2022 lanserade vi observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP). Ett stöd för att svara på de sannolikt mest obesvarade frågorna i svensk skola – frågorna för att nå samsyn om vad som är framgångsrik och skicklig undervisning. Med andra ord, den undervisning som forskarna kommit fram till leder till studiero, motivation och lärande.

Den mest kraftfulla sommargåvan till dina lärare
Ge något som kommer att påverka din skola, alla lärarna och alla eleverna inför och under nästa läsår
Köp rättigheterna till underlaget och ge en bok till varje lärare.
Det är sannolikt den mest kostnadseffektiva förbättringsåtgärden i tider med begränsade budgetar. Att systematiskt tillsammans sätta konkret fokus på det som alla är överens om har störst påverkan för elevernas lärande – undervisningen.

Läs mer och beställ här
Läs mer om hur vi kan rusta er som är skolchefer och rektorer

Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) är skapat och beprövat tillsammans med våra samarbetspartners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens genom 2.500 systematiska lektionsobservationer. Det innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter. Det är under det senaste året validerat genom ett forskningsprojekt tillsammans med Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet.

Används på skolor och i kommuner över hela landet
“Vi har tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, rektor på Tiundaskolan i Uppsala

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90