50 procent av besökarna på SETT hade inget svar på den här frågan

Vi ställde samma fråga till 100 besökare på Kistamässan under SETT i förra veckan – den ledande mötesplatsen inom innovativt och livslångt lärande.
Frågan löd så här: När du besöker ett klassrum, hur ser du att det pågår skicklig undervisning på vetenskaplig grund? Vetenskaplig grund innebär undervisning som är framgångsrik och leder till studiero, motivation och lärande.

Så här svarade en blandning av skolchefer, rektorer och lärare:

  • 54 procent: “Det var en bra fråga.”, “Det var en jobbig fråga!” eller liknande.
  • 30 procent: “Det ser man på att eleverna är aktiva/engagerade.” eller liknande.
  • 16 procent svarade med något som man kan se att läraren gör, exempelvis: “ställer utmanande frågor”, “arbetar språkutvecklande” eller “har tydliga rutiner”.

Detta är inget blame-game men vi måste fokusera mer på att utveckla kvaliteten på undervisningen i svensk skola. Något som många intresserade besökare på SETT höll med om.

Eftersom skolan i Sverige enligt skollagen ska utgå ifrån vetenskaplig grund så är en bra start att de som arbetar i skolan är förtrogna med vad forskarna kommit fram till. Det vill säga, att lärare GÖR när elever LÄR. och sedan fokuserar på samt utvecklar det.

För det ändamålet har vi och våra partners** skapat ett stöd: Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) med iakttagbara framgångsrika läraraktiviteter. Det är baserat på 120 forskares insikter i Sverige och 14 andra länder, beprövat genom en process med 2.500 systematiska lektionsobservationer och validerat under ett forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Linköpings Universitet ****. USiP används idag på mer än 100 skolor och i hela kommuner. Det utsågs till en av innovationerna på årets SETT.

Webbinarium varje fredag under april och maj
Tema: Skicklig undervisning i varje klassrum
Välkommen på något av våra frukostwebbinarier 07.30-08.00 varje fredag under april och maj!
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

** Skolkompaniet/Fibbla Kompetens
**** Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcus Samuelsson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Measure what matters – ett budskap till skolchefer och rektorer

Just nu läser jag boken Measures what matters av John Doerr. Den handlar om hur flera av världens mest framgångsrika företag har formulerat nyckeltal och samlat data för att fokusera på de viktigaste processerna – de processer som gjort skillnad och dem så framgångsrika.
Inom skolan är alla överens med forskningen om att det är undervisningens kvalitet som gör störst skillnad för elevernas lärande, det vill säga “what matters”. Trots det har fortfarande de flesta kommuner och skolor bara nyckeltal och data om elevernas kunskapsresultat och från elevenkäter. De har inga data om kvaliteten på den process som leder till resultaten, med andra ord inga data om undervisningen.

Webbinarium varje fredag under april och maj
Om du inte vet hur man tar fram data om undervisningens kvalitet på det sätt som visas på bilden nedan så är du välkommen på något av våra frukostwebbinarier 07.30-08.00 varje fredag under april och maj! Då visar vi det.
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

Så blev ALLA 188 lärarnas undervisning signifikant bättre
Under frukostwebbinarierna beskriver vi också den metod som lett till att alla lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre på VETENSKAPLIG grund. Vi berättar om resultaten i den kommande forskningsrapporten Så mycket bättresom vi och våra partners, Skolkompaniet/Fibbla Kompetens inom kort släpper tillsammans med Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcis Samuelsson vid Linköpings Universitet. Läs vår förhandsinformation här

Välkommen! hälsar Mats Rosenkvist
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

USiP pekas ut som en innovation på SETT

USiP är utvalt till Innovation Gallery under SETT Stockholm den 16-18 april.Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) gör det abstrakta konkret och samsyn möjlig. 10 dimensioner i undervisningen som lärare GÖR tillsammans med eleverna när de LÄR. Observationsunderlaget är baserat på 120 forskares insikter i Sverige och 14 andra länder. Det är beprövat av Skolkompaniet/Fibbla Kompetens genom 2.500 systematiska lektionsobservationer och skapat i samarbete med BRAVOLesson. Genom ett forskningsprojekt har det validerats tillsammans med Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcus Samuelsson vid Linköpings Universitet.
Välkomna till monter A:77. Där kan vi berätta om hur alla 188 lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre med stöd av USiP.
Läs mer här om USiP

– När fler och fler i svensk skola, inklusive Skolverket, sätter mer fokus på undervisningens kvalitet är vi glada att USiP uppmärksammas på SETT. I Sverige har det länge varit en brist att det saknats evidensbaserade underlag för att titta på, prata om och utveckla undervisningen. Vi är stolta över att arbetet tillsammans med våra partners lett till något som uppfattas som ovanligt konkret och användbart, säger Mats Rosenkvist grundare av BRAVOLesson.

Vi har tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, rektor Tiundaskolan i Uppsala

“An innovation for Swedish education.
Professor Sir George Berwick, en av hjärnorna bakom Londons skolors turn-around

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Vi har följt skolans “värsta klass” en hel skoldag

Tillsammans med våra partners har vi erfarenheter från mer än 2.500 systematiska lektionsobservationer. De har genomförts på uppdrag av skolor och kommuner. Som en del av det har vi vid några tillfällen blivit ombedda att följa skolans “värsta klass” under en hel skoldag med olika lärare i olika ämnen.
Då har vi observerat lärarnas arbete tillsammans med klassen utifrån det forskning visat är framgångsrikt för studiero, motivation och lärande. Vi har sett lektioner som inte fungerat över huvud taget, lektioner som fungerat sådär och lektioner där det varit studiero och pågått lärande – med samma “värsta klass” samma skoldag.

Vi summerar våra erfarenheterna så här: Det är inte fel på eleverna och det är inte fel på lärarna. Det är dock tydligt att olika lärare tänker och gör olika i sina klassrum. Det innebär samtidigt att de gör/inte gör det som forskning visat är framgångsrikt för elevernas studiero, motivation och lärande. Sådant som går att träna och bli bättre på med små resurser. Läs nedan.

I en serie har vi observerat 504 lärares undervisning i alla klassrum på 30 svenska grundskolor – kommunala skolor och friskolor. Vi *** samlade data som har analyserats i ett samarbete mellan oss som experter och forskare vid Linköpings Universitet. Resultaten visar att:

  • Det finns utbredda och okända brister undervisningen
    Ett exempel: Under 60 procent av lektionerna var det inte fokus på att lära, utan på att göra.
  • Goda nyheter! Alla lärarnas undervisning blev bättre
    När vi besökte 188 av lärarna på 14 skolor en andra gång var ALLA 188 lärarnas undervisning signifikant bättre. Även de redan skickliga lärarna blev skickligare.

Forskningsrapporten
Läs här en summering av resultaten från den kommande rapporten

Frukostwebbinarier om den framgångsrika metoden och databaserad skolutveckling
Anmäl dig här till det datum som passar bäst
Erbjuds varje fredagsmorgon 07.30-08.00 under april och maj.

*** Allt arbete med observationer och samtal är genomförda av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90