan.
De som kommer igång börjar med att skapa en plan och vara transparenta med både Vad som ska göras och Hur. De delar ut ansvar, sätter mål och följer upp. Inget är nytt under solen.

I vår förra blogg tog vi upp de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning. Den första utmaningen handlar om prioritering – att prioritera, att frigöra och att använda tid för arbete med det som forskning visat är ett av de viktigaste karaktärsdragen för framgångsrik skola. ***

 

“Alla skolor arbetar med systematiskt kvalitetsarbete men få skolor har en konkret plan för bättre och bättre undervisning.”

 

Ladda ner ett exempel
I vår guide finns det ett exempel på en plan som hjälper er att tackla de 4 + 2 utmaningarna för systematisk feedback till lärare – för reflektion kring den egna undervisningen. Planen utgår ifrån rektors juridiska ansvar för kvaliteten på undervisningen men har samtidigt som mål att man steg för steg ska nå kollegialt lärande på riktigt – att det blir naturligt att lärare ger och tar emot feedback för att systematiskt utveckla undervisningen tillsammans. Ladda ner den med knappen nedan.

PS. Vi vet att vi har använt ordet “systematiskt” sju gånger i den här bloggen. Sorry!… men det är just det som är grejen.


***  Höög och Johansson. 2014. Framgångsrika skolor – mer om struktur, kultur, ledarskap. Lund: Studentlitteratur AB.

*** Jarl, Blossing och Andersson. 2017. Att organisera för skolframgång. Stockholm: Natur & Kultur.


 

LADDA NER VÅR GUIDE FÖR ATT IMPLEMENTERA SYSTEMATIK

BOKA DIG FÖR NÅGOT AV VÅRA SEMINARIER UNDER SETT

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 3 av 10. De fyra + två utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning

BRAVOLessons blogg vecka 9. 
Alla elever är värda fantastisk undervisning och
alla lärare är värda konstruktiv feedback! 
Det är kärnan i skolans kvalitetsarbete. 

Hej! Här kommer del tre i vår serie om totalt tio delar.

När vi lät Novus ställa frågor till lärare i både grundskolan och gymnasieskolan visade sammanställningen att läraryrket fortfarande är ett ensamyrke. *** Bara var tionde svensk lärare fick feedback på sin undervisning av rektor, förstelärare, kollega eller handledare. Detta innebär två saker:
– En fantastisk möjlighet för skolan!  
– Att det finns de som jobbar systematiskt med fokus på 
  undervisningen och feedback till lärare. 
Då blir frågorna hur tänker de och hur gör de?

Dessa frågor ville vi få svar på när vi tillsammans med Framtidens lärande arrangerade konferensen Nu öppnar vi klassrumsdörrarna i början av 2018. Då delade forskare, experter, erfarna skolledare och lärare med sig av sina erfarenheter. När vi sammanställde det tillsammans med annat som forskning visar är viktigt kom vi fram till följande:

De fyra + två utmaningarna för att implementera 
systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre

  1. Tid och prioriteringar
  2. Tillit och förtroende
  3. Evidensbaserad systematik (det vill säga lämna subjektivt tyckande)
  4. Kvaliteten på den feedback som ges

Dessutom måste man ha/kunna:

  1. Koll och vara säker på att överenskommet arbete blir genomfört
  2. Mäta och se att/var utveckling sker (inte bara “det känns som…”)

Detta är viktigt om utvecklingen både ska bli systematisk och kollegialt för att engagera alla medarbetare. De enskilda och isolerade erfarenheterna har begränsad effekt som bland annat Fullan och Hargreaves har konstaterat. *** ***

Vår guide hjälper er att tackla de fyra + två utmaningarna för systematisk feedback till lärare för reflektion och utveckling. Ladda ner den med knappen nedan.

*** Successful Schools Swedens/BRAVOLessons undersökning via Novus. Konstruktiv feedback kring undervisning. 2016
*** *** Hargreaves & Fullan, Professionellt kapitel: att utveckla undervisningen i alla skolor, 2013


PS. Apropå prioritering. Titta gärna på den här videon och håll utkik mot slutet efter hur man kan tänka kring prioritering.

Ladda ner vår guide för att implementera systematik

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90