Planen är en del av verktygslådan för skolchefer och rektorer som är ansvariga för undervisningens kvalitet i varje klassrum

Forskning vid Stanford University visar att om en nation stöttar och lyfter de 8 procent av lärarna som skapar minst lärande i klassrummet till att bli medelpresterande lärare så skulle det innebära en topplacering för nationen i utvärderingar som PISA. **
Vår inspirationsmall till en Plan för bättre och bättre undervisning innehåller de viktiga detaljerna för hur man leder och organiserar arbetet med att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum på vetenskaplig grund. Om alla skolchefer och rektorer i Sverige skulle leda utvecklingsarbetet enligt planen skulle media inom en snar framtid vara fyllda med positiva nyheter den dag som PISA-resultaten släpps.
På Nordisk Skolledarkongress i Göteborg den 19-20/3 lanserar vi i monter H01:13 Verktygslådan för skolchefer och rektorer som är ansvariga för undervisningens kvalitet i varje klassrum. Inspirationsmallen till en plan är en av delarna i lådan.

Angreppssättet för allt innehåll i lådan skiljer sig från de metoder som varit huvudinslagen i svenska skolmyndigheters och skolors kvalitetsarbete under lång tid: självvärderingar och kollegiala samtal. Angreppssättet i lådan är istället systematiska lektionsobservationer med konkret fokus på det som forskarna kommit fram till att lärare GÖR när elever LÄR.
Lektionsobservationer som ger data för:
– coachande individuella didaktiska samtal med alla lärare
– kollektiva**** reflektioner kring data om kvaliteten på undervisningen på den egna skolan.
På så sätt kan skolchefer och rektorer veta mer, ta ansvar för och tillsammans med lärarna systematiskt bygga kapacitet för skicklig undervisning i varje klassrum. Forskarna kallar det 4:e generationens skolutveckling. ******
Vi kallar det att gå från bedömningsoro till utvecklingsglädje.

Forskningsrapport: ALLA 188 lärarnas undervisning blev signifikant bättre
En annan del i verktygslådan är resultaten från vår kommande forskningsrapport som visar hur ALLA 188 lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre. Forskningsrapporten är ett unikt samarbete mellan forskare och experter. Ett samarbete mellan Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson samt oss, BRAVOLesson och våra partners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens.

Ta del av planens innehållsförteckning och se om du vill köpa ett eget ex
Ta del av förhandsinformation om resultaten i forskningsrapporten

_________________________________

  • ** Hanushek, E. A. (2011). The economic value of higher teacher quality. Economics of Educational Review,
  • **** Kollektivt, till skillnad från kollegialt, lärande innebär lärande som leder till gemensamma nya handlingsmönster (Rönnström & Johansson, 2018, s. 403) .
  • ****** Håkansson, J., & Sundberg, D. (2023).Utmärkt lärare – forskning om lärarskicklighet och vägarna dit. Natur och Kultur.

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90