2.13 NYHET! Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken

BRAVOLesson lanserar detta underlag som beskriver undervisningsskicklighet på fyra nivåer med iakttagbara läraraktiviteter. Det utgår ifrån skolans uppdrag för grundskola, gymnasium och vux. Det innehåller 10 dimensioner av skicklig undervisning som leder till lärande och varit återkommande i svenska och internationell forskning över tid. Det har prövats under 1800 lektionsobservationer, och därpå följande samtal med varje lärare, som Skolkompaniet och Fibbla Kompetens har genomfört.
Rättigheter för en skola att använda underlaget från 5.900 kr (engångskostnad), exkl. moms och frakt. Ett 5-pack av boken med och om underlaget ingår. BRAVOLessons kunder får 25 procents rabatt på priset för rättigheterna.

2.11 Skolinspektionens underlag för lektionsobservationer vid kvalitetsgranskningar

Bedömningsområde 2: Undervisning
Skolinspektionens nya observationsunderlag med de kvalitetskriterier som de observerar under sina kvalitetsgranskningar. Underlaget beskriver kvaliteterna i undervisningen på två nivåer: “i hög utsträckning” och “i låg utsträckning”.
Övriga bedömningsområden:
– Rektorsledarskap
– Trygghet och studiero
– Bedömning och betygsättning

 

2.9 John Steinberg – Co-coaching för ömsesidig handledning mellan lärare

BRAVOLesson inleder ett samarbete med John Steinberg, författare och föreläsare som är expert på undervisning och feedback till lärare. John har skrivit många böcker med konkreta insikter och råd kring undervisning.
Nu erbjuder vi ett paket med hans underlag för co-coaching i kombination med fem ex av hans bok Hitta lärarnas guldstunder.
Pris för hela paketet 3.670 kr per skola, exkl moms och frakt. Observations-underlaget för co-coaching kan då användas inne i BRAVOLesson.
Klicka på knappen för ett smakprov av vad det innehåller.
Observationsunderlaget har följande delar: 1. Bakgrund och instruktioner
2. Lärarnas förberedelser tillsammans
3. Genomförandet av observationen
4. Co-coaching/feedback

2.8 Ledarskap i klassrummet – ett observationsprotokoll av Marcus Samuelsson

BRAVOLesson inleder ett samarbete med Marcus Samuelsson, leg. lärare i slöjd och professor i pedagogik vid Högskolan Väst. Marcus har forskat kring ledarskapet i klassrummet. Nu erbjuder vi ett paket med hans nya evidensbaserade observationsunderlag i kombination med tre ex av hans bok Lärandets ordning och reda.
Pris för hela paketet 3.740 kr per skola, exkl moms och frakt. Observations-underlaget kan då användas inne i BRAVOLesson.
Klicka på knappen för ett smakprov av vad det innehåller.
Observationsunderlaget har följande delar: 1. Procedurer, regler och rutiner,
2. Relationer, 3. Undervisningsklimat,
4. Förväntningar och motivation samt
5. Disciplinära interventioner.