Idag återstår 71 miljoner lektioner det här läsåret – vilken möjlighet!

Räkna ut hur många lektioner som återstår på din skola med hjälp av Lektionsräknaren.

_________

Efter höstlovet – innan det är dags för skolavslutning i juni nästa år – kommer Sveriges cirka 140.000 lärare att ha genomfört ytterligare 71 miljoner lektioner. Det innebär 71 miljoner möjligheter att göra ännu mer skillnad. Fokus på detta har aldrig varit viktigare med tanke på alla de utmaningar skolan har just nu.
Här kommer fyra exempel på skolor och kommuner som med verktyget BRAVOLesson systematiskt fokuserar på kärnan i skolans kvalitetsarbete – att undervisningen ska bli bättre och bättre.

Trolle Ljungby skola – lärarna gör självvärderingar och rektor lektionsobservationer innan de möts i reflekterande samtal.

Alla de sju Kunskapsgymnasierna – rektorer och biträdande rektorer gör lektionsobservationer tillsammans. 

Ludvika kommun – först fokus på lektionsstart/-slut och sedan ledarskapet i klassrummet samt kollegialt lärande.

Stenbackeskolan i Uddevalla – lektionsobservationer, didaktiska samtal och medarbetarsamtalen.

Vill du som är rektor eller skolchef sätta dig in i hur BRAVOLesson stödjer arbetet kring lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare – hur ni kan arbeta på vetenskaplig grund för att utveckla undervisning och lärande? Boka då en 30-minuters webbdemo när det passar dig eller dig och dina kollegor tillsammans.

BOKA EN 30-MINUTERS WEBBDEMO

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Trolle Ljungby skola utanför Kristianstad är en liten friskola med anor – skolan är byggd 1841 och är därmed en av Sveriges äldsta skolor som fortfarande är i drift. Jessika Müller är inne på sitt andra läsår som rektor. Nu arbetar hon och lärarna mycket konkret tillsammans för att systematiskt utveckla undervisningen. Lärarna gör självvärderingar och rektor lektionsobservationer.

 

Trolle Ljungby skolas arbetssätt fungerar så här

  • De använder Skolinspektionens observationsschema uppdelat i fyra delar. Den här terminen har de börjat med Del 1: Trygg. stödjande och uppmuntrande lärmiljö sedan kommer de att fortsätta med de övriga delarna. Observationsschemat är modifierat med tre kommentarfält istället för enbart ett i originalet. Ett fält för observatörens frågor och reflektioner, ett för lärarens egna reflektioner och ett för utvecklingsområden.
  • Både rektor Jessika och varje lärare har egna konton i BRAVOLesson.
  • Läraren börjar med att göra en självvärdering av en egen lektion med Skolinspektionens observationsschema del 1 i BRAVOLesson.
  • Sedan gör Jessika en lektionsobservation av en annan lektion som läraren genomför och använder då även observationsschema del 1 i BRAVOLesson. I det första kommentarfältet skriver hon frågor till läraren – Hur tänkte du…? Finns det andra sätt att… ? Jessika ger också någon kort återkoppling direkt efter lektionen innan hon går.
  • I det andra fältet skriver läraren parallellt sina reflektioner kring lektionen.
  • När de senare samma dag eller vecka möts i ett didaktiskt samtal har de hunnit läsa varandras perspektiv.

 

“Jag ger någon reflektion till läraren direkt efter lektionen – man kan ju inte bara gå därifrån.”

Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola

Terminsutvärderingar 
På Trolle Ljungby började man förra läsåret med terminsutvärdering med ett annat fokus än tidigare. Varje lärare utmanas till att komma på hur de kan utveckla sin undervisning utifrån frågan: Varför fick eleverna de resultat som de fick när jag tänkte som jag tänkte och gjorde som jag gjorde? Detta i kombination med självvärderingar, lektionsobservationer och möten varje vecka då man under en timma bara pratar undervisning gör att det händer mycket kring undervisningens kvalitet i vardagen.

En timmas möte varje måndag med fokus på bara en sak – undervisningen
Under mötena på måndagarna är det två viktiga frågor som är återkommande och som skapar nya och djupare insikter: Vad händer när jag/vi gör så här? Om vi gör så här – vad händer då? Frågorna blir konkreta utifrån lärarnas egna reflektioner och lektionsobservationerna.

     – Med BRAVOLesson blir vårt arbete både levande och tydligt. Dessutom samlas allt på ett och samma ställe vilket är en fördel för mig och alla på skolan, tycker Jessika Müller.

“Mitt lärande som lärare sker inte utan återkoppling och feedback”
     – Vårt nya sätt att arbeta stärker sammanhållningen i arbetslaget. Samtidigt stärks jag genom genom reflektioner: hur gör jag – hur gör andra? Det är kombinationen egna reflektioner och återkoppling från rektor och kollegor som gör att jag utvecklas. Vi är ju precis som eleverna lärande individer. Mitt lärande som lärare sker inte utan återkoppling och feedback. Vad är nästa steg för mig? Allt detta bygger på att vi vågar bjuda in och vågar visa varandra, säger Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola 
     – BRAVOLesson ger oss struktur för det här arbetet. Det är inte bara lösryckt på papper. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet, fortsätter Zandra.

 

“BRAVOLesson ger oss lärare struktur för det här arbetet. Det är inte bara lösryckt på papper. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet.”

Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola

 

På Trolle Ljungby skola har man en skollicens
Varje lärare har ett eget konto och på skolan finns nu följande observationsunderlag inlagda för användning i BRAVOLesson. Se bild med lista nedan.
Just nu använder man Skolinspektionens del 1 och man testar tre extra rubriker – tre kommentarsfält – som stöd för ett reflekterande samtal: 1. Reflektioner – frågor – feedback. 2. Dina egna reflektioner efter lektionen – utifrån din planering. 3. Utvecklingsområden.

Relaterade nyheter

Läsårssummering

Läsårssummering

När semestern nu står för dörren så summerar vi ett spännande och intensivt andra läsår sedan BRAVOLesson lanserades i augusti 2017. Tillsammans med kunder och samarbetspartners har vi kommit till...

read more

Del 6 av 10. Möt Rektor Sven-Erik Berg som har skapat systematik i hela processen

Möt Rektor Sven-Erik Berg
som har skapat systematik i hela processen
från besöken i klassrummen till medarbetarsamtalen

Sven-Erik Berg är rektor på Stenbackeskolan i Uddevalla. Sedan 2015 har han steg för steg skapat sin struktur för att ha både överblick och inblick i hela den verksamhet som han ansvarar för att leda. Han har blivit mer och mer inriktad på att konkret kunna följa det som verkligen sker i elevernas lärprocesser.

2015 började han använda Skolinspektionens protokoll för lektionsobservationer för att analysera vad som sker i klassrummet, både utifrån elevernas och pedagogernas perspektiv. 2018 valde han BRAVOLesson.

 

“I sommar kan jag kan gå på semester och känna att mitt pedagogiska ledarskap är samlat. Det blir tydligt och enkelt att sätta igång när läsåret startar i augusti.”

 

Hela processen från verksamhetsbesöken till medarbetarsamtalen
    – Jag har valt att utöver underlagen för lektionsobservationer även lägga in mallen för medarbetarsamtalen i BRAVOLesson. Då kan jag säkerställa att jag kan göra konkreta återkopplingar från mina verksamhetsbesök till medarbetarsamtalet. Det blir ju också en mycket bra sammanställning och förvaring av samtalet när det tillsammans med observationsunderlagen ligger i en portfölj för varje pedagog inne i systemet. I samtalet kopplar vi tillsammans ihop det med pedagogens egen syn på sin undervisning och sina resultat. Vi bestämmer nya mål som vi skriver in tillsammans i modulen för det i BRAVOLesson. Mål för hur pedagogen bidrar till de övergripande målen för skolan och för den mer personliga målsättningen.

 

“Jag har valt att utöver underlagen för lektionsobservationer även lägga in mallen för medarbetarsamtalen i BRAVOLesson.”

 

Varför valde du BRAVOLesson?
     – När BRAVOLesson dök upp som en möjlighet kändes det självklart att pröva för att skapa ännu mer struktur i det som är skolans kärnuppdrag. Det ger mig som juridiskt ansvarig rektor ett verktyg där jag kan samla all dokumentation, planeringar, mål och måluppfyllelse för varje enskild pedagog, berättar Sven-Erik.
    – Det är jag själv som väljer fokusområde för perioden eller terminen och utifrån det vilka observationspunkter som vi använder när lärarna och jag tillsammans arbetar vidare med just det. I BRAVOLesson kan jag också lägga in videoklipp som vi sedan använder i uppföljningssamtalet tillsammans med den enskilde pedagogen eller, om så är fallet, arbetslag, eller hela kollegiet.

 

Hur var det att komma igång med BRAVOLesson?
     – Efter lite snabb kommunikation fram och tillbaka så vara alla emailadresser på plats och inloggningen fungerande. Plattformen är lättöverskådlig och känns enkel att använda. Det finns en bra hjälpfunktion inne i BRAVOLesson som jag ibland använder för lite ledning kring hur man använder de olika funktionerna och får förklaringar till hur de bäst används. 
     – Jag har under våren gjort lektionsbesök och använt mig av ett observationsprotokoll som till största delen utformats av Skolinspektionen. Alla pedagoger har hunnit få minst ett besök.

 

Hur har lärarna reagerat på systematiken och ditt fokus?
     – Till att börja med var flera lite osäkra men det spred sig i fikarummet när flera berättade om att det kändes som att man får vara med och äga sina egna reflektioner kring undervisningen. Alla lärare har också blivit video-filmade för att titta på varandras filmer tillsammans som en del av det kollegiala lärandet.

 

Vad har BRAVOLesson lett till hittills – vilken effekt har det haft?
     – Jag har själv upplevt mitt arbete mer professionellt. Den struktur som BRAVOLesson erbjuder hjälper mig att dokumentera, planera och följa upp alla medarbetare och deras lärande- och utvecklingsprocess. Jag har gjort lektionsbesök då jag i förväg tittat på lärarnas pedagogiska planering och använt mig av ett observationsprotokoll som till största delen utformats av Skolinspektionen. Alla pedagoger har hunnit få minst ett besök. På fritidshemmet har jag gjort observationer där hela arbetslaget har varit delaktiga. Därigenom har vi fått en mer övergripande pedagogisk dialog som lett fram till gemensamma beslut om förändringar i verksamheten.

 

“. . . det spred sig i fikarummet när flera berättade om att det kändes som att man får vara med och äga sina egna reflektioner kring undervisningen.”

 

På Stenbackeskolan har rektor Sven-Erik en 1-användarlicens
Han har inspirerats av BRAVOLesson bibliotek med observationsunderlag och har följande underlag är inlagda för användning i BRAVOLesson

 

Relaterade nyheter