Här är de frågor som du som skolchef kan använda vid nästa rektorsmöte. Frågor som leder till diskussion om kärnan i skolans kvalitetsarbete – undervisningens kvalitet. Det pågår en förändring i svensk skola. På fler och fler skolor samt i hela kommuner observerar skolledare lärare och lärare observerar kollegor – systematiskt utvecklar de undervisningen tillsammans.

Hela diskussionen med rektorsgruppen inleder du med den här frågan:

Hur viktigt (på en skala från 1-10) är det för dig/din skola/oss att höja elevernas kunskapsresultat?

Utifrån det ställer du de här 5 frågor till rektorerna … och till dig själv

  1. Vad vet du om undervisningens kvalitet i varje klassrum – på vetenskaplig grund? **
  2. Vad har du för data som gör att du kan analysera undervisningens kvalitet – vilka är era styrkor och utvecklingsområden?
  3. På vilken plats hamnar undervisningens kvalitet bland din skolas prioriterade utvecklingsområden?
  4. Vilka blir de negativa konsekvenserna om du/ni på din skola inte utvecklar undervisningens kvalitet – för vem/vilka?
  5. Kan du/ledningsgruppen på din skola systematiskt lägga 1 ½ timma **** per lärare per termin nu och de kommande läsåren?

** Med andra ord, utifrån detaljerna i den undervisning som forskning visat är mest framgångsrik.
**** För lektionsobservation och efterföljande didaktiskt, reflekterande och coachande samtal.

PS. För att göra detta arbete behöver ni skapa samsyn kring vad som är undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) (video 1:24 min)

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90