Så här mycket bättre blev undervisningen på Uppvidinge kommuns sex skolor

Graferna visar utvecklingen kring 4 av de 10 dimensioner av undervisning på vetenskaplig grund som man fokuserar på i Uppvidinge.

Under vårterminen har Uppvidinge kommuns skolchef, rektorer och lärare fått stöd för att systematiskt fokusera på skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Det handlar om de viktiga detaljerna i undervisningen som forskning visat leder till studiero, motivation och lärande.
Graferna ovan visar utvecklingen kring detaljerna på en av kommunens skolor från den första omgången lektionsobservationer i januari till andra dito i mars månad. Det har varit motsvarande eller ännu större utveckling på kommunens övriga fem skolor och det bubblar av utvecklingsglädje bland lärarna i kommunen. Att med hela kollegiet kunna diskutera konkreta styrkor och utvecklingsområden i undervisningen har bidragit till det och till mer samsyn.
Nu pågår analys och planering för fortsatt utveckling kring samma viktiga detaljer under nästa läsår. Målet är höja elevernas måluppfyllelse de kommande läsåren.

———————–

“Jag tycker att det har varit otroligt lärorikt och givande att ha dig/er här på skolan. Det är alltid nyttigt att, som lärare, få observeras och få återkoppling på det man gör. Vi har fått tydliga utvecklingsområden på enheten som vi kan hjälpas åt att arbeta mot, det uppskattas.”
En lärare i Uppvidinge kommun

———————–

Så här har arbetet genomförts av BRAVOLessons partners: Skokompaniet/Fibbla Kompetens

Så här kan vi hjälpa din skola/kommun att inventera undervisningens kvalitet

Boka ett 60-minuters webbmöte om hur skolchef och rektorer systematiskt organiserar arbetet för att utveckla skicklig undervisning – med exempel från Uppvidinges arbete..

Vårhälsningar!
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Vad händer med undervisningen?

Hej!

Vad tror du händer med undervisningen och elevernas lärande på din skola/era skolor nästa termin och de kommande läsåren?

  • Om skolchef/rektor organiserar gemensamt systematiskt fokus på dimensioner av undervisning på vetenskaplig grund.
  • När ni tillsammans – skolledare och lärare – konkret kan se och prata om iakttagbara läraraktiviteter som beskriver de viktiga detaljerna av undervisningsskicklighet på vetenskaplig grund.
  • Om lärarna i sommarpresent får ett eget ex av boken Skicklig undervisning (80 sidor) med de iakttagbara läraraktiviteterna och forskningsbakgrunden samlad.
  • När ni med statistik kan se och analysera hela kollegiets styrkor och utvecklingsområden samt hur undervisningens kvalitet utvecklas över tid. Parallellt jämför ni med progressionen i elevernas kunskapsutveckling.

Forskarna kallar det 4:e generationens skolutveckling.

Läs mer och beställ här.

Se utvecklingen på en av skolorna i Uppvidinge kommun – motsvarande utveckling på alla sex skolorna den här terminen.

Vårhälsningar!
Team BRAVOLesson

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Okänd kvalitetskris i skolan

75 procent av lektionerna har inte fokus på lärande.

Vi har systematiskt observerat undervisningen under 2100 lektioner i svenska klassrum. Då har vi sett många exempel på fantastisk och skicklig undervisning. Vi har dock sett ännu mer undervisning som inte är skicklig, som inte vilar på vetenskaplig grund och som inte är likvärdig eller kompensatorisk. Undervisning som ger lite stöd för elevernas kunskapsutveckling och speciellt för elever med behov av mycket stöd.
Ett exempel: Under 75 procent av en serie på 500 observerade lektioner på 28 grundskolor var det under lektionen inte fokus på att lära utan istället på att göra eller att hinna med. Läs fler exempel i vår appell till Skolriksdagen 2023 den 8-9/5 – se länk nedan.

Den stora mängd data om undervisning på vetenskaplig grund i svenska klassrum som vi systematiskt samlat har, vad vi känner till, ingen annan samlat under de senaste decennierna. Forskare vid Linköpings Universitet har därför bestämt sig för att tillsammans med oss analysera våra data i en rapport som presenteras under ett seminarium den 22/11.

Vi väljer att publicera detta dokument redan nu inför Skolriksdagen den 8-9 maj. Vi upplever att det i skolan och i debatten är för lite fokus på det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas lärande, undervisningens kvalitet.
Många skolchefer och rektorer som vi träffar håller med om att det är viktigast men säger att de inte har tid att prioritera det nu, trots låga elevresultat år efter år och trots Skollagens skrivningar om likvärdig undervisning samt vetenskaplig grund.
Fler skolor har börjat att prioritera undervisningen men det finns inte någon uppfattning om att det brådskar eller är angeläget att systematiskt förbättra de viktiga detaljerna av undervisning på vetenskaplig grund. Skolans vardag rullar på med mer än 560.000 nya lektioner varje dag. Vilken möjlighet!

– Det är angeläget att öka medvetenheten om betydelsen av undervisningens kvalitet inför nästa läsår. Då kommer det att genomföras ytterligare 100 miljoner lektioner på Sveriges grund- och gymnasieskolor. Många lektioner kan leda till mer lärande. I vår appell och på Skolriksdagen ger vi exempel på hur, säger Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

En appell till Skolriksdagen 2023 med inbjudan till ett seminarium på Linköpings Universitet den 22/11

————————————–

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, telefon 0709-574780 eller epost mats@bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90