Här hittar du både nyheter och blogginlägg i vår kunskapsbank

 

 

Svensk skola flyttar fokus och BRAVOLesson växer

Svensk skola flyttar fokus och BRAVOLesson växer

Fler och fler skolor och kommuner flyttar fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för eleverna. Kundbasen för app-webb-video-lösningen BRAVOLesson fortsätter därmed att växa år för år. Många enskilda skolor gör som Farsta grundskola i Stockholm. De sätter...

read more
För skolchefer som vill rusta sig själva och rektorerna

För skolchefer som vill rusta sig själva och rektorerna

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som är skolchef leder och möjliggör rektorernas arbete med systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Med statistik gör du det även till en del av era löpande kvalitetsdialoger. Tillsammans följer ni med...

read more
För rektorer som vill rusta sig själva för sin roll

För rektorer som vill rusta sig själva för sin roll

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som rektor organiserar lärarnas systematiska fokus på undervisningens kvalitet. Skapa samsyn och förtroende. Gör arbetet tillsammans konkret så att det känns meningsfullt för varje lärare. Följ upp hur undervisningens...

read more
Sveriges lärares viktigaste utvecklingsområde

Sveriges lärares viktigaste utvecklingsområde

I februari började skolor använda Sveriges nya evidensbaserade observationsunderlag för att se, prata om och utveckla skicklig undervisning som leder till lärande - Undervisningsskicklighet i praktiken. Underlaget har prövats under mer än 1800 lektionsobservationer...

read more
Läsårsstartpaket deluxe

Läsårsstartpaket deluxe

Alla är överens om en sak: det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande. Då måste en läsårsstart som har fullt fokus på evidensbaserad skicklig undervisning som leder till lärande vara en läsårsstart deluxe... för både rektorer, lärare och...

read more
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90