Kanske har du också uppmärksammat SVT:s nya miniserie – Gunde Svan skidåkaren. Är man intresserad av idrott och/eller hur personer som är riktigt fokuserade tänker så är miniserien ett givet val. Porträttet av Gunde beskriver hur han läste på om forskning kring uthållighetsträning och sedan fokuserade på alla detaljer som var viktiga för att åka skidor framgångsrikt.
Den 14/2 är det ny kursstart för vår skolchefs- och rektorsutbildning om hur man leder utveckling av undervisning framgångsrikt.

10 dimensioner av hur man undervisar framgångsrikt
Tillsammans med våra partners, Urban Hansson, Skolkompaniet och Bernt Friberg, Fibbla Kompetens, har vi samlat det 120 forskare i 15 länder samstämmigt och återkommande har kommit fram till kring vad lärare GÖR när elever LÄR.

Det man konkret kan se att lära gör/inte gör
Sedan har vi genomfört 2.500 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor för att kunna beskriva de 10 dimensionerna med konkreta kriterier som man kan se att lärare gör/inte gör i klassrummet. Vi har skapat ett observationsunderlag för att utveckla undervisningen – Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) – som redan används på 100 skolor.

Alla lärarnas undervisning blev signifikant bättre
Vi har nu validerat observationsunderlaget tillsammans med Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet. De har gjort en analys av det systematiska och reflekterande arbetssättet. Analysen visar att alla lärarnas undervisning blev signifikant bättre samt att lärare uppskattade det konkreta coachande arbetssättet.

Skolchefs- och rektorsutbildningen Good to Great
Den 14/2 är det kursstart för tredje omgången av vår utbildning om arbetssättet, verktygen och samma fokus som Gunde Svan.

Välkommen att anmäla dig här

“Utbildningsserien Good to Great har verkligen inspirerat oss att utveckla arbetet med klassrumsbesök och därigenom öka kvaliteten på undervisningen på vår skola. Ett komprimerat upplägg med konkret material, baserat på erfarenhet och forskning.”
säger Marika Dahlström, rektor på Natur och miljöskolan i Åmål

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90