Lektionsräknaren. Nu börjar 100 miljoner lektioner

Nu börjar ett nytt läsår i Sveriges skolor. Nu kommer 140.000 behöriga och obehöriga lärare att åstadkomma lärande tillsammans med eleverna. Innan läsåret är slut i juni 2020 har det genomförts mer än 100 miljoner lektioner i grund- och gymnasieskolan. Vilken möjlighet!

Lektionsräknaren
Prova Lektionsräknaren och räkna ut hur stor möjligheten är på din skola eller i din kommun.

8 diskussionsfrågor
När du provar Lektionsräknaren kan du även ladda ner 8 frågor att diskutera Inför arbete med att skriva en systematisk plan för bättre och bättre undervisning.

“… 100 miljoner lektioner… Tänk om undervisningen under alla dessa lektioner systematiskt kan bli lite bättre och bättre. Vilken möjlighet!”

Lycka till med starten av det nya läsåret!

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson/Successful Schools Sverige

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Rektors tal till lärarna vid läsårsstart 2019

Ett nytt läsår står för dörren. Kanske sitter du just nu och planerar. En del av det är sannolikt detaljplanering av läsårsstarten inklusive vad du ska säga till dina lärare första arbetsdagen nu i augusti.

100 miljoner lektioner
Ett nytt läsår innebär både de kända och okända utmaningar som skolor i Sverige står inför men framförallt innebär det 100 miljoner möjligheter till att göra skillnad. Det kommer nämligen att genomföras 100 miljoner lektioner (140.000 lärare – i snitt 4 lektioner per skoldag – 178 skoldagar) i den svenska grund- och gymnasieskolan under detta läsår av både behöriga och obehöriga lärare. Tänk om undervisningen under alla dessa lektioner systematiskt kan bli lite bättre och bättre. Vilken möjlighet!

Ett tal om den viktigaste frågan under det kommande läsåret
Utifrån detta har jag skrivit ihop ett utkast till rektors tal till lärarna vid läsårsstart. Talet handlar om den viktigaste frågan man bör ställa sig varje skoldag.
Det är fritt att ladda ner, kopiera, klippa, klistra och använda för alla som känner för det. Skicka gärna vidare om du tycker att det är bra.

“… 100 miljoner lektioner… Tänk om undervisningen under alla dessa lektioner systematiskt kan bli lite bättre och bättre. Vilken möjlighet!”

LADDA NER UTKAST TILL REKTORS TAL HÄR

 
Stort lycka till med läsåret! 
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson/Successful Schools Sverige
 
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90