+46 (0)10 – 516 40 90 info@bravolesson.se

Del 6 av 10. Möt Rektor Sven-Erik Berg som har skapat systematik i hela processen

Möt Rektor Sven-Erik Berg
som har skapat systematik i hela processen
från besöken i klassrummen till medarbetarsamtalen

Det här är historien om hur Sven-Erik Berg på Stenbackeskolan i Uddevalla steg för steg sedan 2014 har skapat sin struktur för att ha både inblick i och överblick för hela den verksamhet som han har ansvar för att leda. Om hur han har blivit mer och mer inriktad på, och hur han nu själv konkret kan följa, det som verkligen sker i elevernas lärprocesser.

2014 började Sten-Erik använda Modellen som bland annat hjälpte honom att sätta ännu mer fokus på hela undervisningsprocessen. 2015 började han använda Skolinspektionens protokoll för lektionsobservationer för att analysera vad som sker i klassrummet, både utifrån elevernas och pedagogernas perspektiv. 2018 valde han BRAVOLesson.

 

Hela processen från verksamhetsbesöken till medarbetarsamtalen
    – Jag har valt att lägga in mallen för medarbetarsamtalen i BRAVOLesson för att säkerställa att jag kan göra konkreta återkopplingar från mina verksamhetsbesök till medarbetarsamtalet. Det blir ju också en mycket bra sammanställning och förvaring av samtalet när det tillsammans med observationsunderlagen ligger i en portfölj för varje pedagog inne i systemet. I samtalet kopplar vi tillsammans ihop det med pedagogens egen syn på sin undervisning och sina resultat. Vi bestämmer nya mål som vi skriver in tillsammans i modulen för det i BRAVOLesson. Mål för hur pedagogen bidrar till de övergripande målen för skolan och för den mer personliga målsättningen.

 

 

“. . . det spred sig i fikarummet när flera berättade om att det kändes som att man får vara med och äga sina egna reflektioner kring undervisningen.”

 

Varför valde du BRAVOLesson?
     – När BRAVOLesson dök upp som en möjlighet kändes det självklart att pröva för att skapa ännu mer struktur i det som är skolans kärnuppdrag. Det ger mig som juridiskt ansvarig rektor ett verktyg där jag kan samla all dokumentation, planeringar, mål och måluppfyllelse för varje enskild pedagog, berättar Sven-Erik.
    – Det är jag själv som väljer fokusområde för perioden eller terminen och utifrån det vilka observationspunkter som vi använder när lärarna och jag tillsammans arbetar vidare med just det. I BRAVOLesson kan jag också lägga in videoklipp som vi sedan använder i uppföljningssamtalet tillsammans med den enskilde pedagogen eller, om så är fallet, arbetslag, eller hela kollegiet.

 

Hur var det att komma igång med BRAVOLesson?
     – Efter lite snabb kommunikation fram och tillbaka så vara alla emailadresser på plats och inloggningen fungerande. Plattformen är lättöverskådlig och känns enkel att använda. Det finns en bra hjälpfunktion inne i BRAVOLesson som jag ibland använder för lite ledning kring hur man använder de olika funktionerna och får förklaringar till hur de bäst används. 
     – Jag har under våren gjort lektionsbesök och använt mig av ett observationsprotokoll som till största delen utformats av Skolinspektionen. Alla pedagoger har hunnit få minst ett besök.

 

Hur har lärarna reagerat på systematiken och ditt fokus?
     – Till att börja med var flera lite osäkra men det spred sig i fikarummet när flera berättade om att det kändes som att man får vara med och äga sina egna reflektioner kring undervisningen. Alla lärare har också blivit video-filmade för att titta på varandras filmer tillsammans som en del av det kollegiala lärandet.

 

Vad har BRAVOLesson lett till hittills – vilken effekt har det haft?
     – Jag har själv upplevt mitt arbete mer professionellt. Den struktur som BRAVOLesson erbjuder hjälper mig att dokumentera, planera och följa upp alla medarbetare och deras lärande- och utvecklingsprocess. Jag har gjort lektionsbesök då jag i förväg tittat på lärarnas pedagogiska planering och använt mig av ett observationsprotokoll som till största delen utformats av Skolinspektionen. Alla pedagoger har hunnit få minst ett besök. På fritidshemmet har jag gjort observationer där hela arbetslaget har varit delaktiga. Därigenom har vi fått en mer övergripande pedagogisk dialog som lett fram till gemensamma beslut om förändringar i verksamheten.

 

“I sommar kan jag kan gå på semester och känna att mitt pedagogiska ledarskap är samlat. Det blir tydligt och enkelt att sätta igång nästa läsår i augusti.”

 

På Stenbackeskolan har rektor Sven-Erik en 1-användarlicens
Han har inspirerats av BRAVOLesson bibliotek med observationsunderlag och har följande underlag är inlagda för användning i BRAVOLesson

 

Relaterade nyheter

Läsårssummering

När semestern nu står för dörren så summerar vi ett spännande och intensivt andra läsår sedan BRAVOLesson lanserades i augusti 2017. Tillsammans med kunder och samarbetspartners har vi kommit till...

läs mer